נופר מלובני, יו"ר עדיקה קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

עדיקה מסכמת רבעון עם עליה בהכנסות אבל גם בהפסד

בעקבות עליית מחירי הלוגיסטיקה בעולם וסגירת החנויות בתקופת הסגר, הסתכם ההפסד בכ-12.4 מיליון ש"ח; ההכנסות צמחו ב-21% והסתכמו ב-52 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 31/05/2021 12:12

א+א-

חברת האופנה עדיקה מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2021. כפי שעדכנה החברה בשבוע שעבר ובהתאם לתחזיות, ההפסד ברבעון היה גבוה והסתכם בכ-12.4 מיליון וזאת בעקבות עליית מחירי הלוגיסטיקה בעולם וסגירת החנויות בתקופת הסגר.

 

יחד עם זאת, החברה מציגה גידול של 21% בהכנסות מפעילות עדיקה ברבעון הראשון שהסתכמו בכ-52 מיליון ש"ח לעומת כ-43 מיליון ש"ח ברבעון הראשון ב-2020. הגידול נובע בעיקר מצמיחה במגזר הבינלאומי.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון בכ-14.3 מיליון ש"ח, והוא מהווה 27.5% מהמכירות, לעומת כ-21.3 מיליון ש"ח שהם 50% מהמכירות, ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווחיות הגולמית נובעת מגידול מהותי בעלויות ייבוא המוצרים, מסגירת החנויות במהלך תקופת הדוח בהתאם להוראות הממשלה, מהעמקת הנחות ומבצעים ומהגידול בפעילות הבינלאומית שמאופיינת בעלויות שילוח גבוהות יחסית.

 

הוצאות המכירה והנהלה עלו לכ-27.7 מיליון ש"ח לעומת כ-22.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, על רקע ביסוס הפעילות הבינלאומית באמצעות השקע בשיווק בהיקף של 3.5 מיליון ש"ח וגידול בעלויות האחסון במחסנים חיצוניים ובמרלוג בכ-1.5 מיליון ש"ח

 

ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ-12 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-20 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי ברבעון הסתכם בכ-12.4 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד בסך של כ-0.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

 

שווי המזומנים של החברה בסיום הרבעון עמד על 17.2 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-17.8 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. ההון העצמי הסתכם לכ-39.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-44.4 מיליון ש"ח בסוף שנת 2020. הקיטון נובע מהפסד כולל בין התקופות ומתגמול מבוסס מניות לעובדים ונושאי משרה בחברה בהיקף של 2.4 מיליון ש"ח.

 

עו"ד נופר מלובני יו"ר עדיקה מסרה כי: "החברה ממשיכה בצמיחה מואצת בפעילות הבינלאומית ומציגה גידול של 79% בהכנסות ברבעון הראשון שהסתכמו לסך של כ-23.4 מיליון ₪ בהשוואה לכ-13 מיליון ₪ אשתקד. החברה מתכוונת לפעול להמשך ביסוס פעילותה הבינלאומית, המהווה נדבך מרכזי בהתפתחותה העסקית ארוכת הטווח לצד המשך פיתוח הפעילות בישראל כרווחיות וצומחת".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה