דוחות כספיים

הקורונה חתכה את רווחי מליסרון ברבעון השלישי ב-40%

ההכנסות הסתכמו ב-330 מיליון ש"ח לעומת 387 מיליון ברבעון המקביל; למרות הסגר השני, שיעור התפוסה במרכזים המסחריים נשאר על כ- 98% ובתפוסת המשרדים נרשמה עליה של כ-2%

חדשות ספונסר 16/11/2020 12:41

א+א-

חברת הנדל"ן המניב מליסרון המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים ומתחמי משרדים וקמפוסי היי-טק  מפרסמת דוחות כספיים לסיכום הרבעון השלישי של 2020, בצל משבר הקורונה והסגר השני שהחל בחודש ספטמבר.

 

ההחברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2020 עם רווח לבעלי המניות של כ-78 מיליון שקל, בהשוואה לרווח לבעלי המניות של כ-131 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהקלות שנתנה החברה ברבעון זה לשוכריה בגין משבר הקורונה, ובאו לידי ביטוי בוויתור על דמי השכירות החל ממועד סגירת הקניון באמצע ספטמבר, שהשפיעו גם על ה-NOI, ה-FFO ושאר הפרמטרים התפעוליים הרלבנטיים.

 

במהלך החודשים בהם פעלו קניוני החברה (החל מ 7/5/2020 ועד ליום 18/9/2020), ולמרות שאירוע הקורונה המשיך להשפיע בתקופה זו, עלו פדיונות החברה בנטרול פעילות בתי הקולנוע שלא נפתחו בתקופה, המסעדות ובתי הקפה בשיעור של כ-3.3% לעומת התקופה המקבילה. פדיונות אלה כוללים את פדיון חודש ספטמבר ואת המכירות של לפני ראש השנה, שמתבססים על נתוני חברת RIS. יצוין עוד, כי בתקופה זו, עמד שיעור הגבייה מלקוחות על כ-97%.

 

בעקבות ויתור על דמי השכירות שהעניקה החברה לשוכרים בהיקף של כ- 49 מיליון שקל, מתוכם 21 מיליון שקל נוגעים לתקופת הסגר החל מיום 18/9/2020, ה-NOI מנכסים זהים הסתכם ברבעון השלישי של השנה בכ- 238 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 294 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ברבעון השלישי 2020 הסתכם ה-NOI של חלק הבעלים בכ-230 מיליון שקל, בהשוואה לכ-274 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת מהקלות קורונה, מקוזז ע"י רכישת המיעוט בקניון רמת אביב בחודש דצמבר 2019. בעקבות הקיטון ב-NOI חלק הבעלים, ה- FFO המייצג ברבעון הסתכם בכ-141 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

נכון למועד פרסום הדוחות, לחברה יתרת מזומנים ומסגרות אשראי בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקל מול חוב בסך כ-1.3 מיליארד שקל בלבד שעומד לפירעון בשנה הקרובה. בנוסף, בבעלות החברה נכסים לא משועבדים בהיקף של כ-6.2 מיליארד שקל.

 

עם פרוץ הקורונה נקטה החברה בשורת צעדים לשיפור הנזילות והאיתנות הפיננסית, וביניהם: הנפקת אגרות חוב חדשות (סדרות י"ח וי״ט) בסך כ-828 מיליון שקל, קבלת מסגרת אשראי מבנק לאומי בהיקף של כ-850 מיליון שקל כנגד שיעבוד קיים של קניון רמת אביב, הנפקת אגרות חוב נוספות בהיקף של כ-231 מיליון שקל, חתימה על הסכם הלוואה מבנק בהיקף של 300 מיליון שקל לתקופה של שנה ושמירה על מסגרות אשראי בנקאיות נוספות בהיקף של 195 מיליון שקל.

 

נזכיר, כי ברבעון זה השלימה החברה את מכירת קניון עופר מלכת שבא אילת בתמורה לסכום של 67 מיליון שקל, כפי שתכננה לעשות.

 

נכון ליום סיום הרבעון (30.9.2020) האמצעים הנזילים של החברה מסתכמים לכ-1.7 מיליארד שקל, והחוב הפיננסי של החברה נטו המשיך לרדת והסתכם בכ-8.85 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.94 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

 

שיעור המינוף (LTV) של החברה ירד בסוף הרבעון השלישי לכ-47.2% לעומת 47.5% ברבעון השני לשנת 2020.

 

בין השנים 2020 עד 2022 צפויה החברה לפרוע חוב בסך של כ-3.8 מיליארד שקל, הנושא ריבית אפקטיבית משוקללת העומדת על כ-3.11%. זאת, לעומת יכולת גיוס חוב כיום בעלות של כ-1.20% (על בסיס מחיר אג"ח מליסרון, סדרה י"ט ליום 12 בנובמבר, 2020).

 

על אף הסגר השני, שיעור התפוסה בנכסי החברה נותר גבוה מאוד. במרכזים המסחריים הוא נשאר על כ- 98% ואילו בתפוסת המשרדים במהלך שנת 2020 נרשמה עליה של כ-2%, המהווים 6,000 מ״ר נוספים, והם עומדים כיום על כ- 95% תפוסה.

 

שיעורי התפוסה באים לידי ביטוי גם בכמות העסקאות והחוזים עליהם חתמה מליסרון במהלך שנת 2020, שרובה התנהלה בצל נגיף הקורונה. מתחילת השנה, מציינת מליסרון, נחתמו חוזים בהיקף של כ-130 מיליון שקל בשנה, הכוללים 301 חידושי חוזים ומימושי אופציות של שוכרים קיימים בעליית שכר דירה ריאלית של 1%, 72 חוזים של שוכרים חדשים בעליית שכר דירה ריאלית של 6% וכן מספר חוזים חדשים בגין שטחים שהיו פנויים מעל לשנה או שטחים שלא אוכלסו בעבר.

 

מבין החוזים החדשים שנחתמו, ושתרמו לשיעור התפוסה הגבוה בתחום המשרדים, נחתם, בין היתר, גם הסכם שכירות עם חברת ההיי-טק מקסליניאר. החברה חתמה על הסכם שכירות ל-7 שנים (עם אופציה להארכה), בהיקף כולל של כ-50 מיליון ש״ח, תמורתם שכרה מקסליניאר 5,500 מ"ר שטחי משרד ו-200 חניות בפארק העסקים עופר פתח תקווה.

 

בתקופה זו, החברה המשיכה בתהליך פיתוח והשקעות שיובילו לצמיחה ארוכת טווח. ניתן למנות בין הפרויקטים העיקריים שבפיתוח את פרויקט הדגל במתחם שרונה תל אביב וכן בניין נוסף בפארק עופר שער הכרמל ובנייתם של בניינים C ו-D בפארק עופר פתח תקווה שלב ב’.

 

יו"ר מליסרון, ליאורה עופר: "היכולת של החברה לצלוח תקופה מאתגרת לכלכלה העולמית והישראלית, מוכיחה שוב את חוסנה האיתן של מליסרון. אנו ערוכים להמשיך, להתפתח ולצמוח לצד הקורונה, תוך קידום פרויקטים איכותיים ופיתוח הנכסים של החברה".

 

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "מאז פתיחתם המחודשת של קניוני החברה במהלך חודש מאי ועד סגירתם מחדש בספטמבר, נרשמה בקניונים תנועת קונים שהלכה וגדלה בכל יום שעבר, מה שמעיד על הרצון והצורך האדירים של הציבור לשוב ולבקר בקניונים כחוויית קניות ובילוי.

 

אנו רואים בכך הבעת אמון מצד קהל המבקרים ביכולתנו לספק חוויית קניה בטוחה ומהנה גם בעיתוי המאתגר הנוכחי. יש לנו מחויבות להמשיך ולהיות המקום הבטוח ביותר לבילוי וקניות תוך פיקוח הדוק על הנהלים המחמירים ביותר – הגיינה וניקיון בשטחים הציבוריים, צמצום הצפיפות, בדיקות חום והקפדה על עטיית מסכות.

 

מאחר שמעל ל -70% מהמסחר במדינה מתבצע בקניונים, והביקושים חזרו לשגרה, תהיה זו טעות לצופף את קהל הקונים לכמות מצומצמת ביותר של שטחי מסחר ובכך לסכן אותם. רק פתיחת כל מרכזי המסחר תחת שמירה על מגבלות התו הסגול תאפשר פיזור גדול יותר, תמנע צפיפות והתקהלויות ותשמור על בריאות הציבור".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה