אבי גבאי קרדיט: פלאש90, מרק ישראל סלם

דוחות כספיים

סלקום מציגה רווח נקי של 7 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2021

הכנסות החברה הסתכמו ב-1.033 מיליארד שקלים, לעומת 892 מיליון שקלים ברבעון המקביל; החברה רשמה רווח חד פעמי של כ-14 מיליון שקלים ברבעון הראשון כתוצאה מעסקת IBC -הוט

פולי טל 20/05/2021 12:12

א+א-

חברת סלקום מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2021, אותו היא מסכמת עם רווח נקי של 7 מיליון ש"ח לאחר תשעה רבעונים של הפסד, ובהשוואה להפסד של 43 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. החברה רשמה רווח חד פעמי של כ-14 מיליון ש"ח ברבעון זה, כתוצאה מעסקת IBC – הוט.

 

שי אמסלם, מנהל הכספים הראשי של החברה, מסביר: "למרות משבר הקורונה שהמשיך לפגוע בעיקר בהכנסות החברה משרותי נדידה של לקוחות בחו"ל ושל תיירות נכנסת, החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2021 עם מחזור הכנסות כולל בסך של 1,033 מיליון שקלים לעומת סך של 892 מיליון שקלים ברבעון המקביל בשנת 2020, המשקף עליה בשיעור של 15.8%.

 

ההכנסות משירותים במגזר הנייד ברבעון הנוכחי עלו בכ-15.4% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2020 והסתכמו ב-457 מיליון שקלים. העליה נובעת בעיקר מאיחוד גולן. ההכנסות משירותים במגזר הנייח ירדו בכ- 7.3% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 והסתכמו לסך של כ-303 מיליון שקלים. הירידה נובעת בעיקר מירידה בהכנסות משרותי תמסורת שהתקבלו מגולן טרם רכישתה ע"י החברה, שקוזזה באופן חלקי מגידול בהכנסות מאינטרנט.

 

ההכנסות מציוד קצה ברבעון הראשון של 2021 עלו בכ-48.6% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020 והסתכמו לסך של כ-312 מיליון שקלים, וזאת בעיקר לאור גידול במגזר הנייח וכן גידול במכירות ללקוחות עסקיים במגזר הנייד.

 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הנוכחי הסתכם לסך של כ-50 מיליון שקלים ביחס לרווח בסך של כ- 18 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות משבר הקורונה שהשפיע על הכנסות החברה מרומינג כבר מאמצע חודש מרס 2020. עיקר הגידול ברווח התפעולי נובע מאיחוד תוצאות גולן, התייעלות תפעולית אשר התבטאה בירידה בהוצאות, וכן מגידול בהכנסות האחרות כפי שפורט לעיל.

 

ה- EBITDA Adjusted של החברה הסתכם ברבעון הנוכחי לסך של 271 מיליון שקלים לעומת 244 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד , גידול של 11.1% ואילו הרווח הנקי של החברה הסתכם לסך של 7 מיליון שקלים לעומת הפסד בסך של 43 מיליון שקלים בשנת 2020.

 

החברה סיימה את הרבעון עם תזרים מזומנים חופשי (FCF) אשר הסתכם בכ- 49 מיליון שקלים לעומת 57 מיליון שקלים ברבעון המקביל של 2020, קיטון של 14%. הקיטון נובע בעיקר לאור פערי הון חוזר הנובעים מהגידול המשמעותי במכירות ציוד קצה".

 

מספר מנויי הסלולר של החברה עלה ב-17.7% מהרבעון המקביל והסתכם ב3.2 מיליון מנויים. הגידול במצבת המנויים ביחס לרבעון המקביל אשתקד נבע בעיקר מרכישת גולן וקוזז כנגד אי הכללת מנויי דאטה כחלק ממצבת המנויים (כ-427,000 מנויים המניבים הכנסה זניחה לחברה) החל מתחילת הרבעון הרביעי של שנת 2020. כמו כן נרשמה ירידה בשיעור הנטישה של המנויים וברבעון זה שיעור הנוטשים עמד על 7.8% לעומת 8.8% ברבעון המקביל.

 

ההכנסה החודשית של החברה ממנוי סלולר בודד (ARPU) ירדה מעט והסתכמה ב-47.4 ש"ח ללקוח לעומת 48.1 ש"ח ללקוח ברבעון המקביל. את הירידה מסבירים בסלקום כתוצאה משחיקה מתמשכת בתעריפי שירותי הסלולר, ירידה בהכנסות משירותי נדידה כתוצאה ממשבר הקורונה, שקוזזה חלקית משינוי שיטת ספירת המנויים ברבעון הרביעי של 2020.

 

אבי גבאי, מנכ"ל קבוצת סלקום: "החברה מציגה גידול משמעותי בהכנסותיה וברווחיותה ברבעון הראשון, דבר שנובע מהפעולות שננקטו על ידנו בשנת 2020, אשר כללו, בין היתר, את המיקוד בשרות לקוחות ובהוגנות, רכישת גולן ואת התאמת מבנה ההוצאות של החברה.

 

משבר הקורונה ממשיך להשפיע על פעילותנו גם ברבעון הזה, ומתבטא בהכנסות משירותי נדידה בהיקפים מאוד נמוכים ביחס לשנת 2019. יחד עם זאת, נתוני הרבעון הנוכחי משקפים את הצעדים שננקטו וננקטים על ידי החברה לשיפור חוויית ואיכות השירות, בין היתר, באמצעות שדרוג משמעותי של תשתיות הסלולר והנייח, אשר הביאו לכך שהחברה מצליחה, לראשונה מזה זמן רב, לחזור לצמיחה במצבת מנויי הסלולר שלה, ולהמשיך לצמוח במספר מנויי הטלויזיה, האינטרנט והסיבים.

 

אנו מתכוונים להמשיך ולהשקיע בתשתיות ובשיפור איכות ורמת השירות ללקוחותינו גם בעתיד, מתוך ציפייה כי אלה יביאו להמשך שיפור שביעות רצון הלקוחות ולגידול בהכנסות החברה ובתוצאות פעילותה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה