חן מלמד, מנכל משק אנרגיה קרדיט: תמר מצפי

אנרגיה ירוקה

דירקטוריון משק אנרגיה אישר את מתווה העסקה לרכישת דליה אנרגיות

הפעילות תירכש כנגד הקצאת מניות במשק אנרגיה; עם השלמת העסקה תחזיק משק אנרגיה ב-40% ממניות דליה אנרגיה; מתווה העסקה משקף לדליה שווי של 3.18 מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 12/10/2021 10:19

א+א-

בהמשך לדיווחים קודמים של חברת האנרגיה המתחדשת משק אנרגיה על כוונתה לבחון את רכישת אחזקות משקי הקיבוצים בדליה אנרגיות, הסמיך דירקטוריון החברה בחודש מאי ועדת דירקטוריון עצמאית ובלתי תלויה לגיבוש עקרונות מתווה העסקה.

 

לוועדה מונו שלוש חברות שהן דירקטוריות חיצוניות ובלתי תלויות בראשות יעל אנדורן, בליווי יועציה, משרד גורניצקי ושות’, פרופ’ אסף חמדני ו-MNS. הוועדה קיימה תהליך עבודה שכלל ניתוח ובחינה של החלופות העומדות בפני החברה, שהעלה כי העסקה המוצעת הנה בעלת תועלת רבה לחברה ולבעלי המניות מהציבור.

 

בשלב השני גובשו הערכות שווי עצמאיות לפעילות הנרכשת ולחברה ושלב נוסף כלל ניהול משא ומתן עם נציגי משקי הקיבוצים במסגרתו נדונו עקרונות העסקה המוצעת ועיקרי התנאים הכלכליים אשר יעמדו בבסיסה, ובראשם יחס ההחלפה בין החברות הנגזר משווי הפעילות הנרכשת ושווי החברה על בסיסם תיערך העסקה.

 

בתום תהליך ממושך וניהול מו"מ עם משקי הקיבוצים המליצה הוועדה המיוחדת לדירקטוריון לאשר את עקרונות מתווה העסקה לרכישת הפעילות הנרכשת על ידי החברה כנגד הקצאת מניות של החברה וקבעה כי מתווה העסקה העקרוני המונח בפניה הוא "עסקה רצויה, ראויה, הוגנת, ולטובת החברה ובעלי מניותיה מקרב הציבור".

 

במועד השלמת העסקה, החברה תרכוש את פעילות משקי הקיבוצים בתחום האנרגיה בתמורה להקצאת מניות חדשות של החברה למשקי הקיבוצים, המהוות 68% מההון המונפק של החברה (יחס החלפה). השלמת העסקה כפופה לסיום בדיקת הנאותות של החברה, חתימה על הסכם מחייב והתקיימות התנאים המתלים שייקבעו.  

 

יחס ההחלפה משקף לחברה שווי של 623 מיליון ש"ח, התואם את טווח הערכת השווי של היועצים הכלכליים של הוועדה ומשקף פרמיה של כ-15% מעל שווי השוק של החברה בתום יום המסחר שקדם למועד אישור הוועדה. המחיר משקף לפעילות הנרכשת שווי כולל של 1,321 מיליון ש"ח, לדליה שווי חברה של 3,180 מיליון ש"ח, ולשאר רכיבי הפעילות הנרכשת שווי של 28 מיליון ש"ח.

 

השווי אשר יוחס לחברה לשם קביעת יחס ההחלפה במסגרת העסקה משקף פרמיה של כ-15% על שווי השוק של החברה במועד גיבוש הסיכומים המסחריים בין הצדדים. ההסכם יכלול מנגנון התאמת תמורה, שלא צפוי להשפיע באופן מהותי על יחסי ההחלפה.

 

בנוסף דיווחה משק אנרגיה כי כל בעלי המניות אשר נמנים על גרעין השליטה בחברה הודיעו לה כי הסכימו להתקשר בעסקה נפרדת בינם לבין עצמם להתאמת החזקותיהם בחברה באופן שבו בעלי המניות בחברה אשר אינם נמנים על גרעין השליטה בחברה ייהנו מעיקר רכיב הפרמיה.

 

המלצת הועדה הבלתי תלויה ואימוצה על ידי הדירקטוריון יאפשרו למשק אנרגיה לגבש הסכם מפורט בהתאם לעקרונות המתווה, וכן את המשך הליכי בדיקת הנאותות ביחס לפעילות הנרכשת וביצוע הפעולות הנדרשות בחברה, לצורך היערכותה לקראת אפשרות קידום העסקה על בסיס המתווה העקרוני שנדון בין הצדדים.

 

חן מלמד, מנכ"ל משק אנרגיה: "אישור מתווה עסקת רכישת האחזקות בדליה אנרגיות יאפשר לנו להשלים את המו"מ ולגבש הסכם שיביא למימוש החזון של משק אנרגיה להפיכתה לקבוצת אנרגיה מובילה בעלת אחזקות משמעותיות בתחומים הצומחים של משק האנרגיה והתשתיות. ייצור חשמל בטכנולוגיות שונות ומשלימות בארץ ובחו"ל; אספקת חשמל; מהפיכת הרכב החשמלי.

 

הרכישה צפויה לייצר למשק אנרגיה תזרים הכנסות שיגדיל משמעותית את גמישותה הפיננסית של החברה ואת יכולתה להרחיב את פעילותה בתחום האנרגיה המתחדשת ובתחומים נוספים".

 

  1. מניות בכתבה
  2. משק אנרגיה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה