דוחות כספיים

רפק מסכמת את הרבעון עם עלייה של 53% ברווח הנקי

ההכנסות ברבעון עלו בכ-8.6% לכ-252.5 מיליון שקל; דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-2.6 מיליון שקל

חדשות ספונסר 27/05/2021 12:12

א+א-

חברת רפק תקשורת ותשתיות פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2021. החברה ביצעה בשנים האחרונות שינוי מיקוד בפעילותה, מחברת נציגויות לחברה שמתמקדת בייצור חשמל באמצעות רפק אנרגיה המוחזקת בשיעור של 50% ע"י רפק תקשורת. בנוסף החברה מבססת פעילות בעולמות האנרגיה המתחדשת עם אלמור חשמל שבשליטתה (50.01%) יחד עם המייסדים חיים גרשון ומאיר סרוסי ופעילה כקבלן בעולם הפוטו-וולטאי.

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2021 עלו בכ-8.6% לכ-252.5 מיליון שקל, לעומת כ-232.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתחום ייצור החשמל, הכולל את חברת רפק אנרגיה שמחזיקה בתחנות הכוח הצפוניות, בתחנות הכוח החופיות וכן בחברת MRC ההכנסות ברבעון עלו בכ-39% לכ-137.6 מיליון שקל, לעומת כ-98.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מאיחוד לראשונה של התחנות החופיות.

 

הרווח התפעולי בתחום זה ברבעון הסתכם בכ-23.9 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-35.6 מיליון שקל רבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע מהוצאות תחזוקה גבוהות בתחנות הצפוניות ביטול תעריף הקוגנרציה, ירידה בתעריף החשמל והוצאות חד-פעמיות בגין רכישת החופיות.

 

יצוין, כי ה-EBITDA של תחנות הכוח הצפוניות (100%) ברבעון הסתכם בכ-20.6 מיליון שקל, ה-EBITDA של MRC (100%) ברבעון הסתכם בכ-50.4 מיליון שקל וה-EBITDA של התחנות החופיות הסתכם ברבעון בכ-8 מיליון שקל. 

 

בתחום תשתיות החשמל, הכולל את הכנסות קבוצת אלמור, ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-78 מיליון שקל, לעומת כ-99.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל אשתקד נרשמו הכנסות גבוהות שנובעות מביצוע עבודות הנדסה אזרחיות על ידי קבלן משנה בשיעור רווחיות של כ-2%. הרווח התפעולי ברבעון עלה בכ-29% לכ-8 מיליון שקל, לעומת כ-6.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

בתחום הסחר, הכולל את חברת ג’נרל מהנדסים ודטה טק, ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-30.3 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-1.5 מיליון שקל, בדומה לרבעון המקביל.

 

בתחום הייצוג והייעוץ ההכנסות ברבעון עלו לכ-6.6 מיליון שקל, לעומת כ-3.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות התחום קשורות לביצוע פרויקטים רב שנתיים והן מושפעות, בין השאר, משינויים במועדי ביצוע פרויקטים במערכת הביטחון, אך גם משערי חליפין של ההכנסות המתקבלות בעיקר בדולר ארה"ב הרווח התפעולי עלה לכ-1.2 מיליון שקל, לעומת כ-0.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-24.9 מיליון שקל, מתוכם כ-14.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות, לעומת רווח נקי של כ-14.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכם כ-9.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות. ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, בסוף הרבעון, הסתכם בכ-277 מיליון שקל.

 

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך 2.6 מיליון שקל שישולם ב-16 ביוני 2021.

 

רוני אורן, מנכ"ל רפק: "שנת 2021 נפתחת עם רבעון המציג גידול בהכנסות הנובע בעיקרו מאיחוד לראשונה של התחנות החופיות, וכן גידול חד ברווח הנקי. רפק תקשורת ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקן מוביל בשוק ייצור החשמל הפרטי באמצעות רפק אנרגיה שכבר מחזיקה מתקנים מניבים בהספק מותקן של כ-960 מגה וואט, וכן בשוק תשתיות החשמל והאנרגיה המתחדשת באמצעות אלמור שנהנית כיום מרוח גבית משמעותית בפעילותה. נמשיך לפתח את פעילות החברה תוך ביסוס מנועי צמיחה ואנו מאמינים המשך יישום תכנית העבודה יבוא לידי ביטוי ברווחיות החברה בשנים הבאות וייצר ערך לבעלי המניות".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה