אלדד פרשר, מנכל בנק מזרחי טפחות קרדיט: יח"צ

דוחות כספיים

רווח נקי של 676 מיליון ש”ח למזרחי-טפחות ברבעון הראשון

הבנק מסכם את הרבעון עם גידול של 89.4% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד; התשואה להון עמדה על 14.9%; פיקדונות הציבור עלו ב-3.4% ל-293.8 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 19/05/2021 12:12

א+א-

בנק מזרחי מסכם היום את תוצאות הרבעון הראשון של 2021 ומציג זינוק של 89.4% ברווח הנקי שהסתכם ב-676 מיליון ש"ח לעומת 357 ברבעון המקביל אשתקד ותשואה להון שעמדה על 14.9%. את העלייה החדה ברווחים מייחסים בבנק ליציאה של המשק ממשבר הקורונה, לרכישה של בנק אגוד והצטרפותו לקבוצה וכן למגמת גידול בהיקפי הפעילות.

 

הכנסות המימון ברבעון הראשון הסתכמו ל-1.88 מיליארד ₪ לעומת 1.41 מיליארד ₪ ברבעון הראשון של 2020, עלייה של 33.2%. ללא בנק אגוד הסתכמו הכנסות המימון ברבעון הראשון ב-1,618 מיליון ₪, גידול של 14.7% לעומת הרבעון המקביל.

 

האשראי לציבור ברבעון עמד על 249.5 מיליארד ₪ גידול של 1.6% בהשוואה לסוף 2020. פיקדונות הציבור הסתכמו ב- 293.8 מיליארד ₪, סכום המהווה עלייה של 3.4% לעומת סוף 2020. יחס היעילות של הבנק עמד על  55.3%.

 

בחודש אפריל האחרון השיק הבנק תכנית אסטרטגית חדשה לשנים 2025-2021, והציב מספר יעדים מרכזיים ביניהם מיצוב הבנק כשחקן מרכזי בבנקאות העסקית, ביסוס מובילות בקרב משקי הבית בכלל והמשכנתאות בפרט, מתן שירותי בנקאות אישיים הנתמכים בטכנולוגיה דיגיטלית, התאמת מודל ההפעלה של הבנק לאתגרי העתיד ושיפור נוסף ביעילות התפעולית וכן מינוף מיזוגו של בנק אגוד ליצירת סינרגיה תפעולית ועסקית.

 

על בסיס נדבכים אלה, מכוון הבנק להשיג צמיחה בחלקו במערכת הבנקאית והגעה, בסוף תקופת התכנית, לנתחי שוק של כ-24% באשראי לציבור וכ-20% בפיקדונות הציבור. הבנק שומר על יעילות תפעולית גבוהה לאורך שנות התכנית, ושואף להגעה ליחס יעילות הנמוך מ-50% בשנת 2025.

 

יעדים נוספים הם הצגת תשואה דו-ספרתית על ההון בשנים הקרובות, שתגיע בשנת 2025 לכ-14% - בהנחה שהסביבה המקרו-כלכלית תישאר כפי שהיא היום. אם תהיה עלייה בריבית ובאינפלציה, יכול שהתשואה להון בתום תקופת התכנית תהיה גבוהה אף יותר.

 

דירקטוריון הבנק יעקוב אחר ביצוע התכנית במטרה לבחון את האפשרות להגדיל את הדיבידנד שיחולק למשקיעים, משיעור של 40% מהרווח הנקי עד לשיעור של 50%. זאת, בכפוף לאישורו של המפקח על הבנקים.

 

העסקה לרכישת בנק אגוד הושלמה בסוף ספטמבר 2020, וממועד זה הפך אגוד להיות חברה-בת בבעלות מלאה של מזרחי-טפחות. החל מהרבעון השלישי של 2020 נכללים הנתונים המאזניים של אגוד בדוחות הכספיים של הקבוצה, ומאז הרבעון הרביעי מאוחדים בהם גם נתוני הרווח וההפסד של אגוד.

 

ב-25 במרץ האחרון נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את פרישתם של עובדי בנק אגוד, שלא מתוכננים להיקלט במזרחי-טפחות. על-פי ההסכם, גם תהליך הפרישה יתבצע באופן מדורג, במקביל לתהליך ההסבה, ועד אז ימשיכו עובדים אלה להעניק שירות כרגיל ללקוחות הבנק.

 

בהתאם לתכנית המיזוג, בד בבד עם הסבת הלקוחות והפעילות העסקית, מתוכננת סגירתם של מרבית סניפי בנק אגוד. בסניפי אגוד שלא ייסגרו, אלא יהפכו להיות בסוף התהליך סניפים של מזרחי-טפחות, נפתחו לאחרונה נציגויות משכנתא של מזרחי-טפחות, שבאמצעותן יוכלו לקוחות נוספים להיחשף למותג המשכנתאות המוביל בישראל.

 

משה לארי: "נתוני הבנק ברבעון הראשון של 2021 ובראשם, רווח נקי של 676 מיליון ₪ ותשואה להון של 14.9% הם תוצאה של המשך מגמת הגידול בהיקפי הפעילות, הצטרפותו של בנק אגוד לקבוצת מזרחי-טפחות והיציאה ההדרגתית של המשק ממשבר הקורונה.

 

בשונה מהרבעון הראשון של שנת 2020, שהתאפיין באי ודאות גדולה על רקע התפרצות מגפת הקורונה - וכתוצאה מכך בהגדלה משמעותית בהוצאות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי במערכת הבנקאית, ניכרת ברבעון הראשון של 2021 התאוששות הדרגתית בפעילות המשק. זאת, בהמשך להצלחתו המרשימה של מבצע החיסונים בישראל והירידה העקבית בהיקפי התחלואה. כתוצאה מכך נרשמה ברבעון הראשון של השנה התמתנות בהיקף ההוצאה הכוללת להפסדי אשראי וייחוס ההפרשה הקבוצתית, בהדרגה, לתחומים ולווים ספציפיים.

 

במסגרת הרה-ארגון שעושה הבנק בפעילותו הבינלאומית, נחתם בתחילת הרבעון הראשון הסכם למכירת בנק מזרחי-טפחות בשוויץ, לבנק Hyposwiss מז’נבה, תמורת כ-44 מיליון פרנק שוויצרי (כ-160 מיליון ₪). בעקבות כך צפוי מזרחי-טפחות לרכז את פעילותו הבינלאומית בסניפי הבנק בלונדון ובלוס אנג’לס, ולהתמקד בבנקאות עסקית באנגליה ובארה"ב, בסינרגיה עם פעילות החטיבה העסקית בישראל.

 

בסוף חודש מרץ ביצע הבנק, לראשונה, הנפקת אג"ח בינלאומית, שבמסגרתה גויסו 600 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים מארה"ב, אירופה ואסיה. הצלחתה המרשימה של ההנפקה תסייע בגיוון מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, ותגביר את החשיפה שלו למשקיעים זרים", אמר מנכ"ל הבנק, משה לארי.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה