בחודש אפריל הצטמצם הגירעון והסתכם בכ-3.5 מיליארד ₪

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים עומד על כ-11.2% אחוז מהתוצר שהם כ-158.9 מיליארד ש"ח; בינואר-אפריל נמדד גירעון של כ-26.8 מיליארד ש"ח

חדשות ספונסר 09/05/2021 14:20

א+א-

בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש אפריל נמדד גירעון בסך של כ-3.5 מיליארד ₪, לעומת חודש אפריל אשתקד בו נמדד גירעון תקציבי בסך של כ-14.9 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני דוח ביצוע התקציב שפרסם היום משרד האוצר.

 

מתחילת 2021, בחודשים ינואר – אפריל נמדד גירעון בסך של כ-26.8 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך של כ-28.2 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. בתרשים 1 ניתן להבחין בהתפתחות הגירעון המצטבר והחודשי בשנת 2021 לעומת התפתחות הגירעון בשנתיים האחרונות.

 

הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מאי 2020 – אפריל 2021) עומד על כ-11.2% אחוז מהתוצר (גירעון בסך של כ-158.9 מיליארד ₪). בתרשים 2 ניתן להבחין בהתפתחות החודשית של הגירעון כאחוז מהתוצר בין השנים 2021 - 2016.

 

הוצאות הממשלה בחודשים ינואר- אפריל הסתכמו בכ-159.4 מיליארד ₪, מזה בחודש אפריל בלבד כ-39.0 מיליארד. בחודשים ינואר – אפריל 2020 הסתכמו הוצאות הממשלה בכ-131.9 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2021 חל גידול של כ-20.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם בנטרול ההוצאות להתמודדות עם "משבר הקורונה" חל גידול של כ-3.8% לעומת הביצוע בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההוצאה המצטברת במשרדים האזרחיים עד לחודש אפריל הסתכמה בכ-116.2 מיליארד ₪, גידול של כ-28.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית גידול של כ-4.2%). ההוצאה המצטברת במערכת הביטחון עד לחודש אפריל הסתכמה בכ-22.1 מיליארד, גידול של כ-2.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (בנטרול הוצאות התוכנית הכלכלית גידול של כ-0.8%).

 

כזכור, במהלך חודש מרץ 2020 התפרץ משבר הקורונה בישראל. לצורך התמודדות הממשלה עם המשבר מבחינה בריאותית וכלכלית גובשה התוכנית הכלכלית לסיוע למשק, בהיקף של כ-202.3 מיליארד ₪ לשנים 2020 ו-2021, מתוכם כ-137.1 מיליארד סיוע תקציבי לתקופה האמורה. מאחר ובמועד יישום התוכנית טרם אושר תקציב המדינה, אופן אישור התוכנית בוצע כתיקון חוק יסוד משק מדינה כהוראת שעה.

 

ביצוע התוכנית ביחס לתכנון הרב שנתי מסתכם בהיקף של כ-145.5 מיליארד ₪ ביצוע במזומן והתחייבויות (כ-72%). מזה סך ביצוע מזומן בשנת 2021 בהיקף של כ-29.9 מיליארד ₪.

 

תחזית הכנסות המדינה הוכנה על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בחודש פברואר 2021, ופורסמה בחודש מרץ במסגרת התוכנית הרב שנתית הינה כ-355.5 מיליארד ₪ כאשר ההכנסות מתחלקות להכנסות ממסים בסך של כ-330.9 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך של כ-24.6 מיליארד ₪.

 

הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש אפריל בכ-35.5 מיליארד ₪ ובחודשים ינואר – אפריל הסתכמו בכ-132.7 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-27.9% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. גביית המסים מתחילת שנת 2021 הסתכמה בכ-122.6 מיליארד ₪, גידול נומינלי של כ-20.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה