רונן גינזבורג. מנכ"ל דניה קרדיט: רמי חכם

דוחות כספיים

הכנסות דניה צמחו ב-17% וחצו לראשונה את רף המיליארד ש”ח

הרווח הנקי עלה ב-40% והסתכם ב-27.6 מיליון ש"ח; צבר הזמנות החברה עומד על 9.6 מיליארד ש"ח; החברה בוחנת התרחבות בתחום הייזום בישראל ובחו"ל

חדשות ספונסר 19/05/2021 12:12

א+א-

חברת הבנייה והתשתיות דניה שבשליטת קבוצת לפידות, דיווחה הבוקר על תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2021, הממשיך את מגמת השיפור שהציגה החברה לאורך הרבעונים האחרונים. החברה השלימה בסוף פברואר 2021 הצעה ראשונה של ניירות ערך לציבור והפכה לחברה ציבורית.

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון חצו לראשונה את רף המיליארד שקלים, והסתכמו בכ-1.01 מיליארד שקלים, גידול של 17% ביחס להכנסות החברה ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכמו בכ-862 מיליון שקלים.

 

בחלוקה לפי תחומי פעילות, הכנסות תחום הבניה למגורים הסתכמו בכ-486 מיליון שקלים, עליה של כ--2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, הכנסות תחום הבניה שלא למגורים צמחו ב-56% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-282 מיליון שקלים. הכנסות תחום התשתיות עלו ב-28% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו בכ-228 מיליון שקלים. הגידול בהכנסות תחום זה נובע מביצוע פרויקטים בהתאם לגידול בצבר בתקופות קודמות ובתקופת הדוח.

 

הרווח הנקי של דניה ברבעון הסתכם בכ-108.7 מיליון שקלים. רווח זה כולל רווח מפעילות נפסקת בסך 81.1 מיליון שקלים, שנבע מהפרדת אפריקה מגורים מהחברה במהלך הרבעון, והפיכתה לחברה-אחות. הרווח מפעילות נמשכת נאמד בכ-27.6 מיליון שקלים, עלייה של 40% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בו נרשם רווח מפעילות נמשכת של כ-20.1 מיליון שקלים.

 

ה-EBITDA נאמד בכ-48.4 מיליון שקלים, לעומת EBITDA של 35.3 מיליון שקלים ברבעון המקביל (עפ"י דוחות פרופורמה).

 

ההון העצמי של החברה בסוף הרבעון הסתכם בכ-600 מיליון שקלים, וזאת לאחר שבמהלך חודש פברואר 2021, גייסה החברה 141 מיליון שקלים, במסגרת הנפקת מניותיה בבורסה ולאחר חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון ₪ שהוכרז בתקופת הדוח ושולם באפריל 2021.

 

צבר ההזמנות של החברה בסוף הרבעון הסתכם בכ-9.6 מיליארד שקלים (כולל חברות כלולות), בדומה לצבר ההזמנות שהיה לחברה בסוף שנת 2020. במהלך חודש מרץ, דיווחה דניה כי התקשרה במזכר הבנות מחייב עם אאורה ישראל יזמות והשקעות, לפיו תבצע את פרויקט "אאורה רמת חן" ברמת גן הכולל הקמת 3 בנייני מגורים, מרתפים ושטחי מסחר, בתמורה לסך כולל של כ-555 מיליון ₪, בתוספת מע"מ.

 

 כמו כן, במהלך חודש אפריל, לאחר תאריך המאזן, דיווחה דניה על בחירתה לשמש כקבלן ראשי יחד עם שותף נוסף בפרויקט הכולל הקמת מגדל משרדים בן 45 קומות, שטחי מסחר וחניון תת קרקעי בן 5 קומות בתמורה לסך כולל של כ-520 מיליון שקלים, בתוספת מע"מ.

 

רונן גינזבורג, מנכ"ל דניה: "דניה, כחברת הבניה והתשתיות המובילה בישראל, ממשיכה להוביל את הענף ולקחת חלק בבניית פרויקטים משמעותיים לפיתוחה של המדינה. תוצאותיה הכספיות של החברה ברבעון הראשון לשנה 2021, והעליה בכל הפרמטרים, משקפות את חוסנה הפיננסי, ואת צמיחתה ופעילותה הנרחבת של החברה. החברה בוחנת התרחבות בתחום הייזום בישראל ומחוצה לה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה