השכר בחברות הממשלתיות גבוה בכ-74% מהשכר במגזר הפרטי

הממונה על השכר פירסם את דו"ח השכר בגופים הציבוריים; שכר הנשים נמוך בכ-27% משכרם של הגברים בתפקידים זהים; עובדי מערכת הבריאות הם שיאני השכר במגזר הציבורי

חדשות ספונסר 04/05/2021 12:12

א+א-

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם היום את דו"ח השכר בגופים הציבוריים לשנת 2019. מנתוני הדו"ח עולה כי השכר הממוצע בשנת 2019 בגופים המתוקצבים והנתמכים עמד על 16,365 שקל לעומת השכר הממוצע בשנת 2018 שעמד על 16,223 שקל, נתון המצביע על עליה ראלית של 0.3%. בעשור האחרון גדל השכר הראלי הממוצע בגופים הציבוריים בשיעור של כ-14%.

 

מדובר בדו"ח המשלים את דו"ח הממונה שפורסם בחודש פברואר שעניינו הוצאות השכר בשירות המדינה ובגופי הביטחון. נתונים אלו, בצירוף דו"ח שירות המדינה, מהווים את כלל נתוני השכר אודות עובדי המגזר הציבורי הנקבעים או המפוקחים על ידי הממונה על השכר במשרד האוצר.

 

הדו"ח כולל התייחסות לחברות ממשלתיות, שלטון מקומי, קופות החולים ותאגידי הבריאות, מערכת ההשכלה הגבוהה ולתאגידים הסטטוטוריים. בנוסף כולל הדו"ח העמקה בשכרם של הרוקחים, הסייעות והסגל הבכיר באוניברסיטאות.

 

הממונה על השכר, קובי בר נתן: "המגזר הציבורי, ככלל המשק, התמודד עם שנה קשה ומאתגרת שדרשה מעובדים רבים במגזר הציבורי שינויים וגמישויות רבות, ומכאן נדרש מאגף השכר מתן פתרונות מורכבים בתנאי אי וודאות. המשבר הבריאותי זימן לנו גם הזדמנויות חדשות כשתקופה זו אפשרה לבחון מודלים חדשים של הסדרי העסקה גמישים, דוגמת ניוד עובדים ושינוי הגדרת תפקיד לפי צרכי המערכת, האיצה שיפורים טכנולוגיים ודיגיטציה, ויצרה תרבות עבודה חדשה הכוללת עבודה מהבית.

 

כעת עם דעיכת המגיפה, חובתנו ללמוד ככל הניתן מניסוי זה, להפיק את הלקחים, וליישם ביחד עם השותפים הטבעיים שלנו את התמורות הנדרשות במגזר הציבורי. שינויים אלו חיוניים לטובת התאמת המגזר הציבורי לשוק העבודה העתידי מתוך מחויבותנו לשיפור הפריון במגזר הציבורי ולמתן שירות מיטיבי לאזרחי ישראל".

 

מהחלק העוסק בשכרם של העובדים בחברות ממשלתיות, עולה כי השכר הממוצע למשרה מלאה של עובדים אלה עומד על 23,930 שקל. השכר בחברות הממשלתיות, עבור עובדים בגילאי 25-42, גבוה בכ 74% מהשכר במגזר הפרטי.

 

כ- 36% מהעובדים בחברות הממשלתיות, בגילאי 23-58, הם עובדים "חדשים" בעלי 5 שנות ותק או פחות, זאת לעומת כ- 67% מהעובדים במגזר הפרטי. כ- 90% מהעובדים בחברות הממשלתיות מועסקים במשרה מלאה או יותר. בעשור האחרון חלה ירידה של כ- 4,500 עובדים בחברות הממשלתיות, זאת, בין היתר, בעקבות רפורמות ותכניות פרישה בחברת החשמל, התעשייה האווירית, דואר ישראל ותע"ש.

 

בשלטון המקומי מועסקים 40% מכלל עובדי הגופים הציבוריים וכרבע מכלל עובדי המגזר הציבורי. השכר הממוצע למשרה מלאה בשלטון המקומי עומד על 11,073 שקל. את השכר הממוצע הגבוה ביותר קיבלו עובדי דירוג הרופאים הווטרינרים שהרוויחו כ- 31,842 שקל.

 

במצבן של הנשים בשלטון המקומי חל שיפור קל, ושיעור הנשים המועסקות כבעלות תפקיד או כמקבלות שכר גבוה עלה בכ- 10% בעשור האחרון ועומד על כ- 38%, זאת לעומת עלייה של 3% בכלל הגופים הציבוריים.

 

במערכת הבריאות נמצאים שיאני השכר של המגזר הציבורי. השכר הממוצע במערכת הבריאות עלה ריאלית ב- 24% בעשור האחרון והוא עומד על כ- 24,400 שקל למשרה מלאה. זהו הסקטור בו השכר עלה בשיעור הגבוה ביותר מבין כלל הגופים הציבוריים. שכר הרופאים בגופים הציבוריים במערכת הבריאות עלה בכ- 45% נומינלי ובכ- 37% ריאלי בעשור האחרון. שכרו הממוצע של רופא עומד כיום על 39,930 שקל לחודש במשרה מלאה.

 

בעשור האחרון חלה עליה של 29% במספר העובדים בגופים הציבוריים במערכת הבריאות, זאת לצד גידול של 19% בלבד באוכלוסייה כולה.

 

סקטור הרוקחים במערכת הבריאות מאופיין בפערי שכר משמעותיים בין ותיקים לצעירים, בין גברים לנשים, בין בתי חולים לקהילה ובין אזורים שונים בארץ. בשנים האחרונות חלה ירידה בכמות רישיונות הרוקחות הניתנים מדי שנה ביחס לגידול באוכלוסייה, והדוח מתריע כי עלול להיווצר מחסור חמור ברוקחים בישראל.

 

במערכת ההשכלה הגבוהה עמד השכר הממוצע למשרה מלאה על כ- 17,309 שקל. עובדי הסגל האקדמי הבכיר מהווים כ- 23% מסך במשרות במערכת ההשכלה הגבוהה. שכר עובדים אלו עומד על כ- 30,555 שקל.

 

האוניברסיטאות מוציאות כ- 145 מיליון שקל בשנה לכיסוי הוצאות נסיעה לכנסים בחו"ל, כשליש מהכספים נצברים לפדיון לטובת חבילת פרישה. רוב האוניברסיטאות מעניקות "סלי קליטה" במטרה לגייס חברי סגל חדשים. גובהו הממוצע של סל קליטה עומד על כ- 240 אלף שקל ואף יכול להגיע לכדי 330 אלף שקל בחלק מהאוניברסיטאות. הסלים ניתנים באופן אחיד מבלי להתחשב בקשיי הגיוס במערכת.

 

כדאי לציין שלמרות ששכרם הממוצע של חברי הסגל מתחומי מדעי המחשב גבוה בכ- 25% משכר חברי הסגל בתחומי מדעי הרוח, עדיין ישנו קושי לגייס חברי סגל במדעי המחשב בשל התחרות עם התעשייה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה