שר התקשורת: הפחתה קבועה של סכומי ערבויות הרישיון לחברות תקשורת ב-50% עד 90%

ההפחתה תתרום להתפתחות התחרות בשוק התקשורת באמצעות צמצום חסמי כניסה, פינוי משאבים לטובת השקעות של החברות והקטנת הנטל הרגולטורי

חדשות ספונסר 01/10/2020 12:32

א+א-

בהמשך לפרסום שימוע בנושא, שר התקשורת, חה"כ יועז הנדל, החליט על עדכון קבוע של גובה סכומי ערבויות הרישיון לבעלי רישיונות תקשורת, שעיקרו הפחתת גובה סכומי ערבויות אלו ב- 50% עד 90%. לאור השינויים בענף התקשורת, ולאחר בחינה שביצע המשרד בנושא הערבויות, הוחלט כי יש מקום להפחתה משמעותית בגובה הערבויות שמפקידות חברות התקשורת למדינה.

 

החלטה זמנית בנושא התקבלה בתקופת הגל הראשונה של התפרצות נגיף הקורונה כחלק ממאמצים להקל על המפעילים עקב המשבר, אך בהמשך לבחינה שנעשתה טרם המשבר ולהמלצות הדרג המקצועי, השר הנדל החליט כי יש לקבוע את ההפחתה כהפחתה קבועה. עדכון זה צפוי לאפשר לחברות התקשורת הקלה אשר עיקרה הוא בהפחתת הנטל הפיננסי שמשיתה ערבות הרישיון, הדורשת לא אחת העמדת בטוחות לטובת מתן האשראי, תשלומי עמלות שנתיות ועוד.

 

בכוחה של ההפחתה לתרום בנוסף גם להתפתחות התחרות בשווקים השונים באמצעות צמצום חסם כניסה, וזאת פרט לחסכון ולפינוי משאבים לטובת השקעה. עדכון הסכומים האמור מבטא את הניסיון שנצבר במשרד ביחס לערבויות הרישיון ולעיצומים הכספיים בחלוף הזמן, והוא נדרש בעת הזאת ביתר שאת. בנוסף לכך, במסגרת ההחלטה שקיבל השר, הוחלט לאפשר העמדת ערבות מחברות ביטוח ולא רק מבנקים, וכן לבצע התאמות בנוסחי כתבי הערבות ולהביא להאחדה שלהם.

 

הערבות לרישיון חברת בזק שסכום הערבות הקודמת שלה עמד על כ-35 מיליון ש"ח, ירד ל-15 מיליון ש"ח, הפחתה של 57%, ערבות רישיון מפ"א (מפעיל פנים ארצי) עמד עד כה על כ-29 מיליון ש"ח יופחת בשיעור של 78% ל-6.5 מיליון ש"ח, ערבות רישיון רט"א (רשת טלפון אלחוטית) ירד ב-88% ל-5 מיליון ש"ח בלבד ורישיון אחוד שעמד על 2 מיליון ש"ח יעמוד על מיליון ש"ח בלבד.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה