לפני כולם

ריבוע נדל”ן מתאוששת משנת הקורונה

החברה בעלת 114 נכסים בארץ, מציגה גידול בהכנסות בתשעת החודשים של 2021, השיערוכים חוזרים לעלות ב-2021, לחברה החזר ריבית גבוהה השנה ולאחר מכן שנים נוחות

אלירן מדר 30/11/2021 12:42

א+א-

הכנסות מדמי שכירות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכמו במאוחד מורחב לסך של כ- 262.4 מיליון ש"ח לעומת 251.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 4.3%, אשר נובעים מ-114 נכסיה של החברה, אשר התפוסה בהם עומדת על כ-96%

ברבעון השלישי לשנת 2021 הסתכמו ההכנסות מדמי שכירות לסך של כ- 90.2 מיליון ש"ח לעומת 88.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020, גידול של כ- 2.3%. ה- NOI של רבוע כחול נדל"ן בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 הסתכם לסך של כ- 234.2 מיליון ש"ח - גידול של כ- 4.4% לעומת תשעת החודשים הראשונים בשנת 2020 אז הסתכם ה- NOI לסך של כ- 224.3 מיליון ש"ח. ברבעון השלישי הסתכם ה- NOI לסך של כ- 80 מיליון ש"ח, גידול של כ- 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

ה- FFO לתקופה, צמח בכ- 29.4% והסתכם לסך של כ- 134.9 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 104.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי צמח ה- FFO בכ- 15% והסתכם לסך של כ- 45.4 מיליון ש"ח לעומת 39.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2020. 

 

עלייה נטו בשווי נדל"ן להשקעה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 שהסתכם בדוח מאוחד מורחב לסך של כ- 351.4 מיליון ש"ח, כתוצאה משערוך נכסי החברה והפחתה שיעורי ההיוון במרבית נכסי החברה.שווי הנדל"ן המניב של רבוע כחול נדל"ן מסתכם, למועד הדוח בכ- 5.6 מיליארד ש"ח.

 

רבוע כחול נדל"ן השיגה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 רווח נקי המיוחס לבעלים שלכ- 405.2 מיליון ש"ח – פי 3.7 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מדובר בתקופת קורונה בה היו שערוכים רבים כלפי מטה בתחום הנדל"ן המניב מכוון והיה סגור ולא הניב הכנסות, הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לסך של כ- 33 מיליון ש"ח. החברה, שבשליטת מוטי בן משה(60.26%),  המתמקדת בתחום הנדל"ן המניב, בתמהיל שימושים מגוון - מסחר, מתחמים לוגיסטיים מתקדמים ומבני משרדים, ונסחרת במדד ת"א 90.

 

  1. מניות בכתבה
  2. רבוע נדלן

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה