נועם שצלקה, מנכל אינרום תעשיות קרדיט: יח"צ

מיזוגים ורכישות

אינרום רוכשת את אחזקות המיעוט בנירלט תמורת 266 מיליון ש”ח

החברה רוכשת את מניותיהם של הקיבוצים ניר עוז ונירים המהוות 37.8% בנירלט; לאחר השלמת העסקה תחזיק אינרום ב-100% מנירלט

חדשות ספונסר 21/03/2021 12:12

א+א-

קבוצת אינרום תעשיות בנייה, העוסקת בייצור, שיווק והפצת מוצרים ופתרונות בעיקר לענפי הבנייה והשיפוצים, באמצעות החברות איטונג, כרמית מיסטר-פיקס ונירלט צבעים, חתמה על הסכם מותנה עם בעלי מניות המיעוט בחברת הבת נירלט צבעים, הקיבוצים ניר עוז ונירים, לרכישת מניותיהם, המהוות 37.8% מהון המניות של נירלט.

 

מניות המיעוט בנירלט ירכשו על ידי אינרום בתמורה להקצאת 16,260,000 מניות רגילות של אינרום המשקפות ערך של כ-266 מיליון ש"ח על פי מחיר מניית אינרום בבורסה למועד חתימת ההסכם, כשבהשלמת העסקה הן צפויות להגדיל את שוויה הנוכחי של אינרום בבורסה ללמעלה משני מיליארד ש"ח.

 

במועד השלמת העסקה, תחזיק אינרום ב-100% בהון המניות של נירלט, והקיבוצים יחזיקו ב-13% מהון המניות של אינרום לאחר ההקצאה. הדירקטורים בנירלט מטעם הקיבוצים יסיימו את כהונתם, והסכמי בעלי המניות בנירלט יבוטלו ותוקפם יפקע, כשאינרום תפעל למנות דירקטור שיומלץ על ידי הקיבוצים בדירקטוריון החברה, כפוף לאישורו באסיפת בעלי מניותיה.

 

ההסכם כפוף להתקיימותם של תנאים מתלים ביניהם - אישור הבורסה להקצאת המניות על ידי אינרום ורישומן למסחר, וקבלת אישור רשויות המס לאישור העסקה כ"מיזוג על דרך החלפת מניות" ללא חבות מס בעת ביצועה. המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים שנקבע בהסכם הינו תוך 90 יום ממועד החתימה בכפוף לזכות הצדדים להסכים במשותף ובכתב על הארכת מועד זה.

 

נועם שצ’לקה, מנכ"ל אינרום, מסר: "אנו שבעי רצון מהמהלך לחיזוק השותפות הטובה וארוכת השנים עם הקיבוצים ניר עוז ונירים, ושמחים על הפיכתם לבעלי מניות בקבוצה כולה. נירלט הינה בעלת הפעילות הגדולה בקבוצה ורכישת יתרת מניותיה והפיכתה לחברה בבעלות מלאה של הקבוצה, תחזק את קבוצת אינרום ותאפשר למצות ולהאיץ את פוטנציאל הפיתוח וההתרחבות של נירלט, נאמנים לתוכניות וליעדים האסטרטגיים שסימנו על מנת להבטיח ולבסס את צמיחתה ארוכת הטווח של הקבוצה בכלל ונירלט בפרט."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה