שלמה אייזנברג, יו"ר קבוצת מלם תים קרדיט: ענבל מרמרי

דוחות כספיים

הכנסות מלם תים ברבעון הראשון עלו בכ-8% והסתכמו בכ-571 מיליון ש”ח

ה- EBITDA עלה ב-25% לכ-64 מיליון ₪; הרווח הנקי הסתכם בכ-25.1 מיליון ₪; דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד של כ-22 מיליון ₪

חדשות ספונסר 19/05/2021 12:12

א+א-

קבוצת שירותי ה-IT מלם תים מדווחת על תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של 2021. הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-571.1 מיליון ₪, גידול של 8% לעומת ההכנסות ברבעון הראשון אשתקד, שהסתכמו בכ-529 מיליון ₪. הגידול נובע בעיקר מרכישות חברות שבוצעו במהלך שנת 2020 ומגידול אורגני בפעילות.

 

ה-EBITDA הסתכם בכ- 64 מיליון ₪, בהשוואה ל 51 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 25.5% ובנטרול הוצאות אחרות, השפעת פסק הבוררות המיוחסות לרבעון הראשון אשתקד. גידול של כ- 6.6% לעומת הרבעון הראשון אשתקד שהסתכם בכ- 60 מיליון ₪.

 

הרווח הנקי עמד על כ-25.1 מיליון ₪, לעומת כ-12.3 מיליון ₪ ברבעון המקביל, בנטרול הוצאות אחרות השפעת פסק הבוררות המיוחסות לרבעון הראשון אשתקד. העלייה נובעת מהגידול ברווח מפעולות רגילות.

 

בחלוקה לפי מגזרים ניתן לראות כי ההכנסות במגזר התשתיות (חומרה) הסתכמו בכ- 261.3 מיליון ₪, גידול של כ- 0.7%, לעומת התקופה במקבילה אשתקד בה הסתכמו הכנסות המגזר בכ- 259.4 מיליון ₪. הכנסות מגזר התוכנה ופרויקטים הגיעו לכ- 152.2 מיליון ₪, גידול של כ- 12.9%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בה הסתכמו הכנסות המגזר בכ- 135 מיליון ₪.

 

הכנסות במגזר מיקור חוץ הסתכמו בכ-104.7 מיליון ₪, גידול של כ- 26.9%, לעומת התקופה המקבילה בה הסתכמו הכנסות המגזר בכ- 82.4 מיליון ₪. הכנסות מגזר שרותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו בכ- 52.5 מיליון ₪, עלייה של כ- 0.9% לעומת התקופה המקבילה.

 

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים: "תוצאות הרבעון הראשון מעידות על חוסנה של החברה וחיזוק מעמדה בשוק כמובילה בתחומה. מלם תים ממשיכה להציג שיפור משמעותי בתוצאותיה בכל המגזרים כחלק מהמשך מגמת הצמיחה של הקבוצה כולה".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה