שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר קרדיט: דוברות משרד האוצר

אגף הכלכלנית הראשית: במהלך משבר הקורונה נרשמה עלייה בפערים המגדריים בשיעורי התעסוקה

יחד עם זאת, לאחר הסגרים, נשים חזרו לעבוד בשיעורים גבוהים יותר מגברים וכך סגרו את הפער המגדרי שנפתח במהלכם

מערכת ספונסר 05/04/2021 12:12

א+א-

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שירה גרינברג, מפרסם מסקנות מניתוח שערך, לפיהן "במהלך שני הסגרים ובעיקר במהלך הסגר הראשון נרשמה עלייה בפערים המגדריים בשיעורי התעסוקה (מעבר לפערים שהיו ערב המשבר)".

הנתונים מראים כי בחודש אפריל, שיא הסגר הראשון, ירד שיעור התעסוקה של נשים בכ-39% ביחס לחודש ינואר 2020 (לפני הקורונה) ושל גברים בכ-29%. בחודש אוקטובר, שיא הסגר השני, ירד שיעור התעסוקה של נשים וגברים ביחס לחודש ינואר בכ-19% ובכ-16% בהתאמה – פער מגדרי נמוך יותר בהשוואה לסגר הראשון.

כמו כן, שיעור התעסוקה של צעירים בטווח הגילים 15 - 24, ירד באופן חד יחסית במהלך המשבר, ובקרבם חלה ירידה משמעותית בתעסוקת הנשים ביחס לתעסוקת גברים.

עוד נמצא כי לאחר הסגרים, נשים חזרו לעבוד בשיעורים גבוהים יותר וסגרו את הפער המגדרי שנפתח במהלכם. הסיבה העיקרית לפער המגדרי העודף בסגרים היא פערי השכר בין גברים ונשים (שמרביתו נובע מהיקפי משרה). נשים משתייכות בשיעורים גבוהים יותר לחמישוני ההכנסה הנמוכים שהושבתו בשיעורים גבוהים יותר, בעיקר במהלך הסגרים.

עם זאת, בחינת שעות העבודה בפועל מעלה שמחודש יוני ואילך פערי התעסוקה המגדריים צומצמו במעט ביחס לפערים אשתקד. לסיכום, בראייה קדימה, ניכר שהמשבר שחל בשוק העבודה בעקבות הקורונה לא הוביל להרחבת פערי התעסוקה המגדריים מעבר לאלו שהיו ערב המשבר, מכיוון שבתקופות שבהן לא חלו מגבלות משמעותיות הפערים המגדריים העודפים נסגרו.

בשני העשורים שקדמו למשבר הקורונה הצטמצמו הפערים המגדריים בשוק העבודה במידה ניכרת, אף כי עדיין נותרו פערים משמעותיים ערב המשבר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה