קרדיט: פלאש90, משה שי

דוחות כספיים

אל על צמצמה את ההפסד ברבעון הראשון ל-86 מיליון דולר

החברה מציגה EBITDAR חיובי בסך של כ-3 מיליון דולר; במהלך הרבעון גייסה אל על כ-83 מיליון דולר מהנפקת אופציות ומימושן; תוכנית ההתייעלות תושלם ברבעון השני, 1900 עובדים יפוטרו

פולי טל 20/05/2021 12:12

א+א-

חברת אל על מפרסמת היום את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2021, אחרי שנת קורונה קשה במיוחד, במהלכה יישמה הנהלת החברה שורת צעדים שמטרתם להתאים את מבנה החברה להיקף הפעילות. צעדים אלה כוללים צמצום במצבת כוח האדם והפחתת עלויות המטה.

 

אל על מסבירה כי בעת הנוכחית, כיוון שהחברה בוחנת את התקדמותה ביחס לתכניותיה העסקיות וקצב ההתאוששות והיציאה המשבר, בדוח הרבעוני מושווים נתוני הרבעון הראשון של 2021 לנתוני הרבעון הרביעי של שנת 2020.

 

הכנסות החברה מהפעלה הסתכמו ברבעון הראשון של השנה ב-116.8 מיליון דולר, עליה של 5% מהרבעון הקודם בו הסתכמו ההכנסות ב-11.6 מיליון דולר בלבד דולר וזאת על אף הסגר השלישי וסגירת השמיים במהלך הרבעון המדווח, בין היתר בזכות עלייה בכמות המטען המוטס ובהשפעת שערי חליפין.

 

מול הרבעון המקביל מדובר בירידה חדה של כ-64% , ירידה הנובעת מהשלכות משבר הקורונה שהביא לירידה חדה בטיסות הנוסעים הסדירות של החברה, בעוד שברבעון המקביל אשתקד הירידה החלה רק בחודש פברואר 2020 עם פרוץ המשבר והתגברה משמעותית בחודש מרץ.

 

הוצאות ההפעלה של החברה הסתכמו ברבעון לכ-165 מיליון דולר. מתוך סכום זה, כ-54 מיליון דולר הם בשל הוצאות פחת והוצאות קבועות אחרות הקשורות לחכירות מטוסים ומנועים. יתר ההוצאות הן בעיקר ההוצאות המשתנות הנגזרות מפעילות הנוסעים ברבעון הראשון, פעילות המטענים ומהוצאות של חברות הבת.

 

ביחס לרבעון הרביעי לשנת 2020, קטנו הוצאות ההפעלה בכ-12.5 מיליון דולר, בעיקר בשל קיטון בהוצאות שכר ההפעלה, בין היתר בשל צמצום נוסף במצבת העובדים הפעילים במהלך הרבעון ובהשפעת היחלשות השקל ביחס לדולר.

 

ההפסד לפני מיסים ברבעון הסתכם בכ- 92.5 מיליון דולר לעומת הפסד לפני מיסים של כ- 161.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד לאחר מיסים הסתכם בכ-86.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-139.6 מיליון דולר ברבעון הראשון 2020.

 

ברבעון הראשון חל שיפור של כ-31 מיליון דולר ברווח התפעולי של החברה בניכוי פחת והפחתות ובניכוי תשלומי שכירות (EBITDAR), ביחס למדד המקביל ברבעון הרביעי בשנת 2020. השיפור בתוצאות העסקיות נובע משיפור הן בתרומה והן ברווח התפעולי, הנובע בעיקר כתוצאה מחיסכון בהוצאות השכר של החברה, כפועל יוצא של צמצום נוסף במצבת העובדים וכן מהשפעת היחלשות השקל ביחס לדולר, ובנוסף מהתייעלות בהוצאות החברה בתחומי שירותי הייעוץ ומערכות מידע.

 

בנוסף לכך, חל שיפור של כ-50 מיליון דולר בהפסד לפני מס, כתוצאה משיפור ב-EBITDAR ומהפחתה בהוצאות המימון של החברה, בעיקר בשל הפרשי שער על הלוואות וחכירות הנקובות במטבעות שנחלשו מול הדולר, וכן בשל הפרשה לעלות היפרדות בסך של כ-15 מיליון דולר שהוכרה ברבעון הרביעי 2020.

 

כמו כן, ברבעון הנוכחי חל שיפור של  כ-30 מיליון דולר בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ביחס לרבעון הרביעי לשנת 2020. נתח השוק של החברה ברבעון עלה לכ-23.1%, לעומת 16% בלבד ברבעון הרביעי 2020.

 

מנכ"ל אל על, אביגל שורק: "בימים אלו אנו עוברים תקופה ביטחונית רגישה בה אל על מחויבת לתפקידה להמשיך ולספק מעבר אוירי לישראל וממנה, ועושה כל מאמץ כדי לתת מענה לצרכי הלקוחות בכל מקום ובכל זמן.

 

אל על פותחת את שנת 2021 עם מעבר ל-EBITDAR חיובי ועלייה בהכנסות, באופן המתחיל לשקף את הפעולות בהן נקטנו, בהן ריסון מהודק ככל האפשר של ההוצאות. בתקופה האחרונה, בנוסף לשיפור בתוצאות, גייסנו בהצלחה כ-300 מיליון דולר על ידי חתימת הסכם מימון עם מדינת ישראל והנפקת אופציות, בדרך להשגת היעד של החברה לשנת 2021 להגעה לאיזון תזרימי.

 

בנוסף, אנו משלימים בימים אלה את המהלך המורכב של היפרדות מכ-1,900 עובדים, כאשר צעד זה, לצד פעולות נוספות שאנו מבצעים, במישורים הפיננסי והתפעולי, יובילו אותנו להשגת האיזון האמור.

 

במקביל לפעולות הפיננסיות, אנו פועלים לשינוי תפיסת הפעילות של החברה השמת הלקוח במרכז. לצד זאת, אנו עובדים על גיבוש תכנית אסטרטגית, אשר ממצא את הפוטנציאל הטמון בחברה ובמותג. אנו מאמינים, כי המהלכים הרבים בהם אנו נוקטים ישיבו את אל על לפסי צמיחה".

 

החברה צופה שבשנת 2022 תחזור לפעילות בהיקף שיניב לה תזרים מזומנים חיובי. בנוסף לגיוסי ההון שביצעה החברה באמצעות הנפקת כתבי אופציות ובהסכמים עם המדינה, מתכוונת החברה לבצע פעולות תפעוליות ופיננסיות נוספות לחיסכון בהוצאות ולשיפור תזרים המזומנים. כמו כן, מקיימת החברה משא ומתן עם מלווים ונושים (creditors) לפריסת תשלומי חובות העבר ושוקדת על תכנית אסטרטגית למיצוי הפוטנציאל העסקי.

 

בהתאם לתכניתה העסקית, צופה החברה התייעלות בהוצאות שאינן בשכר, בהיקף של עשרות מיליוני דולר, שתושג בין היתר, על ידי שינויים בתהליכי העבודה, חיסכון בתשומות עודפות ומיקסום המשאבים הקיימים.

 

בנוסף, החברה בוחנת דרכים להרחבת היריעה מהשימוש במותג העל שלה בקרב ישראלים ובעלי זיקה למדינת ישראל ברחבי העולם. בין היתר בוחנת החברה כניסה לתחומים המשיקים לתחום הפעילות שלה כגון תיירות ומלונאות, וזאת על מנת למקסם את ההכנסות ולגוון את מקורותיהם. בהקשר זה, פועלת החברה לקראת הכנת הצעת ערך חדשה לחברי מועדון הנוסע המתמיד, אותו רואה החברה כמקור הכנסות חשוב וכמנוע צמיחה עיקרי.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה