למ”ס: ציפיות המנהלים לחודש אפריל מצביעות על המשך התאוששות המשק

מאזני הציפיות לחודש הבא במרבית ענפי המשק עלו לעומת החודש הקודם; האופטימיות נובעת בין היתר מהציפייה של העסקים להמשך הסרת המגבלות ובעקבות החגים בתחילת אפריל

חדשות ספונסר 08/04/2021 12:12

א+א-

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום את הנתונים מסקר המנהלים לבדיקת מגמות בעסקים, מהם עולה אופטימיות זהירה של מנהלי החברות במשק. בסקר נשאלים מנהלי העסקים על מצבה של החברה אותה הם מנהלים בחודש הקודם (פברואר), על מצבם הכלכלי בהווה (מרץ) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (אפריל).

 

על פי הסקר, בענפי המסחר ובענפי השירותים מרבית מאזני העבר (פברואר לעומת ינואר) עלו לעומת החודש הקודם. מאזן מצבה הנוכחי של החברה נמצא בתחום החיובי בכלל הענפים, למעט ענף המלונאות. אך עם זאת, בפירוט סקטוריאלי ניתן לראות כי מאזן המצב הנוכחי של ענף שירותי מזון ומשקאות (הכולל מסעדות ואולמות אירועים) נמצא אף הוא בתחום השלילי.

 

מאזני הציפיות לחודש הבא במרבית ענפי המשק עלו לעומת הציפיות בחודש הקודם. יתכן ועליות אלו נובעות בין היתר בעקבות הציפייה של העסקים להמשך הסרת המגבלות ובעקבות החגים בתחילת אפריל.

 

בענפי התעשייה, מאזן היקף המכירות בפברואר לעומת ינואר ירד במעט, ואילו מאזני היקף היצור והיקף המועסקים עלו במעט (אם כי מאזן היקף היצור עדיין נמצא בתחום השלילי). בחלוקה לפי עוצמה טכנולוגית, בתעשייה העילית ובתעשייה העלית מעורבת מאזן היקף היצור עלה לעומת החודש הקודם, ואילו בשאר ענפי התעשייה מאזן זה נותר דומה לחודש הקודם.

 

בשאלה על מצבה הנוכחי של החברה במרץ, המאזן עלה בכל ענפי התעשייה ובשאלה על ציפיות לחודש אפריל, מאזני הציפיות בתעשייה חיוביים ואף עלו לעומת מאזני החודש הקודם.

 

בתחום הבינוי, מאזני העבר נותרו דומים לאלה של החודש הקודם, והם עדיין נמצאים בתחום השלילי. גם הציפיות לשינוי בהיקף הפעילות נותרו בתחום השלילי, אם כי הם עלו מעט. מאזן הציפיות לשינוי במספר המועסקים עבר לתחום החיובי.

 

במלונאות, כמו בבינוי, מאזני העבר עדיין נמצאים בשפל יחסית לשנים קודמות, אם כי מאזני הציפיות העתידיים עלו לעומת החודש הקודם. בענף השירותים המצב הנוכחי מראה עליה קלה לעומת החודש הקודם, והציפיות העתידיות עלו גם הן.

 

סקר הערכת המגמות בעסקים מנותח באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו את מצב החברה באופן חיובי לבין אחוז מנהלי החברות אשר העריכו אותו באופן שלילי.

 

 המאזן תחום בטווח שבין מינוס 100 לבין פלוס 100. ככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול העליון, הוא מעיד על הערכה חיובית יותר בקרב המנהלים, וככל שערך המאזן קרוב יותר לגבול התחתון, הוא מעיד על הערכה שלילית יותר. כאשר המאזן קרוב לאפס, מדובר בהיעדר ציפיות לשינוי במצב הקיים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה