אנרגיה ירוקה

סולאיר רוכשת זכויות להקמת פרויקטים פוטו-וולטאיים בספרד

החברה רוכשת שלושה פרויקטים בהספק כולל של 125 מגה וואט בסכום כולל של 7.5 מיליון אירו;

חדשות ספונסר 11/02/2021 12:12

א+א-

חברת האנרגיה המתחדשת סולאיר מדווחת היום על מימוש אופציות בשלושה פרויקטים פוטו וולטאיים בספרד, בהספק כולל של 125 מגה וואט הממוקמים בסמוך זה לזה במחוז מקוויננזה ונמצאים בשלבי ייזום. תקופת ההפעלה החזויה של כל הפרויקטים עומדת על 30 שנים ומועד ההפעלה המסחרית הצפוי שלהן ברבעון הרביעי 2022.

 

במסגרת מימוש האופציה, התקשרה החברה באמצעות Energy Intersol (47.43% מוחזק בשרשור על ידי החברה), עם צדדים שלישיים בהסכמים לרכישת מלוא מניותיהן של שלוש חברות ספרדיות ייעודיות המחזיקות בזכויות הפרויקטים האמורים.

 

תמורת ההסכמים הכוללת עומדת על 2.25 מיליון אירו לפרויקט מקוויננזה 1, 2.64 מיליון אירו לפרויקט מקוויננזה 2 ו-2.61 אירו עבור פרויקט מקוויננזה. הסכום הכולל שתשלם סולאיר תמורת רכישת שלושת הפרויקטים עומדת על 7.5 מיליון אירו (כ-30 מיליון ש"ח).

 

חברת אינטרסול שילמה למוכרים 50% מהתמורה הכוללת, בניכוי 60 אלף אירו ששולמו כבר עבור קבלת האופציות. יתרת התשלום תועבר במועד השלמת ההסכמים, כנגד העברת מניות חברות הפרויקטים לידי אינטרסול.

 

השלמת ההסכמים כפופה לתנאים מתלים בכל אחד מהפרויקטים, ביניהם ביצוע סקרים סביבתיים חיוביים הקשורים לפרויקט ולקווי החיבור לרשת החשמל, אישור אדמיניסטרטיבי לפרויקט, רישום הסכמי השכירות במרשמי מקרקעין וכיו"ב. התנאים המתלים אמורים להתקיים עד ה-25 באפריל ואם לא, יבוטל ההסכם.

 

בנוסף לתמורה הכוללת, תישא אינטרסול 11 עד למועד ההשלמה גם בתשלומי השכירות ותשלומים אחרים שנקבעו, המוערכים בסך של כ - 750 אלף אירו. מנגד, המוכרים ישאו עד למועד ההשלמה בהוצאות הקשורות בקבלת הסקר הסביבתי והאישורים הרגולטוריים של הפרויקטים.

 

לטובת חיבור הפרויקטים לרשת נדרשת הקמה של תחנת משנה וקו הולכה על ידי חברת החשמל המקומית. בשל היקפו של הפרויקט, הוסכם בין המוכרים לשני יזמים המפתחים שדות סולארים ורוח באזור לחבור יחדיו לניהול ומימוש פרויקט ההולכה.

 

לשם כך יידרשו הצדדים לחתום על הסכם מול חברת החשמל המקומית, לחתום על הסכם שיתוף פעולה ביניהם, להקים חברה משותפת שתחזיק בפרויקט ההולכה וכן לחתום על הסכם בעלי מניות שיסדיר את ניהול אותה חברה. להערכת החברה, חלקן של חברות הפרויקטים בעלות הקמת פרויקט ההולכה צפויה להסתכם בסך של כ-5.6 מיליון אירו.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה