גיוס הון

אספן גרופ גייסה כ-276 מש”ח בשלב המוסדי של הנפקת אג”ח

החברה זכתה לביקושים של כ-500 מיליון שקל, פי 2 מהסכום המבוקש; השלב המוסדי ננעל בריבית צמודה של 1.5% במח"מ של כ-5.9 שנים, נמוך מריבית המקסימום של 2.55% שהציעה החברה

חדשות ספונסר 21/01/2021 10:17

א+א-

אספן גרופ השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת סדרת אגרות החוב החדשה (סדרה ח’). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-500 מיליון שקל, פי 2 מהסכום המבוקש, ובחרה להגדיל את היקף הגיוס לסכום של כ-276 מיליון שקל, בכפוף לאישור חברת הדירוג מעלות.

 

בעקבות הביקושים הגבוהים שנרשמו בהנפקה, השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 1.5%, נמוך מהריבית המקסימלית שהוצעה במכרז שעמדה על 2.55%.

 

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-5.9 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש דצמבר 2029. אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג ’מעלות’ בדירוג A באופק יציב.

 

צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת. הביקושים הגבוהים שנרשמו, פי 2 מיעד הגיוס המקורי, ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים הבעת אמון מצד שוק ההון בהנהלת החברה ובפעילותה העסקית. תמורת ההנפקה תגדיל את יתרות המזומנים של החברה, תחזק את הגמישות הפיננסית ותשמש להמשך פיתוח נכסי החברה וניצול הזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר.

 

בחודש שעבר, עדכנו על השקעה אסטרטגית בחברת פאי סיאם, אשר מרחיבה משמעותית את פעילותינו בישראל בתחומי המלונאות והדיור המוגן באיזורי ביקוש בירושלים ובתל אביב וכן עדכנו על המשך התרחבות בהולנד ורכישת בניין משרדים נוסף בהולנד, שוק בו אנו ממשיכים לזהות פוטנציאל רב ואשר ממשיך להפגין יציבות על אף התקופה המאתגרת. בכוונתנו להמשיך לפעול לפיתוח והרחבת פעילותה העסקית של החברה ליצירת ערך לבעלי המניות".

 

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ולצידם קונסורציום החתמים איפקס הנפקות, מנורה חיתום, ברק קפיטל חיתום ואוריון חיתום והנפקות.

 

בחודש החולף, דווחה אספן גרופ כי חתמה על הסכם עם חברת הנדל"ן פאי סיאם, שבבעלות היזם שלמה דהוקי, במסגרתו תשקיע אספן גרופ סכום כולל של כ-405 מיליון שקל בפאי סיאם תמורת הקצאת מניות בשיעור של 50% מהון המניות המונפק והנפרע של פאי סיאם. במקביל להשקעת אספן בפאי סיאם, השקיע דהוקי כ-37 מיליון שקל באספן כנגד הקצאת מניות בשיעור 5% מהונה הרשום לפי מחיר מניה של 11.68 שקל.

 

פאי סיאם עוסקת בייזום, תכנון, הקמה וניהול של נדל"ן מניב בישראל, בדגש על תחום המלונאות והדיור המוגן, ומתמקדת באזורי הביקוש, בעיקר בירושלים ובתל-אביב.

 

עוד דווחה אספן גרופ בחודש שעבר כי התקשרה בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברה המחזיקה (100%) בבניין משרדים הממוקם בעיר הרביעית בגודלה בהולנד, אוטרכט. תמורת מלוא הון המניות של חברת הנכס בסך של כ-55 מיליון שקל שולמה במזומן על ידי חברת הבת בהולנד במועד חתימת ההסכם. התמורה משקפת לנכס שווי של כ- 104 מיליון שקל (ללא עלויות עסקה), בהתחשב בהלוואה שהועמדה בחברת הנכס בסך של כ-56 מיליון שקל ובכך השלימה את העסקה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה