דוחות כספיים

מקס סטוק ממשיכה לצמוח ומציגה הכנסות של 224 מיליון ש”ח ברבעון

הרווח הנקי המתואם עלה בכ-18% לכ-22.3 מיליון שקל; במחצית הראשונה גדלו ההכנסות בכ-37% לכ-476 מיליון שקל; עלייה של כ-16.5% בסל הממוצע של לקוח בחנויות הרשת

פולי טל 16/08/2021 12:11

א+א-

חברת מקס סטוק, שהונפקה בבורסה בת"א בספטמבר 2020 דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2021, המלמדות על המשך צמיחה בהכנסות ועל קצב גידול מהיר של פתיחת חנויות חדשות. הרשת מפעילה כיום 52 סניפים בכל רחבי הארץ, המופעלים ברובם באמצעות חברות בנות והיתר באמצעות זכיינים והיא מתכוונת לפתוח עוד שלוש חנויות נוספות עד סוף השנה.

 

ההכנסות ברבעון השני צמחו בכ-28% לכ-224 מיליון שקל, בהשוואה לכ-174 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד- צמיחה הנובעת מפתיחת חנויות חדשות, מגידול של כ-26% במכירות מחנויות זהות, ומכך שברבעון המקביל אשתקד כל חנויות הרשת היו סגורות בעקבות משבר הקורונה. ההכנסות מחנויות זהות בנטרול סגירת חנויות בגין משבר הקורונה אשתקד, ובנטרול סגירת חלק מחנויות הרשת במבצע שומר חומות, השנה צמחו בכ-7%.

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-30.2 מיליון שקל (כ-13.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-30.7 מיליון שקל (כ-17.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח התפעולי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות של פתיחת סניפים חדשים שטרם הגיעו להבשלה מלאה, מגידול בהוצאות על תשלום מבוסס מניות ומכך שברבעון המקביל אשתקד הכירה החברה בהקלות חד פעמיות כמו פטור או הנחה בתשלומי ארנונה שהעניקה המדינה בעקבות משבר הקורונה וקיטון בהוצאות בגלל יציאת עובדים לחל"ת בעקבות משבר הקורונה.

 

הרווח הנקי המתואם ברבעון השני לשנת 2021 צמח בכ-18% לסך של כ-22.3 מיליון שקל, לעומת הרווח הנקי המתואם בסך של כ-18.9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ה-EBITDA המתואמת עלתה בכ-4.4% לכ-30.7 מיליון שקל, בהשוואה לכ-29.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

כדאי לציין שבתוצאות שמפרסמת החברה נוטרלו ההכנסות מציוד מגן שנמכרו ללקוחות מוסדיים וגופים ביטחוניים עם התפרצות הקורונה והשפיעו באופן חד פעמי על הפעילות בחציון המקביל אשתקד ובניטרול הוצאות בגין תגמול הוני שלא נכללו אשתקד.

 

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-31.2 מיליון שקל. מנגד, לחברה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-54.9 מיליון שקל. בהתאם לכך, לחברה חוב פיננסי, נטו בסך של כ-23.7 מיליון שקל. ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בכ-152 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בסך של כ-70 מיליון שקל ששולם בחודש יוני השנה.

 

במהלך המחצית הראשונה של שנת 2021 נרשמה עלייה של כ-16.5% בסל הממוצע של לקוח בחנות גדולה של הרשת, בהשוואה לתקופה המקביל אשתקד, וכן נרשמה עלייה של כ-17.4% בסל הממוצע של לקוח בחנות קטנה של הרשת - מקס 20, בהשוואה לתקופה המקבילה.

 

אורי מקס, מנכ"ל משותף במקס סטוק: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של שנת 2021 עם צמיחה בהכנסות, כתוצאה מהקצב המהיר של פתיחת חנויות חדשות, לצד גידול דו-ספרתי של כ - 13% במכירות מחנויות זהות, וזאת גם בנטרול ההשפעות של מכירת ציוד מוגן אשתקד, סגירה זמנית של חלק מהחנויות אשתקד עם התפרצות נגיף הקורונה וסגירת חלק מהחנויות השנה בגלל מבצע ’שומר חומות’.

 

חווית הקנייה, מגוון המוצרים, השירות האיכותי והמחירים האטרקטיביים – הם היסודות בעזרתם אנו מציגים גידול מתמשך בסל הקניות הממוצע של לקוחותינו, כמתבטא בעלייה בטווח של כ - 16%-17% בחנויות הגדולות והקטנות של הרשת. בימים אלה, אנו ממשיכים לפעול להגדלת היקפי הפעילות של הרשת וצפויים לפתוח 3 חנויות חדשות עד לסוף שנה הבאה ובכוונתנו להמשיך בתוכנית העסקית לפתיחת 3-5 חנויות בכל שנה".

  1. מניות בכתבה
  2. מקס סטוק

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה