יורם נוה, מנכל כלל ביטוח ופיננסים קרדיט: סיון פרג'

דוחות כספיים

כלל ביטוח מסכמת רבעון עם מעבר לרווח של 402 מיליון ש”ח, אחרי הפסד בשנה שעברה

ההכנסות עלו ל-5.54 מיליארד ש"ח, לעומת 5.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה; ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה עלה בכמיליארד ₪ והסתכם בכ-6.7 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 31/05/2021 12:12

א+א-

כלל החזקות עסקי ביטוח מדווחת את תוצאותיה הכספיות  לרבעון הראשון של שנת 2021. כמו שאר חברות הביטוח, גם כלל ממשיכה בשיפור תוצאותיה העסקיות ומציגה ברבעון הראשון רווח כולל לאחר מס בסך של כ-402 מיליון ₪, לעומת הפסד כולל לאחר מס בסך של כ-483 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח בתקופת הדוח נובע בעיקר מתשואות גבוהות שהחברה השיגה בשוקי ההון.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו, בתקופת הדוח הסתכמו לכ-5,543 מיליוני ₪, לעומת כ-5,205 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.5%. הגידול נובע בעיקר מפרמיות בביטוח כללי ומתקבולי חיסכון טהור במגזר חיים, במקביל לשמירה על רמת הוצאות הדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

היקף הנכסים המנוהלים של כלל הגיע לשיא חדש בסוף הרבעון ה-1 והוא עומד על כ-246 מיליארד ₪, גידול של כ-4% לעומת סוף שנת 2020. סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה בסוף הרבעון מסתכם בכ-6,701 מיליוני ₪, זאת לעומת כ-6,299 מיליוני ₪ ב 31.12.2020, גידול של כ-6%.

 

התשואה להון במונחים שנתיים ברבעון הראשון של 2021 עמדה על שיעור של כ-25.5%, לעומת שיעור שלילי של כ-33.9% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יורם נוה, מנכ"ל כלל החזקות עסקי ביטוח: "כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה לעמוד בהצלחה בתוכנית האסטרטגית שלה ומציגה צמיחה משמעותית, לצד המשך התייעלות בהוצאותיה, דבר המוביל לשיפור עקבי ברווח החיתומי. בתוך כך קטנה מצבת העובדים בשנתיים האחרונות בכ- 500 עובדים.

 

החברה ממשיכה להציג תשואות מהגבוהות בענף, דבר התורם למיצוב העסקי שלה ולרווחיותה. אנו מסכמים את הרבעון הנוכחי עם היקף נכסים מנוהלים שהגיע לכ-246 מיליארד ₪.

 

כחלק מאסטרטגית ההשקעות שהתווינו בתחילת 2019 העמקנו את השקעותינו בתחום הטכנולוגיה וכיום, החשיפה הכוללת, לרבות התחייבויות עתידיות, עומדת על כ-2 מיליארד דולר. ברבעון האחרון נהנו עמיתי כלל ביטוח ופיננסים מעליות שווי משמעותיות בסקטור זה.

 

אני שמח לציין כי אנו מסיימים את הרבעון הראשון 2021 כשסך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה מסתכם בכ-6,701 מיליוני ₪, עלייה של כמיליארד ₪,  בהשוואה לסך ההון בסוף שנת 2019."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה