עופר אברם, מנכל מניבים קרן הריט החדשה קרדיט: אבישי פינקלשטיין

גיוס הון

מניבים לוטשת ומגייסת 120 מיליון ש”ח

מניבים דיווחה אתמול כי נכנסה למו"מ על שני נכסים בשווי 260 מיליון, והיום כבר מגייסת 120 מיליון בהרחבת סדרות האג"ח

חדשות ספונסר 30/11/2021 12:00

א+א-

מניבים קרן הריט החדשה השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של אג"ח בהיקף כספי כולל של כ-120 מיליון שקל , במסגרת ההנפקה הקצתה החברה איגרות חוב מסדרה ב’ בערך נקוב של 34 מיליון שקל כ- 40 מיליון ש"ח ואיגרות חוב מסדרה ג’ בערך נקוב של 77 מיליון שקל כ- 80 מיליון ש"ח בדרך של הרחבת הסדרות הקיימות. האג"ח הוקצו לשלושה משקיעים מסווגים - חברת הביטוח הפניקס, שהינה בעלת עניין בחברה, בית ההשקעות מור וקרן חצבים.

אמש דיווחה מניבים כי היא מנהלת משאים ומתנים נפרדים לרכישת 2 נכסים מניבים בהיקף כספי כולל בסך של כ-260 מיליון שקל, לא כולל הוצאות שיחולו בגין העסקאות, לרבות מס רכישה: הנכס הראשון הינו מבנה משרדים ומסחר במרכז הארץ הכולל זכויות בניה להקמת מבנה סמוך נוסף, בתמורה לסך של כ-180 מיליון שקל. הנכס השני כולל זכויות ל-50% ממתחם משרדים ותעשייה ומחצית מהזכויות ממגרש לצורך ייזום משותף להקמת מבנה משרדים ומסחר, הממוקמים באזור השרון הצפוני, בתמורה כוללת בסך כ-80 מיליון שקל.

החברה קיבלה מצד המוכרים התחייבות לבלעדיות לתקופה מוגבלת, במהלכה המוכרים התחייבו, כי לא ינהלו משאים ומתנים עם צד שלישי למכירת הנכסים. במהלך תקופה זו תבוצע על ידי החברה בדיקת נאותות ביחס לכל נכס ויושלמו הליכי המשא ומתן.  

 

איגרות החוב הינן צמודות מדד, במח"מ של כ-4.86 שנים, ונסחרו אתמול בתשואה (ברוטו) שלילית של -0.35%. איגרות החוב מסדרה ב’ הוקצו במחיר של 117.8 אגורות לכל 1 שקל ערך נקוב, המשקף תשואת ריבית ברוטו שלילית של כ-0.05%- צמודה למדד, לעומת שער נעילה 119.55 אגורות לכל 1 שקל ערך נקוב (סדרה ב’) ביום 29 בנובמבר 2021. לאחר השלמת ההנפקה, תעמוד סדרת איגרות החוב על סך כולל כ-501 מיליון שקל.

איגרות החוב (סדרה ג’) הינן צמודות מדד, במח"מ של כ- 7 שנים, ונסחרו אתמול בתשואה של 0.18%. איגרות החוב מסדרה ג’ הוקצו במחיר של 104.5 אגורות לכל 1 שקל ערך נקוב, המשקף תשואת ריבית ברוטו של כ-0.42% צמודה למדד, לעומת שער נעילה של 106.25 אגורות לכל 1 שקל ערך נקוב (סדרה ג’) ביום 29 בנובמבר 2021. לאחר השלמת ההנפקה, תעמוד סדרת איגרות החוב על סך כולל של כ-297 מיליון שקל 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה