אשדר מממשת יחידות נופש בחוף הצוק

חלקה של החברה הינו 50% והיא תקבל 41 מליון ש"ח, כפוף לאישור משרד התיירות

מערכת ספונסר 04/11/2021 11:21

א+א- 1

בהמשך לדיווח של החברה , בקשר עם מו"מ אותו ניהלה החברה עם שותפתה במסגרת עסקה משותפת כאשר חלק החברה הינו %50 החברה מתכבדת להודיע כי ביום 3 בנובמבר 2021 , התקשרו החברה ושותפתה עם צד ג’, שאינו קשור לחברה בהסכם למכירת 52 יחידות מלונאיות הנמצאות בבעלותן במגדל הדרומי בפרויקט ואשר נכון למועד זה מושכרות לחברה קשורה של הרוכש, וזאת בתמורה לחברה ולשותפתה בסך של 82 מיליון ש"חחלק החברה 41 מיליון ש"ח .

במועד חתימת ההסכם ישלם הרוכש לנאמנות עבור החברה ושותפתה 5 מיליון ש"ח. בהתאם להסכם, 15.5  מיליון ש"ח מסך התמורה יהווה תשלום השני  אשר ישולם עם התקיימות התנאי המתלה, 61.5 מיליון ש"ח הנותרים לא יאוחר מחלוף 60 ימים ממועד חתימת ההסכם, או בחלוף 7 ימים ממועד התשלום השני, המאוחר מביניהם.

ההסכם כולל הוראות כמקובל בהסכמים מסוג זה ובין היתר לגבי מצגים והתחייבויות. השלמת ההסכם כפופה לקבלת אישור משרד התיירות הנדרש לעסקה

  1. מניות בכתבה
  2. אשדר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מממשת? אולי?

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    zenir7 04/11/2021 11:29