הגירעון המצטבר המשיך לרדת לרמה של 7.4%

הגירעון החודשי הסתכם בכ-6 מיליארד ₪; הכנסות המדינה מתחילת השנה עמדו על כ-295 מיליארד ₪, גידול של 26.1% משנת הקורונה 2020; הוצאות הממשלה הסתכמו ב-346.5 מיליארד ש"ח

פולי טל 11/10/2021 14:08

א+א-

מגמת הירידה בגירעון במשק הישראלי נמשכת גם בחודש ספטמבר, כך עולה מנתונים שמפרסם משרד האוצר. גירעון ספטמבר הסתכם ב-6 מיליארד ש"ח והגירעון המצטבר מתחילת השנה הסתכם בכ-51.5 מיליארד ש"ח, לעומת גירעון של 103.4 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, תקופת הקורונה, הסגרים, המגבלות והתמיכה הממשלתית שליוותה אותם.

 

חודש ספטמבר הוא החודש ה-21 ברציפות בו מתנהלות הוצאות הממשלה ללא תקציב מאושר אלא במנגנון התקציב ההמשכי. זוהי התקופה הארוכה ביותר מאז קום המדינה בה אין תקציב ממשלתי מאושר.

 

הממשלה הנוכחית פועלת במרץ לשינוי המצב, כאשר בחודש אוגוסט אושרה הצעת התקציב בממשלה, בספטמבר אושרה הצעת התקציב בקריאה ראשונה בכנסת, בחודש אוקטובר החלו הדיונים בוועדות הכנסת ובנובמבר הכנסת תתכנס להצבעה בקריאה שניה ושלישית לאישור תקציב חדש.

 

מימון הגירעון מתבצע באמצעות שלושה אפיקים מרכזיים – גיוס הון מקומי, כלומר הנפקות אג"ח ממשלתיות בבורסת תל אביב, גיוס הון בחו"ל והפרטות (מכירת נכסים של המדינה). בספטמבר גויסו 5.4 מיליארד ש"ח באג"ח מקומי ולא בוצעו הנפקות בחו"ל או הפרטות חדשות.

 

הוצאות הממשלה בספטמבר עמדו על כ-36.1 מיליארד ש"ח. מתחילת השנה הסתכמו ההוצאות ל-346.5 מיליארד ש"ח, ביצוע המשקף גידול של 2.7% לעומת התקופה המקבילה, אז הסתכמו ההוצאות בכ-337 מיליארד ש"ח. שיעור הגידול בנטרול הוצאות תוכניות הסיוע הכלכלי עמד על כ-2.4%.

 

תוכנית הסיוע הכלכלי הרב-שנתית להתמודדות עם משבר הקורונה עומדת על כ- 188 מיליארד ₪. נכון למועד הדו"ח הביצוע המצטבר במזומן והתחייבויות עומד על כ- 164.8 מיליארד ₪, כלומר כ-88% ביצוע. היקף הסיוע הכולל במזומן בלבד בחודש זה עמד על כ-1.6 מיליארד ₪, מתוכם 2.4 מיליארד ₪ סיוע מתקציב המדינה, לעומת ממוצע של סיוע כולל מתחילת התכנית במזומן בלבד של כ- 8.7 מיליארד ₪ , מהם 6.4 מיליארדי ₪ סיוע מתקציב המדינה.

 

הכנסות הממשלה בספטמבר הסתכמו בכ-30.1 מיליארד ש"ח. ההכנסות מתחילת השנה עומדות על 295 מיליארד ש"ח. שיעור הגידול בהכנסות עומד על כ-26.1% והגידול בהכנסות ממסים מסתכם ב-19.7%. בספטמבר נדחו בגלל החגים חלק מתשלומי המס, ובנטרול דחיית המסים היו מגיעות הכנסות הממשלה בספטמבר לכ-38 מיליארד ש"ח.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה