אנרגיה ירוקה

סולאיר רוכשת זכויות בפרויקט פוטו וולטאי בספרד

הפרויקט בעיר טולדו בהספק של 133 מגה וואט נמצא בשלב הייזום; תמורת ההסכם עומדת על כ-14.3 מיליון אירו

פולי טל 27/04/2021 16:24

א+א-

חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר מדווחת היום כי חברת אנרג’י אינטרסול 14, חברה ספרדית בשליטת החברה, התקשרה בהסכם לרכישת זכויות בפרויקט פוטו וולטאי בהספק כולל של כ-133 מגה וואט, המשתרע על שטח של 3200 דונם במחוז טולדו בספרד ונמצא בשלבי הייזום.

 

על פי ההסכם, אינטרסול 14 תרכוש את מלוא מניותיה של חברה ספרדית ייעודית המחזיקה בזכויות בפרויקט, ותשלם עבורן סכום של כ-14.36 מיליון אירו, שישולמו בארבעה תשלומים בין מועד חתימת ההסכם ועד להשלמת הליך המכירה (Closing). בנוסף, תשלם אינטרסול 14 סכום של כ-9000 אירו לכל מגה וואט למוכרים עבור שירותי ליווי עד לשלב מוכנות לבנייה.

 

השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים ביניהם קבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לצורך התחלת הבנייה של הפרויקט וקווי ההולכה שלו לרשת החשמל, סקר סביבתי חיובי, היתרי בנייה וכו’. כמו כן נדרש רישום במרשם המקרקעין של כל הזכויות בקרקע הנדרשות להשלמת הפרויקט וביטול שעבודים או זכויות של צדדים שלישיים בפרויקט.

 

בנוסף לסכום הכולל של העסקה, תישא אינטרסול 14 בתשלומי השכירות, תשלומים לבעלי קרקעות ותשלומים אחרים הנוגעים לקרקע בפרויקט, עד למועד ההשלמה. החברה מציינת שמדובר בסכום לא מהותי ביחס להיקף הפרויקט. מנגד, המוכרים יישאו בהוצאות הקשורות בקבלת הסקר הסביבתי והאישורים הרגולטוריים של הפרויקט.

 

נכון להיום, מניות חברת הפרויקט משועבדות לחברת ביטוח שנתנה ערבות ביצוע לפרויקט המסתכמת בכ-6 מיליון אירו. עד השלמת העסקה אינטרסול תשלם את הפרמיה וכחלק מהתנאים המתלים התחייבו המוכרים להסיר את השעבוד על המניות עד למועד ההשלמה.

 

כדי לחבר את הפרויקטים לרשת החשמל, נדרשת הקמה של קווי הולכה ושל תחנות מנה פרטיות, וכן הקמה של תחנת משנה ראשית על ידי חברת החשמל המקומית. כמקובל בספרד, חברת החשמל המקומית פועלת להקמת תחנת המשנה, שתשמש מספר פרויקטים הממוקמים בסמיכות גיאוגרפית זה לזה.

 

במסגרת כך, החברה ויתר היזמים שיחוברו לאותה תחנת משנה צריכים לחתום על הסכם משותף מול חברת החשמל המקומית, שיסדיר את תנאי הקמת הפרויקט. להערכת החברה, חלקה של חברת הפרויקט בעלויות אלה צפוי להסתכם בסכום של כ-5.3 מיליון אירו.

 

אלון שגב, מנכ"ל סולאיר אנרגיות מתחדשות: "סולאיר ממשיכה לממש את תוכנית ההתרחבות האסטרטגית בספרד עם שני פרויקטים חדשים נוספים, שמצטרפים לפרויקטים שלנו במחוז אראגון עליהם הכרזנו לפני מספר שבועות גם כן. החברה עומדת בקצב רכישת הפרויקטים ליעד שנקבע לשנת 2021 ולמעשה כבר עברנו אותו ואנו מחזיקים כיום, יחד עם הפרויקטים החדשים בספרד, כ- 825 מגה-וואט (ישראל ספרד ואיטליה).
 
אנחנו ממשיכים לקדם את תוכניות הצמיחה שלנו בכל מדינות היעד וצופים כי הכנסות החברה בשנים הקרובות יגדלו באופן מהותי ויניבו תשואות יזמיות למשקיעים שמאמינים בנו ואפשרו את ההנפקה המוצלחת, שנערכה לפני כחודשיים בלבד. אנו ממשיכים לקדם פרויקטים נוספים לשלב ההקמה והפיתוח וצופים כי נעמוד ביעד החברה של כ-680 מגה-וואט מחוברות, בהקמה ולקראת הקמה ואף מעבר לכך. הנחות העבודה שעודכנו לאחר ההנפקה מכוונות להגדלה פי 3 לפחות של הצבר המתקדם כיום (מחובר, בהקמה ולקראת הקמה) עד סוף שנת 2021.". 
 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה