דוחות כספיים

ריט 1 מציגה ירידה בתוצאות הרבעון הראשון, אך מעלה תחזיות להמשך השנה

החברה הושפעה לרעה מהסגר השלישי שהסתיים בפברואר; ה-NOI עמד על כ-75 מיליון ש"ח, ה-FFO הריאלי הסתכם בכ-52 מיליון ש"ח; אומדן ה-NOI לשנת 2021 עלה לכ-328-338 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 13/05/2021 14:19

א+א-

ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין (ריט) פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2021 אותו היא מסכמת עם ירידה בנתוני ה-FFO וה-NOI שנובעת בעיקר מהשפעת הסגר השלישי שהוטל בחודשים ינואר-פברואר בעקבות משבר הקורונה, והביא לפגיעה בעיקר בתחומי המסחר והחניונים של החברה.

 

יחד עם זאת, החברה מעריכה שהיא חוזרת לצמיחה הן בשל ההתאוששות במשק והן בעקבות רכישת נכסים חדשים. בדוחות מציינת ריט 1 את העלייה המורגשת בביקוש לשטחי משרדים להשכרה, לצד השיפור הניכר בפעילות המרכזים המסחריים והחניונים, מאז תום הסגר והחזרה לשגרה.

 

כתוצאה מהערכה זו, מעדכנת החברה כלפי מעלה את תחזיותיה לשנת 2021 כולה. אומדן ה-NOI של החברה הוא כ-328-338 מיליון ש"ח, לעומת האומדן המקורי, שעמד על כ- 320-330 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי המעודכן עומד על כ-236-246 מיליון ש"ח, לעומת האומדן המקורי, שעמד על כ- 228-238 מיליון ש"ח.

 

ברבעון הראשון של שנת 2021 הסתכם ה-NOI לכ- 75 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 86 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (טרום הקורונה), קיטון של כ-13%, שנבע בעיקר מהקלות שכר דירה בתחום המסחר והפגיעה בתוצאות החניונים בתקופת הסגר השלישי. ה- FFO הריאלי ירד ברבעון לכ- 52 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 14% בהשוואה לכ- 61 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל של 2020.

 

הוצאות המימון נטו של החברה הסתכמו בכ- 16 מיליון ש"ח, בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ- 4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפרש נובע בעיקר מעליית מדד של 0.1% ברבעון הראשון של 2021 ביחס לירידת מדד של 0.5% בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הובילה להוצאות בגין הפרשי הצמדה למדד של כ- 2 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2021, ביחס להכנסות מהפרשי הצמדה בסך של כ- 11 מיליון ש"ח אשתקד.

 

החברה מדווחת שמתחילת השנה ועד למועד פרסום הדוח, נחתמו כ-70 הסכמי שכירות חדשים, בהיקף של כ-17,000 מ"ר, הצפויים להניב כ-11 מיליון ש"ח בשנה. עוד נחתמו כ-60 הארכות להסכמים קיימים, בהיקף של כ-18,000 מ"ר, הצפויים להניב כ-12 מיליון ש"ח בשנה.

 

שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם כ- 97% אחוזי תפוסה. היקף תיק הנכסים המניבים של החברה מסתכם למועד פרסום הדוח לכ-5.6 מיליארד ש"ח. נכסי החברה כוללים 46 נכסים מניבים בשימושי משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח כולל של כ- 564 אלף מ"ר.

 

במקביל לפרסום הדוחות הודיעה החברה כי תחלק בחודש יוני 2021 דיבידנד של כ-33 מיליון ש"ח (18.5 אגורות למניה) בגין הרבעון הראשון של השנה, וזאת בהתאם להחלטה מחודש מרץ 2021, לפיה הדיבידנד השנתי בגין רווחי 2021 לא יפחת מכ-132 מיליון ש"ח המשקף תשואת דיבידנד של כ- 4.3% על פי מחיר הסגירה ביום שקדם לפרסום הדוחות.

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "אנו עדים לצמיחה משמעותית וביקושים ערים בכל מגזרי הפעילות של החברה אחרי שנה מאתגרת שהתאפיינה בהשפעות הקורונה. בחודשים האחרונים השלמנו מספר עסקאות משמעותיות ובהן רכישת מרכז לוגיסטי בנאות חובב, רכישת 50% מבית החולים סיעודי הגדול ביותר באזור חיפה והחתימה על האופציה לרכישת 75% מ’ישפרו סנטר’ במודיעין. קטר ההיי טק דוהר וכתוצאה מכך הביקוש למשרדים באזור תל אביב גובר ומגיע לשיאים חדשים. ניסיון העבר מלמד כי ביקוש זה צפוי לחלחל גם לאזורי המעגל השני בשרון ובשפלה".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה