ארגו סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של כ-15.6 מיליון אירו, עלייה של פי 4.5 מהרבעון המקביל אשתקד

העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקרה מעליית שווי הוגן של נכסיה בכ - 15.3 מיליון אירו (לפני מס). השינוי בשווי ההוגן נובע מעדכון שמאויות שבוצעו בגין כשליש מנכסי המגורים

מערכת ספונסר 16/11/2021 10:07

א+א-

חברת ארגו, העוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מבני מגורים במגזר "מגורי האיכות" (מבנים לשימור במרכזי ערים) בגרמניה, פירסמה הבוקר את תוצאותיה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021:
החברה מדווחת כי שכר הדירה מנכסים זהים עלה בממוצע בארבעת הרבעונים האחרונים, בכ- 8.9%. עוד ציינה כי פוטנציאל העלייה בשכר הדירה, כמתבטא בפער בין דמי השכירות בהשכרות חדשות לדמי השכירות הנוכחיים, עומד על כ - 47%.

ברבעון השלישי, ייקרה החברה את דמי השכירות בהשכרות חדשות מ - 9.99 אירו למ"ר ברבעון השני, ל - 10.12 אירו למ"ר ברבעון השלישי. שכר הדירה הממוצע למ"ר בנכסים החדשים עומד על כ - 6.04 אירו, נמוך בכ - 67% לעומת שכר דירה של כ - 10.12 אירו למ"ר שהחברה גובה בהשכרות החדשות בנכסיה הקיימים.

החברה מציגה גידול בפוטנציאל ההשבחה (הפער בין דמי השכירות בהשכרות חדשות לדמי השכירות הנוכחיים, במונחים שנתיים) לכ - 7 מיליון אירו בהשוואה לכ - 6 מיליון אירו ברבעון הקודם. לדברי החברה, הגידול נובע בעיקר מייקור שכר הדירה כאמור, ומרכישת נכסים חדשים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי במהלך הרבעון.

בנוסף מציגה החברה גידול בקצב ההשכרות, מ - 73 ברבעון השני ל - 104 ברבעון השלישי וגידול בהיקף הדירות הרשומות כקונדו: 648 בתום הרבעון השלישי בהשוואה ל - 383 בתחילת השנה.

מתחילת 2021 רכשה החברה 73 נכסים עם 719 יחידות דיור, המניבות דמי שכירות שנתיים בסך של כ- 3.52 מיליון אירו, תמורת כ - 114.2 מיליון אירו. נכון ל-1 בנובמבר, תיק המגורים של החברה מונה כ - 2,797 יחידות דיור בערים לייפציג, דרזדן ומגדבורג בגרמניה. התיק, בשיעור תפוסה של 97%, מניב דמי שכירות שנתיים בתפוסה מלאה של כ - 15.53 מיליון אירו.

החברה סיימה את הרבעון השלישי עם רווח נקי של כ - 15.6 מיליון אירו, עלייה של פי 4.5 מהרבעון המקביל אשתקד. החברה מציינת כי העלייה ברווח הנקי נבעה בעיקרה מעליית שווי הוגן של נכסיה בכ - 15.3 מיליון אירו (לפני מס). השינוי בשווי ההוגן נובע מעדכון שמאויות שבוצעו בגין כשליש מנכסי המגורים של החברה.

בנוסף יודגש, כי השינוי בשווי ההוגן נובע ברובו מהשבחת הנכסים כתוצאה מהצמיחה האורגנית בהכנסות שכר הדירה (גידול בהכנסות שכר דירה בנכסים זהים) ובמידה מסוימת מירידת שיעורי היוון. הרווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה לכ - 47.9 מיליון אירו, לעומת כ - 15.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד, ובהשוואה לכ - 22.6 מיליון אירו בכל שנת 2020.

השווי הנכסי הנקי של החברה, על פי תחשיב ה -EPRA NRV, צמח ברבעון השלישי בכ - 23.7 מיליון אירו והסתכם בכ - 388.6 מיליון אירו. ההון העצמי החשבונאי המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ - 330.6 מיליון אירו.

התזרים החופשי (FCF) המייצג בהנבה מלאה צמח בכ - 17% מהרבעון הקודם, לכ - 35 מיליון אירו, ומגלם תשואה של כ - 9.3% ביחס ל - EPRA NRV המתואם (בניכוי שווי הפרויקטים למשרדים בברלין). התחשיב אינו מביא בחשבון את פוטנציאל התרומה העתידית של פעילות הקונדו והפרוייקטים בברלין.

מיום הקמת החברה, צמח ה - EPRA NRV למניה בכ - 27% לשנה (CAGR), ובתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 נרשם גידול של כ - 20% ב - EPRA NRV. למועד הדוח, יחס ה - LTV עומד על כ - 21.6% בלבד. עם השלמת העסקאות לרכישת נכסים חדשים וההלוואות החדשות, כפי שדיווחה החברה, יחס ה-LTV יעמוד על כ - 32.4%.

בחודש אוקטובר דיווחה החברה על התקשרות עם תאגיד בנקאי גרמני בהסכם מסגרת למשיכת הלוואות בהיקף כולל של עד 30 מיליון אירו לצורך מימון רכישת נכסים חדשים בלייפציג ובדרזדן שבגרמניה. בנוסף דיווחה על מימון מחדש בהיקף של כ - 40 מיליון אירו שיחליף מספר הלוואות קיימות בסך כולל של כ - 24.2 מיליון אירו, שהחברה נטלה בשנים 2018 ו - 2019. זאת בעקבות השבחה של 35% בשכר הדירה, בתוך 30 החודשים מאז רכישת הנכסים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה