אבן קיסר: הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ - 7.2 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ - 12.9 מיליון דולר אשתקד

ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ - 486.4 מיליון דולר לעומת כ - 546 מיליון דולר בשנה שעברה, בעיקר בשל המגיפה

מערכת ספונסר 24/02/2021 16:21

א+א-

חברת אבן קיסר הנסחרת בנאסד"ק ועוסקת בפיתוח וייצור של משטחי עבודה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2020;

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2020 צמחו בכ - 2.3% לכ - 136.9 מיליון דולר, לעומת כ - 133.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. על בסיס שערי מטבע קבועים, ההכנסות ברבעון הרביעי היו נמוכות בכ - 0.4% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בעיקר בגלל השפעות המגיפה, במיוחד באמריקה, שקוזזו בחלקם על ידי התרומה מהרכישה של ליולי והצמיחה בכל האזורים האחרים.

שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי עלה לכ - 28.1% לעומת כ - 26.1% ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי המתואם ברבעון הרביעי עמד על כ - 28.6% לעומת כ - 26.4% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נובע בעיקר מעלויות חומרי גלם נמוכות יותר, שערי מטבעות נוחים יותר, תמהיל מוצרים טוב יותר ושיפור ביעילות התפעולית, שקוזזו בחלקם על ידי ההשפעה של היקף מכירות נמוך יותר, מחירי מכירה נמוכים יותר ותמהיל אזורי פחות טוב.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי צמח לכ - 8.1 מיליון דולר לעומת רווח תפעולי של כ - 0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מול השנה הקודמת משקף בעיקר רווח גולמי גבוה יותר והוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה נמוכים יותר.

ה-EBITDA המתואמת בנטרול הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות חד פעמיות, צמח ברבעון הרביעי בכ - 19.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד לכ - 18.8 מיליון דולר, המייצג מרווח של כ - 13.7%. זאת, לעומת כ - 15.7 מיליון דולר, המהווה מרווח של 11.8% ברבעון המקביל אשתקד. השיפור במרווח הרבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מיוחס בעיקר לרווחיות גולמית גבוהה יותר.

ההפסד הנקי ברבעון הרביעי, המיוחס לבעלי המניות, עמד על כ - 2.4 מיליון דולר לעומת הפסד נקי של כ - 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד הנקי למניה ברבעון הרביעי עמד על 0.07 דולר לעומת הפסד נקי למניה 0.01 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם למניה עמד ברבעון הרביעי על 0.05 דולר (בדילול מלא) על בסיס של כ-34.5 מיליון מניות, לעומת רווח נקי מתואם למניה של 0.16 דולר (בדילול מלא) על בסיס של כ-34.6 מיליון מניות ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאות שנת 2020:

ההכנסות בשנת 2020 הסתכמו בכ - 486.4 מיליון דולר לעומת כ - 546 מיליון דולר אשתקד. על בסיס שערי מטבע קבועים, ההכנסות בשנת 2020 היו נמוכות בכ - 11.1%, בעיקר בשל שיבושים הקשורים למגיפה, שהשפיעו על פעילות החברה החל מהרבעון השני של 2020.

שיעור הרווח הגולמי בשנת 2020 עלה לכ - 27.5% לעומת כ - 27.2% אשתקד. שיעור הרווח הגולמי המתואם בשנת 2020 עמד על כ - 27.7%, לעומת כ - 27.3% אשתקד. השיפור ברווחיות הגולמית נובע בעיקר מיעילות תפעולית משופרת, עלויות חומרי גלם נמוכות יותר ושיפור בתמהיל המוצרים שקוזזו בחלקם על ידי ההשפעה של מחזור מכירות נמוך יותר, מחירי מכירה נמוכים ותמהיל אזורי פחות טוב.

הרווח התפעולי בשנת 2020 עמד על כ - 22.5 מיליון דולר לעומת כ - 24.7 מיליון דולר אשתקד.

ה - EBITDA המתואמת, בנטרול הוצאות בגין תגמול מבוסס מניות, הוצאות בגין הסכמי פשרה והפסד מותנה והוצאות חד פעמיות, עמד על כ - 62.1 מיליון דולר בשנת 2020, המייצג מרווח של 12.8%. זאת לעומת EBITDA מתואמת של כ - 69 מיליון דולר, המייצג מרווח של 12.6% אשתקד. השיפור במרווח השנה לעומת שנה שעברה מיוחס בעיקר לרווחיות גולמית גבוהה יותר.

הרווח הנקי בשנת 2020 הסתכם בכ - 7.2 מיליון דולר לעומת רווח נקי של כ - 12.9 מיליון דולר אשתקד. הרווח הנקי למניה בשנת 2020 עמד על 0.21 דולר (בדילול מלא) לעומת 0.37 דולר (בדילול מלא) אשתקד. הרווח הנקי המתואם למניה בשנת 2020 הסתכם ב-0.48 דולר לעומת 0.77 דולר אשתקד.

החברה צופה כי הכנסות 2021 וה - EBITDA המתואמת יהיו גבוהות יותר ביחס לשנת 2020. החברה צופה ששיעור הצמיחה בהכנסות בשנת 2021 יהיה גבוהה משיעור צמיחת ה - EBITDA, בעיקר נוכח השפעה שלילית של עלויות שילוח ומחירי חומרי גלם גבוהים יותר, יחד עם חזרה לרמות נורמליות יותר של הוצאות מכירה ושיווק והשקעות אחרות לתמיכה ביוזמות הצמיחה של החברה. התחזית של החברה כוללת את עלויות ההשקעה הקשורות לתוכנית האצת הצמיחה הגלובלית שלה. התחזית גם מניחה כי המגבלות העסקיות הקשורות למגיפה יופחתו ככל שתתקדם השנה.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה