דוחות כספיים

שטראוס ממשיכה להציג יציבות על אף התקופה המאתגרת

החברה מציגה יציבות יחסית בשורת המכירות ובשורת הרווח; לאומי פרטנרס מעדכנים את מחיר היעד ל-98 ₪ למניה ומותירים המלצת ’החזק’

חדשות ספונסר 25/05/2021 12:12

א+א-

חברת שטראוס פרסמה הבוקר את דוחות הרבעון הראשון של 2021. מעיין בק-מרום, אנליסטית בכירה בלאומי פרטנרס, מגיבה לפרסום הדו"ח הכספי של שטראוס לרבעון הראשון של 2021 ואומרת כי " "כהמשך של מגמות השנה האחרונה, התקופה היא מאתגרת עבור חלק מהפעילויות בשטראוס אך פעילויות אחרות מושפעות בצורה חיובית.

 

בשורה העליונה מציגה החברה יציבות יחסית בשורת המכירות בנטרול מט"ח מול הרבעון המקביל אשתקד (קיטון של 0.4%), כאשר יציבות היא תוצאה טובה לאור מספרי השוואה גבוהים ברבעון המקביל בו פרצה הקורונה.

 

שטראוס ממשיכה לסבול מהשפעות מט"ח ובעיקר הריאל הברזילאי וכולל השפעות מט"ח, קטנו המכירות ב-4.9% מול הרבעון המקביל. הרווח הגולמי נשחק כשעיקר השחיקה מגיע מירידה ברווחיות בברזיל עקב עליית מחירי הקפה הירוק.

 

הרווח התפעולי עלה ועמד על 289 מיליון ₪ לעומת 268 מיליון ₪ ברבעון המקביל, והוא כולל רווח של 30 מיליון ₪ מחברות חממת הפוד-טק של הקבוצה כתוצאה מסבבי גיוס ב-3 חברות.

 

פעילות סברה בארה"ב ממשיכה לסבול ממגמת ביקושים מדשדשים לקטגוריית המוצרים שנאכלים מחוץ לבית. ופעילות המים הציגה צמיחה משמעותית בהכנסות וברווחיות לאור ההתאוששות מתקופת הקורונה גם בישראל וגם בסין.

 

בשורה התחתונה, שטראוס ממשיכה להציג יציבות גם בתקופה המאתגרת. אנו מעדכנים את מחיר היעד ל-98 ₪ למניה ומותירים את המלצתנו על ’החזק’.

 

פעילות הקפה של החברה עברה תקופה מאתגרת עקב ירידת הריאל הברזילאי לצד עליית מחירי הקפה הירוק בברזיל: מכירות פעילות הקפה ברבעון הראשון ירדו ב-11% לעומת הרבעון המקביל, בעוד שבנטרול השפעת מט"ח עמד הקיטון על 0.7%. ההשפעה השלילית של שעה"ח ברבעון עמדה על כ-104 מ’ ₪, מתוכם 81 מ’ ₪ עקב היחלשות הריאל הברזילאי. הרווח התפעולי עמד ברבעון הראשון על כ- 99 מ’ ₪ לעומת כ-107 מ’ ₪ ברבעון המקביל, ושיעור הרווח התפעולי השתפר מעט ועמד על 13.1% לעומת 12.7% ברבעון המקביל עקב חסכון בהוצאות והתייעלות.

 

ברבעון זה לראשונה מאז פרוץ הקורונה, החלה החברה וחברות קפה נוספות בברזיל לבצע העלאות מחירים והשוק בברזיל קיבל זאת על אף המשבר הכלכלי. ברוסיה ואוקראינה נרשמה צמיחה במכירות במטבע מקומי בעקבות עליית מחירים וקיטון במכירות בשקלים עקב השפעת מט"ח. בפולין היה קיטון זמני במכירות הנובע ממו"מ עם לקוח שהמכירות אליו חזרו באפריל וברומניה נרשמה יציבות. רווחיות הפעילות בחו"ל קטנה ברמה האבסולוטית עקב הקיטון הכמותי ושיעור הרווחיות נשחק עקב עליית מחיר הקפה הירוק בברזיל ובמזרח אירופה שקוזזה חלקית עקב עלייה במחירי המכירה.

 

הפעילות בישראל מושפעת לשלילה מהקורונה עקב סגירת נקודות מכירה של קפה עלית בתקופת הקורונה וירידה במכירות לשוק המוסדי וממכירות גבוהות לשוק הקמעונאי במרץ 2020 בשל התפרצות נגיף הקורונה. המכירות ירדו ב-10.9% מול הרבעון המקביל אשתקד. למרות הקיטון במכירות, הרווח התפעולי נשאר יציב יחסית ועמד על 59 מ’ ₪ ברבעון הנוכחי מול 61 מ’ ₪ ברבעון המקביל, ושיעור הרווח השתפר עקב התייעלות וכיוון שהרווח בערוץ הקמעונאי גבוה מהמוסדי.

 

פעילות ישראל ספגה קיטון של 1% במכירות מול הרבעון המקביל עקב השפעות שליליות של הקורונה על מגזר תענוג והנאה. המכירות עמדו על 974 מיליון ₪ מול 983 מיליון ₪ ברבעון המקביל. הרווח התפעולי עמד על 129 מ’ ₪ מול 124 מ’ ₪ בשנה קודמת ושיעור הרווח השתפר ב-0.6% עקב שיפור ברווחיות במגזר בריאות ואיכות חיים.

 

המכירות במגזר בריאות ואיכות חיים הסתכמו השנה ב- 639 מ’ ₪ גידול של כ- 3.6% אל מול רבעון מקביל בשל השפעות חיוביות של הסגר השלישי על הצריכה הביתית, והחברה החלה להפיץ את מוצרי אלפרו. שיעור הרווח התפעולי בתחום השתפר מול רבעון קודם עקב הגידול הכמותי. לעומת זאת, המכירות במגזר תענוג והנאה קטנו ב-8.4% מול הרבעון המקביל, בשל קיטון במכירות מוצרי המגזר, בתקופות הסגר, המאופיינים בצריכה מחוץ לבית ובאירועים חברתיים.

 

פעילות סברה: המכירות ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 287 מ’ ₪ קיטון של 19% מול רבעון מקביל אשתקד, וקיטון של 13% בנטרול שערי מט"ח. התקופה החלשה לסברה כיוון שרוב מוצרי החומוס מאופיינים כמוצרי away from home שמדשדשים בתקופת הקורונה. הרווח התפעולי ברבעון ירד עקב הירידה הכמותית ועמד על 32 מ’ ₪ אל מול 39 מ’ ₪ ברבעון המקביל אשתקד. מבחינת נתח שוק החברה ממשיכה להיות מספר 1 בשוק החומוס ומחזיקה בנתח שוק של כ-61.4%, בהשוואה ל-62.7% בתקופה מקבילה אשתקד.

 

פעילות אובלה (100% מהחברה): מכירות אובלה ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 44 מ’ ₪, גידול של 10% מול רבעון מקביל אשתקד, כאשר החברה ממשיכה להציג הפסד תפעולי בסך כ- 5 מ’ ₪ לעומת הפסד של 3 מ’ ₪ ברבעון המקביל.

 

פעילות המים התאוששה יפה במהלך השנה החולפת מהשפעות משבר הקורונה גם בישראל וגם בסין. המכירות ברבעון הראשון צמחו ב-18% מול הרבעון המקביל עקב גידול במספר הלקוחות ובמכירת מכשירים חדשים בישראל ועקב הסגר במרץ 2020 שהשפיע לרעה על מכירות הרבעון המקביל. הרווח התפעולי של פעילות המים ברבעון הראשון עלה ועמד על 22 מ’ ₪ מול 15 מ’ ₪ ברבעון המקביל, עקב הגידול הכמותי בישראל ועלייה ברווחי הפעילות בסין. בתחילת מאי החל לפעול מפעל הייצור וההרכבה העצמאי של חברת המים והחברה צופה כי הוא יתרום לצמיחת הפעילות של הקבוצה בסין.

 

חממת הפוד טק: ברבעון הנוכחי רשמה החברה רווח של כ-30 מיליון ₪ מחברות חממת הפוד-טק שביצעו סבבי גיוס שבעקבותיהם רשמה החברה רווח מירידה בשיעור ההחזקה ומאיבוד שליטה. חברות החממה רשומות בדוחות לפי שווי מאזני העומד על כ-44 מיליון ₪, כאשר השווי ההוגן של ההשקעות מסתכם ל-149 מיליון ₪. אחת מחברות החממה, פליינג ספארק, הונפקה בבורסה בת"א במהלך הרבעון. במהלך 8 השנים האחרונות, מאז הוקמה החממה, לא היו לה השפעה מהותית על רווחי או הפסדי החברה, ומעתה ככל שחברות החממה מתפתחות תתן שטראוס גילוי בדוחות על פעילות החממה.

  1. מניות בכתבה
  2. שטראוס

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה