נועם שצלקה, מנכל אינרום תעשיות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

אינרום מסכמת את הרבעון הראשון עם עליה בהכנסות וברווח הנקי

ההכנסות צמחו בכ-17% והסתכמו בכ-245 מיליון ש"ח; הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-22.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-12.2% מהרבעון המקביל; החברה תחלק דיבידנד של 5.5 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 24/05/2021 12:12

א+א-

חברת אינרום תעשיות מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2021 ומציגה עליה בהכנסות וברווח הנקי וצמיחה בכל תחומי הפעילות. אינרום פועלת בשלושה תחומים באמצעות שלוש חברות תפעוליות שבשליטתה: איטונג (100%) העוסקת בפתרונות בנייה, כרמית מיסטר פיקס (100%) העוסקת במוצרי גמר לבנייה, ונירלט צבעים (62.2%).

 

המכירות ברבעון הראשון צמחו בכ-17.4% והסתכמו בכ-245.5 מיליון ש"ח לעומת כ-209 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, כשבמהלך הרבעון המדווח הורגשה מגמת שיפור בכל תחומי הפעילות של הקבוצה ובעיקר בתחומי מוצרי הצבעים, בין היתר, על רקע ביקושים ערים שנרשמו במהלך הרבעון במכירות הקבוצה לבתי מסחר וחנויות לחומרי בניין, בעוד שהרבעון המקביל אשתקד הושפע לרעה בשל ריבוי ימי הגשם ועוצמת השפעתם על שווקי הבנייה והשיפוצים ובשל התפרצות נגיף הקורונה בישראל במהלכו.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון בכ-91.7 מיליון ש"ח (37.3% מהמכירות), גידול של כ-10.5% ביחס לרווח הגולמי ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם בכ-82.9 מיליון ש"ח (39.7% מהמכירות). הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מהגידול במכירות הקבוצה שקוזז בחלקו על ידי ירידה ברווח הגולמי בתחום פעילות פתרונות בנייה בשל שחיקת מחיר בחלק ממוצרי התחום ומהשלכות ריבוי בידודים שחלו עקב הקורונה במהלך הרבעון וכן על ידי עליות ניכרות שחלו בחודשים האחרונים במחירים של חומרי גלם ואריזה בתחום מוצרי הצבעים. הקבוצה פועלת לביצוע התאמות לצמצום השפעת העלייה האמורה במחירי חומרי הגלם, כולל התאמות שביצעה במחירי מוצריה בתחום הנ"ל.

 

ה-EBITDA הסתכם בכ-51.7 מיליון ש"ח (21.1% מהמכירות), המהווה גידול של כ-14.5% בהשוואה לכ-45.1 מיליון ש"ח (21.6% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי הסתכם בכ-27.2 מיליון ש"ח ומהווה 11.1% מהמכירות, מזה כ-22.2 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי מניות החברה, בהשוואה לרווח נקי ברבעון המקביל שהסתכם בכ-24.5 מיליון ש"ח (11.7% מהמכירות), מזה כ-21.7 מיליון ש"ח שיוחס לבעלי מניות החברה. בנטרול רישום הוצאות בגין אופציות לעובדים, צמח הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון בשיעור של כ-12.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

במהלך הרבעון הודיעה החברה על חתימת הסכם מותנה לרכישת מלוא אחזקות המיעוט (37.8%) בחברת הבת נירלט צבעים בתמורה להקצאת מניות לקיבוצים ניר עוז ונירים, בשיעור של 13% מהון מניות אינרום. החברה פועלת להשלמת העסקה בתקופה הקרובה.

 

דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בסך של כ-5.5 מיליון ש"ח (כ-0.05 ש"ח למניה), המהווה בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שאימצה החברה 25% מהרווח הנקי של החברה המיוחס לבעלי מניותיה ברבעון הראשון. הדיבידנד ישולם ב-23 ביוני 2021.

 

 

בנוסף, החברה הודיעה עם פרסום הדוחות על כוונתה להקים מפעל לייצור לוחות גבס לבנייה באמצעות חברת הבת (100%) כרמית מיסטר פיקס בהיקף השקעה משוער של כ-150 מיליון ש"ח. הקמת המפעל היא חלק ממימוש התוכנית האסטרטגית של הקבוצה להעמקת והרחבת פעילותה בשווקי הליבה בהם היא פועלת, ליצירת מנועי צמיחה נוספים להמשך חיזוק הנוכחות של הקבוצה ומובילותה ולהרחבת והשלמת סל המוצרים והפתרונות המוצעים על ידה.

 

הקמת המפעל והשלמתה, כפופה, בין היתר, לקבלת אישורים והיתרים שונים, התקשרויות עם צדדים שלישיים וכיוב’, ובהתאם לכך צפויה להימשך כשנתיים וחצי, כשההשקעה הנאמדת בביצועה צפויה להתבצע לאורך תקופה זו. 

 

ציון גינת, יו"ר החברה, מסר: "תוצאות הרבעון החזקות נבעו מגידול בכל תחומי הפעילות ומשקפים את היכולת שלנו לספק בהצלחה את הצמיחה בביקושים למגוון המוצרים של הקבוצה, לצד הצלחת המאמצים להמשך פיתוח והרחבת עסקי הקבוצה.

 

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, אנו מדווחים על החלטתנו להקים מפעל לייצור לוחות גבס לבנייה. השקעה זו מהווה אבן דרך חשובה באסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שגיבשנו, כשאנו מאמינים כי למפעל החדש תהיה תרומה משמעותית להעמקת והרחבת פעילות הקבוצה וחיזוק נוכחותה ומובילתה בשווקי הבנייה והשיפוצים בהם היא ממוקדת."

 

נועם שצ’לקה, מנכ"ל החברה, מסר: "אינרום פותחת את השנה עם רבעון חזק המשקף צמיחה בכל הפרמטרים. רבעון זה ממשיך את המגמה החיובית מהרבעון הקודם, כאשר הצמיחה נבעה מכל תחומי הפעילות, ובעיקר בתחומי מוצרי הצבעים, בין היתר, על רקע ביקושים ערים שנרשמו במהלך הרבעון במכירות הקבוצה לבתי מסחר וחנויות לחומרי בניין. הכנסות הרבעון צמחו בכ-17% וה- EBITDA גדל בכ-14%.

 

אנו במיצוב מצוין להמשיך במימוש המטרות והיעדים שסימנו ופועלים להמשך הרחבת פעילות הקבוצה וביסוסה, ובכלל זה החלטתנו על הקמת מפעל לוחות הגבס בהיקף השקעה הנאמד בכ-150 מיליון ש"ח, אשר ירחיב וישלים את סל המוצרים והפתרונות שלנו ויהווה מנוע צמיחה משמעותי בקבוצה." 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה