מה ההבדל בין קופת גמל לקרן השתלמות?

קופת גמל וקרן השתלמות הם מוצרי חיסכון בעלי מאפיינים שונים המשלימים זה את זה. מתחילים לחסוך? חשוב להכיר את ההבדלים ביניהם כדי למצות את החיסכון באופן מיטבי

תוכן מקודם 05/05/2021 10:28

א+א-

בעולם החיסכון ישנם מוצרים רבים בעלי מאפיינים שונים. ריבוי מוצרי החיסכון עלול לבלבל את החוסך המתלבט באיזה אמצעי להשקיע ולחסוך את כספו. בין המוצרים השכיחים ניתן למצוא את קופת הגמל ואת קרן ההשתלמות. שני המוצרים שונים מזה אך זה, אך גם עשויים להשלים האחד את רעהו. כבכל השקעה וחיסכון במוצר פיננסי, חשוב להבין את ההבדלים בין המוצרים על מנת לבחור באופן מושכל ולמצות את היתרונות של כל מוצר ומוצר.

 

קופת גמל – רקע ומאפיינים

קופת גמל היא מוצר הנמנה על מוצרי החיסכון הפנסיוני לצד קרן פנסיה וביטוח מנהלים. להבדיל מהם היא היחידה שאינה כוללת רכיב ביטוח כגון אובדן כושר עבודה או ביטוח שארים. בכל מקרה ובדומה לשאר המוצרים הפנסיוניים קופת גמל מיועדת לחיסכון ארוך טווח ולפדיון החל מגיל הפרישה המינימאלי (60). חשוב לציין כי קופת הגמל נבדלת מקופת גמל להשקעה שאיננה מוצר פנסיוני במהותה והכספים המופקדים אליה הינם לאחר ניכוי מס ההכנסה.

 

עפ"י חוק פנסיה חובה (2008) חלה חובת ההפקדה על המעסיק או העובד העצמאי להפקיד אחוז מסוים משכרו ברוטו. כבכל מוצר פנסיוני קופת גמל מזכה את החוסך בהטבות מס הכנסה כנגד ההפקדות המבוצעות. כספים שהופקדו לאחר שנת 2008 מחויבים למשיכה כקצבה (ולא כסכום הוני) ורק מגיל 60, אחרת כל פדיון ימוסה בשיעור של 35%. כספים שהופקדו טרם החלת חוק פנסיה חובה, ניתנים למשיכה כסכום הוני וטרם הגעת החוסך לגיל הפרישה.

 

קרן השתלמות – קווים לדמותה

ניתן לומר כי מוצר החיסכון הייחודי מכולם הינו קרן השתלמות. ומדוע? מדובר במוצר החיסכון היחיד שאינו לטווח ארוך הכולל הטבת מס משמעותי בדמות פטור ממס רווחי הון (25%) עד לתקרה המזכה. כשמה כן היא, קרן השתלמות מיועדת לחיסכון עבור השתלמות מקצועית. לכן, את הכספים הנחסכים בקרן ניתן לפדות עבור מגוון השתלמויות מוכרות (מקורס ברמנים ועד לימודים אקדמיים) לאחר 3 שנות חיסכון, ואילו לאחר 6 שנות חיסכון ניתן לפדות את הכספים ללא מגבלת ההשתלמות המקצועית ולכל מטרה.

 

הכספים המופקדים לקרן נחלקים בין העובד השכיר (2.5%) לבין המעסיק (7.5%) מהשכר הקובע, ואילו עובד עצמאי יפקיד עד 4.5% מהכנסתו החייבת (בניכוי הוצאות מוכרות). כאמור, קרן השתלמות מעניקה פטור ממס רווחי הון עד לתקרה המוכרת וכל חיסכון מעבר לה לא יהיה זכאי לפטור ממס.

 

לסיכום – שני מוצרים שונים המשלימים זה את זה

בשני המקרים, קופת גמל וקרן השתלמות, עסקינן במוצרי חיסכון. עם זאת, קופת גמל מיועדת לחיסכון בטווח הארוך והטבת המס שלה מזכה בפדיון הכספים כקצבה בלבד ולאחר גיל הפרישה. קרן השתלמות הינה מוצר חיסכון לטווח הבינוני (6-3+ שנים), ואינה מעוגנת בחוק פנסיה חובה. קרי, היא בבחינת הטבת מעסיק ולכן על העובד השכיר לחתור למימושה. שילוב בין השניים, קופת גמל בטווח הארוך וכמתחייב מן החוק, וקרן השתלמות כמוצר חיסכון לטווח הבינוני, עשויים להשלים זה את זה ולמצות את פוטנציאל הטבות המס המקסימלי, שהוא לכל הדעות בעל ערך רב לחוסך.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה