אייל טרייבר, מנכ"ל מיטרוניקס קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

מיטרוניקס מציגה רווח נקי של 110.2 מיליון שקלים ברבעוןה שני

צבר ההזמנות עד סוף שנת 2021 מסתכם בכ- 302 מיליון שקלים, גידול של 250% לעומת צבר הזמנות בתקופה המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 18/08/2021 10:02

א+א-

 מיטרוניקס פרסמה אתמול לאחר המסחר את תוצאותיה לרבעון השני של השנה ומציגה נתונים מרשימים עם גידול של 31.9% במכירות שהסתכמו בכ- 498.5 מיליון ש"ח, לעומת 377.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

יונתן בשיא, יו"ר הדירקטוריון: "דירקטוריון החברה באמצעות ועדת האיתור בחן מועמדים מצוינים לתפקיד מנכ"ל החברה, לאור בקשתו של המנכ"ל המכהן, אייל טריבר, לסיים את תפקידו והחליט למנות את שרון גולדנברג, המשמש כיום כסמנכ"ל החטיבה העסקית. האיכויות האישיות והמקצועיות של שרון, היכרותו העמוקה עם הארגון ועם שוק הבריכות והיותו חלק מהותי בגיבוש ויישום האסטרטגיה של החברה ותרומתו הרבה לפיתוח עסקי החברה בשש השנים בהם כיהן כסמנכ"ל השיווק והמכירות וסמנכ"ל החטיבה העסקית, הופכות אותו למועמד המתאים ביותר להוביל את החברה בציר האסטרטגי הברור בשנים הבאות.

על פי המתוכנן, ייכנס שרון לתפקיד המנכ"ל בחודש נובמבר 2021 ועד אז תתבצע  חפיפה מסודרת שתאפשר העברה נאותה וראויה של התפקיד.

אני מאחל הצלחה רבה לשרון בתפקידו החדש ומודה לאייל על הובלה ותקופת מנכ"לות יוצאת דופן.

אייל טריבר, מנכ"ל: אנחנו מסכמים מחצית שנה ורבעון עם צמיחה דו ספרתית גבוהה בכל הטריטוריות המשקפת רמות ביקוש יוצאות דופן בשוק הבריכות, המשך, ובמידה מסוימת אף התעצמות המגמות העולמיות שחווינו אשתקד. מיטרוניקס צמחה בשיעור ממוצע של כ- 17% בעשור האחרון, והמגמות העולמיות הנלוות למשבר הקורונה הובילו לצמיחה מואצת המתבטאת בעלייה במודעות ליתרונות טכנולוגית הניקוי הרובוטית, הנתמכת גם כחלק ממגמת מעבר של צרכנים למוצרי עם חיבוריות. הצמיחה הממוצעת בחציון הראשון בשנתיים האחרונות עומדת על 25% בהכנסות ו- 32% ברווח התפעולי, זאת על אף, אתגרים תפעוליים ולוגיסטיים משמעותיים הקשורים בזמינות עובדים, זמינות חומרי גלם בעיות לוגיסטיקה ונמלים עולמית. צוותי התפעול והלוגיסטיקה עשו ועושים מאמצים יוצאי דופן על מנת לאפשר מענה מיטבי לביקוש הגבוה למוצרי החברה. לצד אלה, החברה פועלת על מנת להגדיל את כושר הייצור באמצעות תוספת קווים באתרי הייצור, בחינת חלופות להרחבת כושר הייצור והטמעת אוטומציה בקווי הייצור. לאור המשך מגמת הביקוש המוגבר למוצרי החברה ומגמת שיפור מסוימת בזמינות חומרי הגלם, החברה מעלה את תחזית הצמיחה לשנת 2021. אנו מעריכים שהצמיחה בשנת 2021 תעלה לרמה של 25%-30%.

אני שמח מאוד על מינויו של שרון לתפקיד המנכ"ל, וגאה ביכולתה של מיטרוניקס כחברה להמשיך להצמיח ולטפח את מובילי הדרך הבאים.

נקודות עיקריות נוספות ברבעוןה שני: 

הכנסות החברה ממכירות הרובוטים לבריכות פרטיות הסתכמו לכ- 428.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 27.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מביקוש משמעותי ומוגבר לרובוטים לבריכות פרטיות בכל הטריטוריות המרכזיות בהן פועלת החברה, מקצב הצמיחה המואץ במכירות האון ליין, עלייה בהיקף השימוש בבריכות והצורך בתחזוקה שלהן. בנוסף חווה השוק ביקושים משמעותיים לבריכות חדשות ולציוד לבריכות, כתוצאה ממשבר הקורונה והסתגרות הלקוחות בבתיהם.

מכירות החברה במגזר הרובוטים לבריכות הציבוריות הסתכמו בכ- 19.7 מיליון ש"ח, עלייה בשיעור של 16.3%.

תחום המנקים לבריכות ציבוריות מושפע ממשבר הקורונה שהביא לסגירה מסויימת בשל מגבלות התקהלות שהוטלו במקומות שונים בעולם. ההכנסות העלייה ברבעון מיוחסת בעיקר להתאוששות המכירות בענף המלונאות.

הכנסות ממוצרי בטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הסתכמו לכ- 50 מיליון ש"ח, עלייה של כ-104.2% הנובעת בעיקר מתרומת מכירות חברת BF שאוחדה לראשונה ביום 30.6.2020, בתחום המוצרים הנלווים וכן מעלייה במכירות הכיסויים האוטומטיים ומוצרים לטיפול במים.

המכירות באירופה צמחו בשיעור של 34% והסתכמו לסך של 241.8 מיליון שקלים, המהווים 49% מהמכירות.

המכירות בצפון אמריקה צמחו בשיעור של 30% והסתכמו לסך של 223.2 מיליון שקלים, המהווים 45% מהמכירות.

המכירות באוקיאניה צמחו בשיעור של 39% והסתכמו לסך של 17.7 מיליון שקלים, המהווים 3% מהמכירות.

המכירות בשאר העולם צמחו בשיעור של 20% והסתכמו לסך של 15.8 מיליון שקלים, המהווים 3% מהמכירות.

השפעת השינויים בשע"ח של המטבעות על המכירות בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מסתכמת בקיטון של כ- 8.3 מיליון ש"ח במכירות, בעיקר כתוצאה מירידה בשיעור של כ-5.4% של הדולר האמריקאי, שהיווה כ-45% ממכירות, אל מול השקל. האירו שהיווה כ-49% ממכירות החברה התחזק בממוצע בשיעור של כ-1.4% אל מול השקל והדולר האוסטרלי שהיווה כ-4% ממכירות החברה התחזק בשיעור של 7.2%.

הרווח הגולמי הסתכם לכ- 218.4 מיליון ש"ח, עלייה של 35.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי הגיע לרמה של 43.8% עלייה בהשוואה לרווחיות גולמית בשיעור של 42.8% ברבעון המקביל לאשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נובע בעיקר ממהשפעות שע"ח, מעליית מחירים במרבית הטריטוריות המרכזיות, יתרונות לגודל בייצור כתוצאה מעליית מחזור המכירות מעבר לקבועות, עלייה ברווחיות הגולמית של הרובוטים לבריכות ציבוריות כתוצאה מעליית מחירים ותמהיל מוצרים, ושיפור ברווחיות הגולמית של  מוצרי הבטיחות ומוצרים נלווים לבריכות הנובעת מתמהיל מוצרים והתייעלות תפעולית.  השפעות חיוביות אלה קוזזו בחלקן מגידול בעלויות חומרי גלם ותוספת משמרות בייצור על מנת להתמודד עם האתגרים הלוגיסטיים והביקוש המוגבר.

הוצאות מו"פ הסתכמו לסך של 10.9 מיליון ש"ח, גידול של 41.4%. העלייה נובעת בעיקר מהמשך הפיתוח של תחום הרובוטים ותחום הניטור, הבקרה והטיפול במי הבריכה. הוצאות המו"פ בגין מערכת הניטור ובקרה הסתכמו בכ- 2.2 מיליון ש"ח ברבעון השני, בהשוואה ל- 2.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו לכ- 41.8 מיליון שקלים, גידול בשיעור של כ- 31.7%. הוצאות המכירה והשיווק עלו בעיקר בשל תוספת כוח אדם במרבית הטריטוריות ועליית הוצאות שילוח ללקוחות.

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו לכ- 28.1 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של כ- 19.7%. עיקר הגידול מיוחס לעלייה במערכות מידע וכוח אדם בשל הגידול המואץ בפעילות החברה וכן לטובת תמיכה באסטרטגיית החברה "מיטרוניקס 2025", הוצאות כלליות המושפעות מהגידול בפעילות (כגון: מסים מקומיים ופחת) וכן הוצאות הנהלה וכלליות בחברת BF (בסך של כ- 0.5 מיליון ש"ח) כתוצאה מאיחוד לראשונה ביום 30.6.2020.

הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ- 137.5 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 39.5% לעומת הרבעון המקביל. שיעור הרווחיות התפעולית עלה לרמה של 27.6% מהמכירות לעומת 26.1% ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון הסתכמו לכ- 1.9 מיליון ש״ח לעומת הוצאות מימון בסך כ- 5.1 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון נטו נובע מהכנסות מימון בגין עסקאות מטבע אשר קיזזו את השפעות שערי המטבע בתקופה.

מסים על הכנסה הסתכמו בכ- 25.4 מיליון ש"ח עליה של כ- 57.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעור המס האפקטיבי מ-17.2% ל-18.7% נובעת בעיקרה משינוי בתמהיל רווחים בין חברות הקבוצה ומהכנסות מסים בגין שנים קודמות ברבעון המקביל אשתקד.

מיטרוניקס מסיימת את הרבעון השני לשנת 2021 ברווח נקי של כ- 110.2 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 42.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בכ- 238.1 מיליון ש"ח לעומת 149.4 מיליון ש"ח אשתקד, גידול בשיעור של 59.4% הנובע בעיקר מגידול ברווחי החברה ומגבייה גדולה יותר מלקוחות.

  1. מניות בכתבה
  2. מיטרוניקס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה