דוחות כספיים

חילן מציגה עליה קלה בהכנסות שהסתכמו ב-424.2 מיליון ש”ח

הרווח הנקי ברבעון עלה ב-6.8% והסתכם ב-35.3 מיליון ש"ח; ה-EBITDA הסתכם בכ-67.8 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-4.7%

חדשות ספונסר 13/05/2021 10:18

א+א-

קבוצת חילן מדווחת היום על תוצאותיה ברבעון הראשון לשנת 2021 ומציגה גידול קל בהכנסות ובשורת הרווח.

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-424.2 מיליון ש"ח, עלייה של כ-2.8% לעומת כ-412.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר השיפור נובע מגידול אורגני בפעילות העסקית על אף עיתוי חג הפסח שגרם לקיטון ימי העבודה ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון הסתכם בכ-50 מיליון ש"ח ומהווה 11.8% מההכנסות, עלייה של כ-12.6% לעומת כ-44.4 מיליון ש"ח שהיוו כ-10.8% מההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, הגידול ברווח התפעולי נובע מגידול ברווח הגולמי וקיטון בהוצאות מכירה והנהלה וכלליות.

 

ה-EBITDA ברבעון הסתכם בכ-67.8 מיליון ש"ח (המהווה כ-16% מסך ההכנסות), לעומת כ-64.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-15.7% מסך ההכנסות), עלייה של כ-4.7%.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-35.3 מיליון ש"ח והוא מהווה כ-8.3% מההכנסות לעומת כ-33 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד שהם כ-8.0% מסך ההכנסות, צמיחה של כ-6.8%.

 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בכ-3.5 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת בסך כ-20.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת נובע בעיקר מקיטון בסעיפי יתרת ספקים בקיזוז קיטון ביתרת לקוחות.

 

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן: "אנו שמחים להציג רבעון נוסף עם צמיחה והתרחבות במגזרי הפעילות של הקבוצה ושיפור בפרמטרים התפעוליים, המעיד על הצלחת המהלכים שלנו לייעול כל היבטי הפעילות והתפעול. התוצאות הושגו חרף תזמון חג הפסח בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד והסגר שחל במהלך הרבעון הראשון.

 

מגזר שכר ומשאבי אנוש המשיך את מגמת הצמיחה בהכנסות וברווח התפעולי וזאת כחלק מפתרונות ערך מוסף אותם אנו מציעים לצד המשך התרומה של הפעילות הבינלאומית של הקבוצה וחרף שחיקת שער הדולר מול השקל. מגזר פתרונות עסקיים מציג המשך שיפור בשורת ההכנסות והרווח התפעולי למרות קיטון בימי העבודה במהלך הרבעון בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הקבוצה מוסיפה לבסס את צמיחתה האורגנית ובמקביל ממשיכה לאתר ולפתח מנועי צמיחה נוספים בתחומי הליבה לצד ניצול הזדמנויות עסקיות שייווצרו בתקופה זו".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה