רן עוז, מנכל מגדל ביטוח קרדיט: פזית עוז

דוחות כספיים

מגדל עברה לרווח כולל של 233 מיליון ש”ח ברבעון הראשון

אחרי שסיכמה את הרבעון המקביל בהפסד של 563 מיליון ש"ח, מגדל חוזרת להציג רווחים; התשואה על ההון עמדה על 13.6% במונחים שנתיים

חדשות ספונסר 27/05/2021 12:12

א+א-

קבוצת הביטוח והפיננסים מגדל אחזקות מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2021, בו חזרה החברה להציג רווח כולל אחרי הפסד ברבעון המקביל בשנת 2020 עם התפרצות הקורונה.

 

הרווח הנקי שרשמה החברה הסתכם בכ-233 מיליון ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך כ-563 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הושפע מעליות שערים בשוקי ההון, בעקבותיהן נרשמו הכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו של כ-440 מיליון ש"ח לפני מס.

 

בנוסף, החברה רשמה דמי ניהול משתנים בהיקף של כ-395 מיליון ש"ח במהלך הרבעון, לעומת אי גבייה של דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, ברבעון המדווח חלה עלייה ברווחיות החיתומית לעומת הרבעון המקביל, בעיקר בתחום ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך.

 

הוצאות הנהלה וכלליות ירדו בהיקף של 59 מיליון ש"ח כתוצאה מהמשך צעדי התייעלות שהחלו בשנת 2020. היקף הנכסים המנוהלים של החברה עמד על כ-327 מיליארד ש"ח בסיום הרבעון, לעומת כ-264 מיליארד ש"ח בסוף 2020, עלייה של כ-24%. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, עלה היקף הנכסים המנוהלים לכ-338 מיליארד ש"ח.

 

הפרמיות ברוטו ודמי הגמולים הסתכמו בכ-5.7 מיליארד ש"ח, ירידה של כ-6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים נרשם בעיקרו בפרמיות השוטפות ובדמי הגמולים בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך ובביטוח כללי ונבעה בחלקה מהשפעת משבר נגיף הקורונה וכן מאי זכייתה של החברה במכרז לביטוח רכב לעובדי המדינה לשנת 2021.

 

רן עוז, מנכ"ל מגדל ביטוח, התייחס לתוצאות פעילות החברה ברבעון הראשון לשנת 2021 ואמר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2021 עם רווח רבעוני של כ-233 מיליון ש"ח, הנובע הן מרווחיות חיתומית והן מרווח מהשקעות. במקביל לשיפור בצד ההכנסות, המשכנו בפעולות התייעלות אשר הביאו לחיסכון נוסף בעלויות.

 

אנו ממשיכים להנות מפירות יישום אסטרטגיית ההשקעות שלנו. בין היתר, הכרזנו במהלך הרבעון על הקמת זרוע ההשקעות Next Generation Finance, המתמחה בפינטק, הצפויה להשקיע בשנתיים הקרובות לפחות 3-5 מיליארד שקל בחברות, סטארטאפים וקרנות בתחום, וכן המשכנו לחזק את מיצובנו כשחקן המוביל בהשקעה בתחום האנרגיה המתחדשת ובניהול השקעות מתוך תפיסת ESG. מהלכים אלה באו לידי ביטוי הן בתשואות לעמיתים והן בתיק הנוסטרו, ואנו מעריכים כי מגמה זו תימשך ואף תשתפר.

 

אנו פועלים להמשך שיפור בכל מגזרי הפעילות וקווי העסקים שלנו ואנו מאמינים כי המשך יישום תוכניות העבודה יסייע לנו להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו בטווח הבינוני והרחוק".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה