גיוס הון

דלק מתכוונת לגייס 180 מיליון דולר בהנפקת אג”ח

האג"ח תובטח בשעבוד של תמלוגי על מפרויקט לוויתן; האג"ח יוצא למשקיעים מוסדיים מסווגים ישראלים וזרים

חדשות ספונסר 08/10/2020 10:37

א+א- 1

קבוצת דלק מדווחת היום כי בימים אלה היא מקדמת הנפקה אפשרית של סדרת אג"ח שיוצעו למשקיעים מוסדיים מסווגים זרים וישראלים, בהיקף של כ-180 מיליון דולר, שתובטח בשעבוד של תמלוגי על המגיעים לחברה ולדלק אנרגיה, מחלקה של דלק קידוחים בפרויקט לוויתן.

 

במידה וההנפקה תצא לפועל, כספי ההנפקה בניכוי הוצאות יועברו לחשבון הנאמנים לאגרות החוב של החברה וישמשו לפירעון התשלומים הקרובים למחזיקי האג"ח.

 

על פי מתווה ההנפקה המתגבש, הצעת החוב תיעשה על ידי תאגיד ייעודי בבעלות מלאה של דלק אנרגיה, אליו יועברו זכויותיהן של החברות לקבלת תמלוגי העל, כך שהמנפיקה תחזיק במלוא הזכויות של תמלוגים אלה ותשעבד אותן כבטוחה לטובת מחזיקי אגרות החוב.

 

הקבוצה מינתה את בנק גולדמן זאקס להוביל את הליך ההנפקה. אגרות החוב מיועדות להירשם למסחר במערכת הרצף המוסדי בבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה מעריכה שהליך ההנפקה יושלם במהלך השבועות הקרובים.

 

בחודש שעבר מכרה קבוצת דלק מניות של דלק ישראל ב-450 מיליון ש"ח לקרן ארבל. על פי ההסכם, תשלם כאמור הרוכשת סכום של 450 מיליון ש"ח, במזומן, ובתמורה תקבל מניות בכורה ומניות רגילות בדלק ישראל המהוות יחד 49.9% מהון המניות של החברה – 29.9% מההון באמצעות מניית הבכורה ו-20% באמצעות מניות רגילות א’.

 

בנוסף, בתקופת ההשקעה תהיה לקרן ארבל אופציה לרכישת 5% נוספים ממניות דלק ישראל מדלק פטרוליום, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם שישקף הנחה ביחס לשווי המניות במועד המימוש. מימוש האופציות יתאפשר גם ללא תשלום תמורה במזומן. במקרה כזה דלק פטרוליום תעביר לרוכשת מניות בשווי ההפרש בין שווי מניות האופציה לבין מחיר המימוש של האופציה.

 

כזכור על פי המתווה שאושר בין קבוצת דלק למחזיקי אגרות החוב שלה, התחייבה החברה לגייס הון של כחצי מיליארד ש"ח, מתוכו התחייבה דלק לגייס כ-450 מיליון ש"ח עד סוף שנת 2020. אחרי מכירת מניות דלק ישראל וגיוס ההון הנוכחי, נראה כי הקבוצה תעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח.

 

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    טוב לקצרות. פחות לארוכות

    לקצרות יהיה מזומן לתשלום - אולי אפילו עד במצע 2021. אבל לארוכות - נוצר עוד חוב של החברה עם שיעבוד על נכס חשוב. במקרה של חלילה הרעה ופירוק - למפרק יישאר פחות לחלק לארוכות.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 08/10/2020 15:23