בחודש אוגוסט עלה מספר עסקאות הנדל”ן ב-8% לעומת החודש הקודם

בארבעת החודשים האחרונים מספר העסקאות עולה ויורד בשיעורים משמעותיים; מדובר בתנודתיות חריגה שלא נצפתה בעשרים השנים האחרונות

חדשות ספונסר 27/10/2020 14:53

א+א-

בחודש אוגוסט 2020 נמשכה התנודתיות במספר העסקאות בשוק הנדל"ן, כאשר אלו רשמו עליה חדה של 23% בהשוואה לאוגוסט אשתקד ועליה של 8% בהשוואה לחודש הקודם, כך עולה מסקירה שמפרסמת היום הכלכלנית הראשית במשרד האוצר.

 

בארבעת החודשים האחרונים (מאי-אוגוסט) מספר העסקאות עולה ויורד לסירוגין, בשיעורים משמעותיים, בכל חודש לעומת המקביל לו אשתקד. תופעה כזו הינה חריגה בשוק הנדל"ן המקומי ולא נצפתה דומה לה לפחות בעשרים השנים האחרונות. יש בה כדי לרמז על אי הודאות הגבוהה בשוק.

 

סך העסקאות בחודש אוגוסט עמד על 10.5 אלף, מזה תשעת אלפים דירות נרכשו בשוק החופשי (דהיינו, בניכוי "מחיר למשתכן"). בהשוואה לאוגוסט אשתקד זוהי עליה של 27% במספר העסקאות בשוק החופשי ועליה של 13% בהשוואה לחודש הקודם.

 

בהשוואה רב שנתית של מספר העסקאות בחודשי אוגוסט בעשרים השנים האחרונות, נמצא כי חודש אוגוסט האחרון הינו מהגבוהים ביותר, הן בסך העסקאות (שני רק לאוגוסט 2009) והן אלו שבוצעו בשוק החופשי בלבד.

 

ניתוח הגידול במספר העסקאות בחודש אוגוסט לפי הסגמנטים השונים של השוק מלמד כי ה"תרומה" המשמעותית ביותר לגידול בעסקאות היתה מצד רוכשי דירה ראשונה בשוק החופשי, כאשר רכישות אלו היו גבוהות ב-745 בהשוואה לאוגוסט אשתקד. "תרומת" המשקיעים ומשפרי הדיור לגידול בעסקאות היתה דומה (רכישות כל אחד מסגמנטים אלו היו גבוהות בכ-600 דירות בהשוואה לאוגוסט אשתקד).

 

מנגד, כאשר בוחנים את הגידול בעסקאות בהשוואה לחודש הקודם, נמצא כי כאן "תרומתם" של המשקיעים לגידול זה היתה מכרעת. כך, מתוך גידול כמותי של 811 דירות בסך העסקאות בחודש אוגוסט בהשוואה ליולי, רכישות המשקיעים לבדם גדלו ב-765 דירות, בעוד משפרי הדיור הגדילו רכישותיהם ב-62 דירות בלבד. רוכשי דירה ראשונה בשוק החופשי גדלו בכ-200 דירות, אולם קוזזו באותה כמות מצד רוכשי "מחיר למשתכן". על רקע ממצאים אלו נציין כי בסוף חודש יולי הורד מס הרכישה על "דירה נוספת".

 

משמעות הממצאים הינה כי הורדת מס הרכישה, אשר על כוונה זו הוכרז כבר בשלהי הרבעון השני, הביאה לדחיית עסקאות אלו מחודש יולי לאוגוסט, והיא זו המסבירה את הגידול בסך העסקאות בהשוואה לחודש יולי האחרון. אולם השפעת מהלך זה על הגידול בעסקאות בהשוואה לאוגוסט אשתקד פחותה משמעותית (מסבירה רק 30% מהגידול בעסקאות).

 

סך העסקאות בדירות יד שניה בחודש אוגוסט עמד על 6.5 אלף, עליה של 22% בהשוואה לאוגוסט אשתקד ועליה של 7% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול בעסקאות הקיף את כל האזורים, כאשר הוא בולט במיוחד באזור חדרה עם גידול של 50% ובאזור רחובות עם גידול של 36%. וריכז רבע מסך הגידול בעסקאות יד שניה. שיעורי הגידול המתונים ביותר נרשמו באזורי ת"א והמרכז (שיעורי גידול של 8%-9%. מסבירים ביחד פחות מעשירית מסך הגידול בעסקאות).

 

מכירות הקבלנים בחודש אוגוסט הסתכמו בארבעת אלפים דירות, מזה 1.5 אלף דירות נמכרו בסבסוד ממשלתי. בהשוואה לאוגוסט אשתקד נרשם גידול של 25% בסך הדירות החדשות שנמכרו, כאשר המכירות בשוק החופשי עלו בשיעור חד עוד יותר, של 45%.

 

בפילוח גיאוגרפי נמצא כי הגידול במכירות הקבלנים בשוק החופשי בחודש אוגוסט הקיף את כל האזורים, למעט אזור המרכז, אשר רשם דווקא ירידה חדה של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד, זאת בהמשך לירידה כמעט רצופה במכירות אלו מאז חודש פברואר האחרון. גידול חריג של 200% נרשם באזור ירושלים (גידול המתרכז במידה רבה באזור בית שמש), כאשר אזור ת"א בולט אף הוא עם גידול של 142%.

 

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש אוגוסט ב- 5.3 אלף דירות, מתוך סך זה 3.8 אלף דירות נרכשו בשוק החופשי, עליה של 24% בהשוואה לאוגוסט אשתקד. במונחים כמותיים זהו גידול של כ-750 דירות ברכישות אלו. בכך הייתה תרומתו של סגמנט זה לגידול בסך העסקאות הגבוהה ביותר מבין כל הסגמנטים.

 

רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש אוגוסט ב--3.5 אלף דירות, עליה של 20% בהשוואה לאוגוסט אשתקד ועליה מתונה של 2% בהשוואה לחודש הקודם. מספר "חודשי המדף" של הדירות הנמכרות ע"י משפרי הדיור, עלה בשיעור חד והגיע ל-26 חודשים.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה