אחרי ביטול העסקה עם קומטק, גילת מחלקת דיבידנד של 55 מיליון דולר

החברה תחלק דיבידנד במזומן בסך של 20 מיליון דולר ודיבידנד נוסף בסך 35 מיליון דולר הכפוף לאישור בית המשפט

חדשות ספונסר 01/11/2020 10:28

א+א-

חברת גילת רשתות לוויין הדואלית, הודיעה היום כי דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסך 36 סנט למניה (סך מצטבר של כ-20 מיליון דולר). הדיבידנד ישולם בדולרים ב-2 בדצמבר 2020, לבעלי מניות אשר יהיו רשומים במרשם בעלי המניות של החברה ביום ה-12 לנובמבר 2020.

 

בנוסף, בהתאם לדרישות החוק בישראל, אישר הדירקטוריון הגשת בקשה לבית המשפט בישראל לאישור חלוקת דיבידנד נוסף במזומן של כ- 35 מיליון דולר. החברה תפרסם בבוא העת עדכון לגבי הגשת הבקשה, אשר מועדה צפוי להיות בנובמבר, וכן לגבי החלטת בית המשפט. בכפוף לאישור בית המשפט, הדירקטוריון יקבע את המועד הקובע ומועד התשלום עבור הדיבידנד הנוסף.

 

כזכור, בחודש אוקטובר התבטל הסכם המיזוג עליו חתמה גילת עם חברת קומטק בחודש ינואר השנה, בפשרה שהושגה בהליכים משפטיים בבית המשפט הכלכלי של מדינת דלאוור. במסגרת הפשרה וביטול הסכם המיזוג Comtech הסכימה לשלם לגילת 70 מיליון דולר, וכעת מדווחת החברה כי מרבית הסכום שהושג בהסכם הפשרה יחולק למשקיעים כדיבידנד.

 

"בהמשך לקבלת תשלום דמי הביטול מקומטק, אנו שמחים לחלק את הדיבידנד המשמעותי הזה לבעלי המניות שלנו", אמר עדי צפדיה, המנכ"ל בפועל של גילת. "הנזילות הכספית הגבוהה שלנו המורכבת מכ- 140 מיליון דולר במזומן נטו ונכסי מקרקעין יקרים שניתן לממשם מאפשרת לנו לחלק את הדיבידנד האמור וזאת תוך המשך בחינה של אפשרויות השקעה מעניינות שיאפשרו לנו להאיץ את צמיחתנו." סיכם מר צפדיה.

 

בהתאם לחוקי המס בישראל, החברה תנכה במקור 25% מסכום הברוטו שישולם כדיבידנד לבעלי המניות. תשלום הדיבידנד עשוי להיות כפוף לפטורים מסוימים (בין היתר פטור ממס על חלוקת דיבידנד לתאגידים ישראליים הפטורים מניכוי מס במקור בישראל) והקלות במס.

 

כמו כן, בכוונת החברה להגיש בקשה לרשות המסים בישראל לקביעת הנהלים ביחס לבעלי מניות זכאים שהינם תושבי מדינה אשר לישראל אמנת מס עימה ואשר בה שיעור המס במקור בקשר לדיבידנד נמוך משיעורו בישראל.

 

לשם כך מינתה החברה את חברת אי בי אי ניהול נאמנויות כנאמן לצרכי מס, אשר יפעל בהתאם לפקודת המס הישראלית. בעל מניות המחזיק במניותיו שלא באמצעות מוסד פיננסי ישראלי, והינו כפוף לשיעור מס נמוך יותר בהיותו תושב של מדינה עמה יש לישראל אמנה למניעת כפל מס, רשאי לפנות לנאמן לצרכי מס על מנת לברר זכאות לשיעור מופחת של ניכוי מס במקור.

 

בעל מניות כאמור יוכל להגיש לנאמן לצרכי מס את המסמכים המפורטים במסמך ההוראות, אשר יפורסם באתר האינטרנט של החברה בעמוד "Investors Relations" בכפוף לקבלת החלטת המיסוי מרשות המס הישראלית.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה