מיזוגים ורכישות

שפיר הנדסה רוכשת את השליטה באברות ב-53 מיליון ש”ח

שפיר תקבל 45.1% ממניות אברות תמורת השקעתה בחברה; סכום ההשקעה ישמש את אברות בין היתר לפירעון אגרות החוב שלה

פולי טל 04/05/2021 15:27

א+א-

חברת שפיר הנדסה מדווחת היום על ביצוע השקעה של 53 מיליון ש"ח בחברת אברות, כנגד הקצאה של 45.1% ממניות החברה, כך שעם השלמת העסקה שפיר תהפוך לבעלת השליטה. רכישת השליטה באברות מהווה יישום של אסטרטגיית החברה של שפיר הנדסה, להרחבת פעילותה בענף הבניה והתשתיות.

 

סכום ההשקעה נקבע בסיומו של מו"מ בין הצדדים והוא צפוי לשמש את אברות בין היתר לפירעון אגרות החוב סדרה ד’ שלה. שפיר תממן את ההשקעה ממקורותיה העצמיים.

 

מזכר ההבנות קובע תקופה במסגרתה החברה תהיה רשאית לבצע בדיקות נאותות ביחס לאברות והצדדים ינהלו מגעים לגיבוש הסכם מפורט, כאשר במידה ולא תהיה הסכמה על הסכם מחייב עד למועד שקבעו החברות במזכר ההבנות, שפיר תהיה רשאית להודיע לאברות שמזכר ההבנות יחייב את הצדדים.

 

השלמת העסקה כפופה בין היתר להשלמת בדיקת הנאותות, לאישור האסיפה הכללית של אברות ולאישורים של צדדים שונים הכוללים בין היתר את מחזיקי אגרות החוב של אברות.

 

במסגרת מזכר ההבנות, נמסרה לשפיר התחייבות מבעל השליטה באברות גבי מגנזי, לתמוך בכל אמצעי השליטה שבבעלותו באישור העסקה ובמהלך עתידי של שפיר אם תבחר לבצע אותו, לרכישת בעלי המניות באברות לפי מנגנון שנקבע במזכר ההבנות.

 

בנוסף, במזכר ההבנות נקבע כי בד בבד לאישור עסקת ההשקעה באורגנים המוסמכים באברות, יאושרו גם עסקאות בין אברות לבין שפיר לקבלת ומתן שירותים וחומרי גלם ומוצרים, בתנאים שנקבעו במזכר ההבנות.

 

אברות הציבורית עוסקת בייצור, ציפוי ועטיפת צינורות מתכת ואביזרי צנרת ומניותיה נסחרות בבורסת תל אביב לפי שווי של כ-125 מיליון ש"ח במדד היתר ובמדד חברות תעשייה. שפיר הנדסה נסחרת בתל אביב בשווי של 8.1 מיליארד ש"ח במדד תל אביב 35.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה