דוחות כספיים

יוניטרוניקס: הרווח התפעולי הוכפל ברבעון הראשון לכ-7.2 מיליון שקל

ההכנסות עלו מעט והסתכמו ב-34.2 מיליון ש"ח; הרווח הנקי ירד ל-5.2 מיליון ש"ח בהשוואה ל-5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל; החברה תחלק דיבידנד בהיקף של כ- 10 מיליון שקל

חדשות ספונסר 13/05/2021 12:42

א+א-

חברת יוניטרוניקס, הפועלת בשוק מוצרי האוטומציה, ונמצאת בשליטת קרן פימי, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2021. התוצאות משקפות גידול וגידול חד ברווח התפעולי אשר הוכפל ברבעון הראשון לכ-7.2 מיליון ש"ח לאור השיפור בהכנסות, צעדי צמצום עלויות וקבלת אישור ממשלת ארה"ב לויתור על החזר של הלוואת PPP בגובה של 1.3 מש"ח.

 

השיפור העקבי ברווחיות התפעולית מהווה המשך ישיר לגידול של 27% ברווח התפעולי של החברה בשנת 2020. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2021 גדל והסתכם בכ-9.4 מיליון ש"ח. 

 

עמית הררי, מנכ"ל יוניטרוניקס: "הרבעון הראשון של 2021 ממשיך את מגמת ההתאוששות העקבית בביקושים בשלושת הרבעונים האחרונים. אסטרטגית המיקוד שלנו במדינות נבחרות ביחד עם התאוששות בשווקים מניבה את התוצאות המצופות, תהליך שמתבטא בין השאר במכירות שיא הרבעון בשוק האמריקאי, שהינו השוק המרכזי של החברה. במקביל לגידול בהכנסות, יוניטרוניקס ביצעה מספר מהלכי התייעלות לאורך שנת 2020 הבאים לידי ביטוי בשיפור ניכר ברווח התפעולי."

 

"במהלך הרבעון השקנו פלטפורמה אינטגרטיבית חדשה לשירותי ענן, UniCloud, המיועדת לאפשר ללקוחות החברה לחבר את בקרי יוניטרוניקס לסביבה מבוססת תשתית מחשוב בענן, להעביר נתונים בצורה מאובטחת וליצור Dashboards עסקיים (BI). השימוש בפלטפורמה מבוסס על תשלום חודשי במודל SaaS, באופן שימשיך ויחזק את ההכנסות הקבועות של החברה משירות."

 

"האינטגרציה המלאה בין כלל המוצרים שלנו (בקרי החברה, מוצרי ה- MOTION ושירות הענן החדש) מייצרת בידול ויתרון תחרותי חשוב למוצרי החברה ומהווה מנוף להמשך הצמיחה במכירות".

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו כאמור ב-34.2 מיליון ש"ח, לעומת הכנסות בסך של כ-33.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל לאור המשך השיפור בביקושים

 

הרווחיות הגולמית ברבעון עלתה ל-45.3% מסך הכנסות החברה, בהשוואה לרמת רווחיות גולמית של 43.7% מסך הכנסות החברה ברבעון המקביל. הגידול ברווחיות הגולמית נבע מפעולות לצמצום בעלויות בהן נקטה החברה. 

 

הרווח הנקי הסתכם לסך של כ-5.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-5.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, לאחר שהושפע ברבעון המקביל מהכנסות מימון נטו בהיקף של כ-3 מיליון ש"ח. 

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2021 הסתכם ב-9.4 מיליון ₪. ההון עצמי של החברה בסיום הרבעון גדל ל-77 מיליון ש"ח, כ-54.8% מסך המאזן, בהשוואה להון עצמי של 62.7 מיליון ש"ח, כ-42.2% מסך המאזן ברבעון המקביל.

 

יתרת מזומנים ושווי המזומנים, הפקדונות לזמן קצר והבטוחות הסחירות של החברה עמדה בסוף הרבעון על כ-31.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-21.0 מיליון ש"ח בסיום שנת 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה