דוחות כספיים

הרווח הנקי של בראק אן.וי עלה ברבעון הראשון ל-30.8 מיליון יורו

מכירת נכסי נדל"ן מסחרי מניב הביאה לירידה ב-FFO שהסתכם בכ-6.3 מיליון יורו לעומת 6.6 מיליון ברבען המקביל; שכר הדירה בהשכרות חדשות בשוק המגורים גבוה בכ- 15% משכר הדירה הממוצע

חדשות ספונסר 12/05/2021 12:45

א+א-

חברת הנדל"ן בראק אן.וי, הפועלת בתחום הנדל"ן בגרמניה, ונמצאת בשליטת (כ-70%)Adler Real Estate , חברת נדל"ן ציבורית הנסחרת בבורסה בגרמניה, דיווחה על תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון לשנת 2021.

 

הכנסות החברה מהשכרת נכסים לרבעון הראשון לשנת 2021 הסתכמו בכ- 15.1 מיליון יורו לעומת כ- 15.9 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 4.5% מיוחסת למכירת נכסי הנדל"ן המניב המסחרי של החברה במהלך השנים 2019-2021, כחלק ממיקוד מחדש של אסטרטגיית החברה.

 

צמיחת שכר הדירה בתחום הנדל"ן המניב למגורים ברבעון הסתכמה בכ-2% בשכ"ד מנכסים זהים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השכ"ד בהשכרות חדשות בשוק המגורים גבוה בכ- 15% משכ"ד הממוצע.

 

ה- FFO לרבעון הראשון הסתכם בכ- 6.3 מיליון יורו לעומת כ- 6.6 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד (הירידה ברמת ה- FFO במהלך הרבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל לשנת 2020 נובעת כולה ממכירת הנכסים מפורטפוליו הנדל"ן המניב המסחרי של החברה).

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הגיע לכ- 30.8 מיליון יורו בהשוואה להפסד של כ- 10.6 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בשורת הרווח נבע בעיקרו מרווחי שערוך הנדל"ן המניב למגורים בתקופה הדוח והפסדי שערוך הנדל"ן המניב המסחרי ברבעון המקביל אשתקד, וכמו כן הפסד שנבע מירידה בשווי החזקות החברה במניות סחירות ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול שערוכים החברה סיימה את הרבעון ברווח של כ- 2.6 מיליון יורו.

 

• ההון העצמי הסתכם בכ-877 מ’€, עליה של כ- 19% ועליה של כ- 4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ולתום שנת 2020, בהתאמה.

• מיקוד מחדש של אסטרטגיית החברה לתחום פעילות הנדל"ן המניב והיזמי למגורים, תרם בין היתר לירידה ניכרת בהיקף המינוף של החברה. ליום 31/03/2021, יחס ה- LTV (חוב נטו לסך הנדל"ן) הינו כ- 31.35% (בדומה לתום שנת 2020), לעומת כ- 39.53% ברבעון המקביל אשתקד.שיעור הריבית הממוצעת בהלוואות הבנקאיות עומד על כ- 1.54% במח"מ של 4.61 שנים. 

 

מדד ה- EPRA NAV (שווי נכסי נקי) הסתכם בכ- 951.0 מיליון יורו בהשוואה ל- 792.4 מיליון יורו ברבעון המקביל אשתקד ובהשוואה לכ- 915.4 מיליון יורו בתום שנת 2020. כמו כן, יתרת המזומנים (מאוחד) ליום 31 במרץ 20210 הסתכמה לסך של כ- 42.7 מיליון יורו.

 

החברה ממשיכה לבחון את האפשרויות למיקוד מחדש של האסטרטגיה העסקית שלה לתחום פעילות הנדל"ן המניב והיזמי למגורים, וממשיכה בביצוע פעולות למכירת נכסים נוספים מפורטפוליו הנדל"ן המסחרי שלה.

 

טיירי ביודמולין, מנכ"ל החברה: "בראק אן.וי ממשיכה לקטוף את פירות אסטרטגיית ההתמקדות בנדל"ן מניב ויזמי למגורים, כאשר אנו נהנים מהעלייה בשכר הדירה בהסכמים החדשים עליהם אנו חותמים, ובמקביל, ממשיכים את מגמת התחזקות מבנה ההון של החברה עם ירידה בהיקף החוב ועלייה בהון העצמי. בהסתכלות קדימה, הפער בין ההשכרות החדשות לשכר הדירה הממוצע ממשיך לעמוד על כ-15%, כך שאנו מצפים שנמשיך ליהנות מהמגמה החיובית בשכר הדירה גם בהמשך".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה