עופר אברם, מנכל מניבים קרן הריט החדשה קרדיט: אבישי פינקלשטיין

דוחות כספיים

מניבים ריט עברה לרווח נקי של כ-18 מיליון ש”ח ברבעון הראשון

את הרבעון המקביל סיימה החברה עם הפסד נקי של 25.2 מיליון ש"ח; ה-NOI צמח בכ-12% והסתכם בכ- 26.4 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 12/05/2021 12:12

א+א-

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת היום על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2021. לחברה 15 נכסים בשטח כולל של כ- 207 אלף מ"ר וכ- 38 אלף מ"ר שטחי חניה. סך שווי נכסי הנדל"ן המניב בהם מחזיקה החברה עומד בסוף הרבעון הראשון על כ- 1.85 מיליארד ש"ח וההון העצמי מסתכם לסך של כ- 1.2 מיליארד ש"ח.

 

הכנסות החברה מדמי שכירות הסתכמו ברבעון הראשון בכ- 28.9 מיליון ש"ח, צמיחה של כ- 13.5%, לעומת הכנסות של כ- 25.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות נובע בעיקר ממעבר להנבה מלאה בנכסי עסקת להבים והנכס ברעננה.

 

ה-NOI ברבעון הסתכם בכ- 26.4 מיליון ש"ח, גידול של כ- 12% לעומת NOI בסך של כ- 23.6 מיליון ש"ח ברבעון הראשון 2020. Same Property NOI - הסתכם בכ- 13.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1.3% לעומת הרבעון המקביל.

 

ה-FFO הריאלי הסתכם בסך של כ- 18.2 מיליון ש"ח, גידול של 5.9% בהשוואה לכ- 17.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 18 מיליון ש"ח, לעומת הפסד נקי ברבעון הראשון של שנת 2020 שהסתכם בכ- 25.2 מיליון ש"ח, ונבע מהוצאות רכישה חד פעמיות בסך של כ- 42.3 מיליון (בעיקר מס רכישה) כתוצאה מהשלמת עסקאות להבים ורעננה. בניטרול הוצאות חד פעמיות אלו, הרווח ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ- 17 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי של החברה בסיום הרבעון מסתכם לכ- 1.2 מיליארד ש"ח. היקף המזומנים שבידי החברה מסתכם לסך של כ- 156 מיליון ש"ח (כ-135 מיליון ש"ח למועד פרסום הדו"ח), והיקף הנכסים הלא משועבדים של החברה מסתכם בכ- 1.75 מיליארד ש"ח.

 

השפעת משבר הקורונה על תוצאות החברה ויכולתה לעמוד בהתחייבויותיה היתה שולית במהלך שנת 2020 ובמהלך הרבעון הראשון של שנת 2021. הדבר נובע מתמהיל פורטפוליו הנכסים של החברה, הכולל שיעור נמוך של שטחי מסחר (כ- 5%) ושיעור גבוה של נכסים בשימוש לוגיסטיקה ותעשייה (כ- 57%), וכן בזכות שיעור המינוף הנמוך שלה, שעומד על כ- 33% ליום 31.3.21 והעובדה שכ-95% מנכסי הנדל"ן שברשותה אינם משועבדים. בהתאם לכך, הפגיעה בהכנסות החברה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמה בכ-300 אלף ש"ח בלבד.

 

החברה מדווחת כי במהלך הרבעון הראשון ועד מועד פרסום הדו"ח המשיכה ואף התחזקה מגמת הגידול בביקוש לשטחי משרדים בכל אתרי החברה, בדגש על ביקוש לשטחי משרדים במגדל מניבים בכפר סבא. נכון למועד הדוח הושכרו כ-20% משטחי מגדל מניבים ומתנהלים משאים ומתנים מתקדמים בנוגע לכ-20% נוספים משטחי המגדל.

 

כמו כן החברה פועלת להתקנת מערכות פוטו וולטאיות על גגות חלק מנכסיה, על מנת להגדיל את ההכנסות מהנכסים ולמקסם את התועלת מהם. עד כה הותקנו על גגות חמישה מנכסי החברה מתקנים פוטו וולטאים בהספק כולל של כ-1,300 קילו וואט שצפויים להניב NOI שנתי בסך כ-0.8 מיליון ש"ח. 

 

במקביל לפרסום הדוחות מעדכנת החברה את התחזית להמשך השנה וכעת היא צופה כי אומדן ה-NOI הצפוי מהפעלת הנכסים הקיימים לשנת 2021 הינו כ-106-108 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי הצפוי מהפעלת אותם נכסים לשנת 2021 הינו כ-74-75 מיליון ש"ח. כמו כן צופה החברה כי תחלק דיבידנד בסך של כ-50-55 מיליון ש"ח בגין שנת 2021. ה-NOI השנתי הצפוי מנכסי החברה בתפוסה מלאה, כולל מגדל מניבים, הינו כ-133-138 מיליון ש"ח. ה-FFO הצפוי בהתאם הינו כ-100-105 מיליון ש"ח.

 

עופר אברם מנכ"ל מניבים אמר: "ברבעון הראשון של שנת 2021 הצגנו צמיחה בכלל הפרמטרים התפעוליים והנבה מלאה של כלל הנכסים שבבעלותנו. שווי נכסי הנדל"ן של הקרן נאמד בכ-1.85 מיליארד ש"ח ומורכב בעיקרו מנכסי תעשייה ולוגיסטיקה, עובדה אשר הביאה לכך שהכנסות החברה נפגעו בצורה מועטה במהלך משבר הקורונה. מצבת המזומנים של החברה, והמינוף הנמוך שלה (כ-33%) מאפשרים לנו להמשיך ולתור אחר נכסים איכותיים נוספים שיאפשרו את המשך הצמיחה של החברה.

 

הקטנת מרכיב חוסר הוודאות, על רקע התקדמות מבצע החיסונים לנגיף הקורונה בארץ ובעולם, הביאה לכך שבמהלך התקופה האחרונה אנו רואים גידול בהיקף הביקוש לשטחי משרדים, ביחוד במגדל מניבים בכפר סבא. נכון להיום, כבר הושכרו כ- 20% משטחי המשרדים במגדל, ובמקביל לאכלוס הבניין בשבועות האחרונים, אנו מנהלים משאים ומתנים מתקדמים בנוגע לכ- 20% נוספים משטחי המגדל. איכויות המגדל, מבחינת מיקומו ומבחינת הסטנדרט שלו, מתחילות לשאת פרי. אנו אופטימיים בנוגע להמשך השיווק וקצב האכלוס של המגדל שיסייעו גם הם לצמיחת החברה".

 

  1. מניות בכתבה
  2. מניבים ריט

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה