כאל: הרווח הנקי רשם ברבעון עלייה של 22%

הרווח הנקי בנטרול רכיבים חד פעמיים, רשם עלייה של 14.3%. במהלך הרבעון בוצעה הפרשה בסך 29 מיליון ₪ (נטו ממס) להסדר תכנית פרישה מרצון, כחלק מניהול משבר הקורונה

מערכת ספונסר 23/11/2020 10:30

א+א- 1

חברת כאל מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2020 בצל משבר הקורונה והשלכותיו. ברבעון, הסתכם הרווח הנקי בסך 71 מיליון ₪ לעומת 58 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 22%. במהלך הרבעון נרשמה הכנסה בסך 49 מיליון ₪ (נטו ממס) משערוך מניות ויזה וכן בוצעה הפרשה בסך 29 מיליון ₪ (נטו ממס) להסדר תוכנית פרישה מרצון, כחלק מהתמודדות החברה עם משבר הקורונה. מנגד, ברבעון מקביל אשתקד בוטלו הפרשות מסוימות בסך 13 מיליון ₪ (נטו ממס).

הרווח הנקי בנטרול רכיבים חד פעמיים, עמד על 51 מיליון ₪ לעומת 45 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 14.3%.

מספר הכרטיסים של כאל עמד בסוף הרבעון על כ-3.6 מיליון כרטיסים בהשוואה ל-3.5 מיליון כרטיסים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 4.2%.

מחזור העסקאות בכרטיסי כאל עמד הרבעון על 28.8 מיליארד ₪ לעומת 28.4 מיליארד ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 1.4%. בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד מחזור העסקאות על 79.8 מיליארד ₪ לעומת 78.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 1.1%. תוצאות אלו משקפות את השפעת משבר הקורונה והאטת הפעילות במשק אשר הביאו לפגיעה במחזורי העסקאות בארץ ובחו"ל.

מתחילת השנה ועד למועד פרסום הדו"ח, העמידה החברה ללקוחותיה אשראי חדש בסך של כ - 3.2 מיליארד ₪. בתוך כך, בתקופת הקורונה (מתחילת מרץ עד סוף ספטמבר) העמידה החברה ללקוחותיה אשראי חדש בסך של כ - 2.2 מיליארד ₪. תיק האשראי הצרכני גדל ב - 1.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של השנה הסתכמו ב - 517 מיליון ₪ לעומת 485 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 6.6%. בנטרול רכיבים בעלי אופי חד פעמי, הסתכמו הכנסות החברה ברבעון בשלישי ב-453 מיליון ₪, קיטון של 6.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו הכנסות החברה בסך של 1,407 מיליון ₪ לעומת 1,379 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2%. בנטרול רכיבים בעלי אופי חד פעמי, הסתכמו הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך של 1,343 מיליון ₪, קיטון של 2.6% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות להפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי בסך של 25 מיליון ₪ לעומת 54 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 54%. ברבעון הנוכחי חלה ירידה בהוצאות להפסדי אשראי לעומת רבעון מקביל אשתקד, לאחר שבמחצית הראשונה של השנה הגדילה החברה את ההפרשה הקבוצתית בהתאם להערכה כי תחול הרעה בהיקף החובות הבעייתיים על רקע משבר הקורונה. היקף המחיקות בגין הפסדי אשראי ברבעון הנוכחי נותר בהיקף דומה לשנה קודמת, נתון המעיד על איכות תיק האשראי של החברה לצד שיפור מתמיד ביכולות הניטור והחיתום.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו ההוצאות להפסדי אשראי בסך של 190 מיליון ₪ לעומת 117 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 62%.

סך המאזן של כאל, נכון לסוף ספטמבר, עמד על 18.4 מיליארד ₪ לעומת 18.8 מיליארד ₪ ביום 30.9.19, קיטון של 2.2%.

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 עמדה על 6.3% לעומת 11% בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול רכיבים חד פעמיים, התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמדה על 4.9% לעומת 10.0% בתקופה המקבילה אשתקד.

יחס הלימות ההון של כאל עמד על 14.6%.

לוי הלוי, מנכ"ל כאל: "הדוחות שאנו מפרסמים היום בצל משבר הקורונה מציגים ביצועים טובים וחזקים בכל קווי העסקים של החברה. כחלק מההתמודדות עם המשבר, אנו פועלים לצמצום הוצאות החברה, ובתוך כך הכרזנו הרבעון על תוכנית פרישה מרצון בתנאים מיטביים שאת השפעתה נראה ב-2021".

עוד ציין: "גם ברבעון זה, כמו ברבעונים הקודמים, סייענו ללקוחות הפרטיים ולבתי העסק במתן הקלות שיסייעו להם לעבור תקופה מאתגרת זו, ואנו ממשיכים ביישום התוכנית האסטרטגית הרב שנתית, בהמשך פיתוח תשתיות מתקדמות ובקידום שיתופי פעולה ליצירת מובילות וחדשנות בעולם התשלומים המתקדם".

הלוי הוסיף עוד כי "עם היציאה מהסגר השני ובחודש נובמבר, אנו רואים התאוששות של המשק אשר באה לידי ביטוי בגידול במחזורים בארץ ביחס לשנה קודמת וצמצום הפגיעה במחזורי בחו"ל".

חברת כאל היא בבעלות בנק דיסקונט (72%) והבנק הבינלאומי (28%).

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    סיפורים

    הבעיה שבהסדר פרישה מרצון הם פיטרו עובדים שלא מרצון ורק אחר כך הגיעו לפורשים מרצון

    אבג 23/11/2020 10:58