זיו בירון, מנכל דיסקונט ניו יורק קרדיט: סיון פרג'

דוחות כספיים

אי.די.בי ניו יורק: הרווח הנקי עלה ב-40% ברבעון השני

הכנסות הבנק שבבעלות דיסקונט, הסתכמו ב-84 מיליון דולר; האשראי לציבור נטו גדל ב-14.3% לעומת הרבעון המקביל

חדשות ספונסר 01/08/2021 13:28

א+א-

בנק אי.די.בי ניו יורק שבבעלות דיסקונט, פירסם היום את טיוטת הדוחות הכספיים (call report) לרבעון השני של 2021 ולמחצית הראשונה של השנה, אותה הוא מסכם עם גידול חד ברווח הנקי, המשקף את ההתאוששות של כלכלת ארה"ב, והחזרה לשגרה של הפעילות הצרכנית.

 

הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם ל-ל 25.2 מיליון דולר, ובסך של 29.4 מיליון דולר בניטרול רכיבים חד פעמיים. הגורמים העיקריים לעלייה הם המשך הגידול ביתרת האשראי לציבור נטו, בשיעור של 14.3% בסוף הרבעון השני של 2021 לסך של 7.6 מיליארד דולר, הקטנת הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך 8.5 מיליון דולר והמשך הגידול בהכנסות שאינן מריבית שהסתכמו ל- 21.4 מיליון דולר.

 

השפעות אלה קוזזו באופן חלקי על ידי הוצאות תפעוליות גבוהות של 58.6 מיליון דולר ברבעון בהשוואה ל-51.8 מיליון דולר ול-44.6 מיליון דולר ברבעון הקודם וברבעון המקביל אשתקד בהתאמה. הוצאות אלה כוללות עלויות של 5.9 מיליון דולר שנרשמו הרבעון בשל המעבר מבניין המטה הקודם לבניין המטה החדש. בניכוי אותן הוצאות, ההוצאות התפעוליות הסתכמו ברבעון השני של 2021 ב-52.7 מיליון דולר, עליה של 1.7% בהשוואה לרבעון הקודם.

 

הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2021, בסך 35.1 מיליון דולר, ירד ב-19.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול ההוצאה בסך 5.9 מיליון דולר בגין המעבר לבניין החדש, הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2021 הסתכם ב-39.3 מיליון דולר, ירידה של 9.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

הגידול באשראי נותר איתן, בהמשך למגמה ברבעונים האחרונים. המגזר המסחרי והתעשייתי ומגזר הנדל"ן המסחרי נהנו מהמשך הביקוש אשר התבטא בצמיחה בשיעור של 2.3% ושל 5.5% בהתאמה ברבעון השני של 2021, ובשיעור של 16.2% ושל 18.7% בהתאמה מול הרבעון המקביל אשתקד. היקף האשראי ברוטו (לפני הפרשות) בסיום הרבעון השני עמד על 7.7 מיליארד דולר, גידול בשיעור של 14.4% לעומת היתרה בסוף הרבעון המקביל אשתקד ובשיעור של 3.0% לעומת היתרה בסוף הרבעון הראשון של שנת 2021.

 

הגידול בהיקף הפיקדונות ממשיך להוות נקודת חוזקה של הבנק, לנוכח העובדה כי שמירה על נזילות נותרה נקודת מיקוד עיקרית עבור לקוחותינו. במהלך הרבעון השני של 2021, הלקוחות המשיכו לחסוך, ולמרות ירידה מתונה בשיעור של 1.2% בהיקף הפיקדונות ברבעון זה, נרשם גידול של 13.3% בהיקף הפיקדונות, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, לסך של 9.8 מיליארד דולר. יחס האשראי לפיקדונות בבנק עומד על 78.4%‎ ומאפשר נזילות מספקת להמשך הצמיחה של הבנק.

 

המנכ"ל, זיו בירון אמר עם פרסום הדוחות: "תוצאות הרבעון השני מבטאות את החוזקה של אי.די.בי ניו יורק. המשך ההתמקדות בשירות הלקוחות ובמגזרי היעד, העניק לבנק יתרון לנוכח ההתאוששות הכלכלית והוביל לגידול בפעילותו העסקית.

 

התמקדות זו הביאה לצמיחה בשיעור של 3.2% בהיקף האשראי ברבעון ובשיעור של 14.3%‎ ב-12 החודשים האחרונים, ובגידול בתרומה מהכנסות מעמלות ומהכנסות ממסחר. במהלך הרבעון הושגה אבן דרך חשובה בתוכנית האסטרטגית של הבנק, עם השלמת המעבר למטה החדש בבניין Grace הידוע, במרכז מנהטן, תוך הטמעת מודל העבודה ההיברידי ופיתוח התרבות הארגונית של הבנק".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה