הממונה על התחרות: ההסדר הכובל של שב”א ומס”ב איננו לטובת הציבור ואין לאשרו

"המבקשות לא הראו כי שיתופי הפעולה ביניהן נחוצים לשם השגת תועלות לציבור באופן שעולה על הנזקים שיגרמו מהם"

חדשות ספונסר 29/09/2020 16:36

א+א-

הממונה על התחרות הגישה ביום חמישי, 17.9.2020, לבית הדין לתחרות את עמדתה בעניין הבקשה לאישור הסדר כובל שהגישו שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א) ומרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב). עניינה של הבקשה שהוגשה על ידי שב"א ומס"ב הוא הסדר הכובל על דרך של שיתוף פעולה ואספקת שירותים הדדיים זו לזו. לעמדת הממונה, שיתופי הפעולה כפי שהוצגו בין מס"ב לבין שב"א הם הסדר כובל אשר איננו לטובת הציבור ואין לאשרו.

 

בחינת הממונה העלתה כי שיתופי הפעולה וההתנהלות המשותפת של שב"א ומס"ב, במתכונת המבוקשת בבקשת האישור, מקימים חששות תחרותיים ממשיים. המבקשות לא הראו כי שיתופי הפעולה ביניהן נחוצים לשם השגת תועלות לציבור באופן שעולה על הנזקים שיגרמו מהם. במצב זה, אין מקום לאשר את ההסדר הכובל.

 

ב- 10 במאי 2020 הגישו שב"א ומס"ב בקשה לאישור הסדר כובל שעניינו שיתוף הפעולה המתקיים ביניהן המורכב משורה ארוכה של זיקות משותפות בכל רמות הפעילות של החברות. זיקות אלו כוללות מנכ"ל ושדרה ניהולית משותפים, שירותים הדדיים הניתנים בין החברות, תשתית טכנולוגית משותפת, צוותי עבודה משותפים ועוד.

 

שב"א ומס"ב הן שתי התשתיות המרכזיות שנמצאות בליבת מערכת התשלומים של ישראל ולשיתוף הפעולה ביניהן השפעה ישירה ודרמטית על גורלו של תחום התשלומים בישראל. בעבר הוחזקו שתי תשתיות אלה על ידי הבנקים המרכזיים. אך בעקבות יישום מסקנות וועדת שטרום נדרשו הבנקים להפחית את אחזקותיהם בשב"א וכיום ארבעה בנקים מחזיקים בפחות מ- 40% משב"א.

 

למרות שינוי זה במבנה השליטה בשב"א נותר הניהול האופרטיבי של מס"ב ושל שב"א כפי שהיה ערב השינוי במבנה האחזקות של שב"א ובכלל זה נותרה הנהלה משותפת, משרדים משותפים, צוות עובדים משותף ותשתיות משותפות.

 

על רקע דברים אלה פנתה רשות התחרות באוקטובר 2019 לשב"א ולמס"ב והודיעה להם, כי המשך התנהלות משותפת זאת עלולה להעלות כדי הפרה של החוק. פנייה זאת היא שהולידה את בקשתן של שב"א ומס"ב מבית הדין לתחרות שיאשר להן את ההסדר הכובל הקיים ביניהן.

 

בהתאם לקבוע בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988 הממונה על התחרות נדרשה להגיש את עמדתה לבית הדין לתחרות בשאלה האם ההסדר הכובל שאישורו התבקש הוא לטובת הציבור.

 

לאחר בחינה מקיפה הממונה מצאה כי התחרות בין שב"א ומס"ב מתקיימת כבר כעת וצפויה להמשיך ולהתעצם במספר מישורים וביניהם: תחרות על פיתוח תשתיות חדשות בתחום מערכות התשלומים; תחרות מול נותני שירותי תשלום כגון אפליקציות תשלום שיכולים לבחור להציע את שירותיהם על גבי מערכות שב"א או מערכות מס"ב; והתחרות על הגדלת האטרקטיביות של אמצעי התשלום (כגון כרטיסי אשראי, אפליקציות תשלום ועוד) שמשתמשים בתשתיות של אחת החברות, על פני השימוש באמצעי תשלום אחר.

 

לעומת זאת, המבקשות לא הראו ששיתופי הפעולה ביניהם במתכונת המבוקשת הכרחיים להשגת התועלות ובוודאי שלא הוכיחו שיש בתועלת לציבור כדי לעלות על הנזק התחרותי שההסדר הכובל עשוי לגרום לו.

 

 במצב זה, הביעה הממונה את העמדה כי אין מקום לאשר ההסדר הכובל במתכונת שהתבקשה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה