קבוצת דלק מוכרת מניות של דלק ישראל ב-450 מיליון ש”ח

הרוכשת, קרן ארבל, תקבל מניות בכורה ומניות רגילות בדלק ישראל, המהוות יחד 49.9% בחברה; סכום של 350 מיליון ש"ח מתוך התמורה ישמש לפירעון של חוב החברה לבנקים

חדשות ספונסר 29/09/2020 13:00

א+א-

קבוצת דלק מדווחת היום על הסכם מחייב למכירת מניות דלק ישראל בתמורה לסכום של 450 מיליון ש"ח, שנחתם בין דלק פטרוליום חברת הבת של החברה לבין קרן ארבל שנוסדה על ידי אמיר הסל וגבי לב.

 

על פי ההסכם, תשלם כאמור הרוכשת סכום של 450 מיליון ש"ח, במזומן, ובתמורה תקבל מניות בכורה ומניות רגילות בדלק ישראל המהוות יחד 49.9% מהון המניות של החברה – 29.9% מההון באמצעות מניית הבכורה ו-20% באמצעות מניות רגילות א’.

 

החברה, באמצעות דלק פטרוליום, תמשיך להחזיק במניות רגילות של דלק ישראל שיהוו 50.1% מהונה של דלק ישראל. מועד השלמת העסקה נקבע ל-15.10 עם אפשרות הארכה אוטומטית ל-7 ימים נוספים.

 

350 מיליוני ₪ מתוך התמורה יועבר במועד השלמת העסקה לחשבון נאמן הבנקים, לצורך פירעון החוב של החברה לבנקים ושחרור יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים המשועבדות להבטחת חוב זה. יתרת הסכום – 100 מיליון ש"ח ישמשו לפירעון חשבון החוב של חברת הבת DKL energy לבנק בחו"ל.

 

השלמת העסקה כפופה למספר תנאים ביניהם קבלת אישור מהתאגידים הפיננסים שהעמידו מימון לדלק ישראל ולחלק מחברות הבת שלה, אישור מרשות התחרות, ואישור נאמן אגרות החוב של החברה הקשורים לשעבוד לטובת מחזיקי אג"ח של דלק ישראל.

 

במועד השלמת העסקה יחתמו דלק פטרוליום, דלק ישראל וקרן ארבל על הסכם בעלי מניות שיסתיים אוטומטית במועד השלמת הנפקה לציבור של דלק ישראל או כאשר הן דלק פטרוליוום והן הרוכשת, לא יחזיקו בלפחות 10% ממניות דלק ישראל.

 

הסכם בעלי המניות קובע גם מנגנון חלוקת דיבידנד שנתי על ידי דלק ישראל בהיקף של 45 מיליון ש"J שיחולק לרוכשת כמי שמחזיקה במניות הבכורה בדלק ישראל.

 

בנוסף, בתקופת ההשקעה תהיה לקרן ארבל אופציה לרכישת 5% נוספים ממניות דלק ישראל מדלק פטרוליום, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם שישקף הנחה ביחס לשווי המניות במועד המימוש. מימוש האופציות יתאפשר גם ללא תשלום תמורה במזומן. במקרה כזה דלק פטרוליום תעביר לרוכשת מניות בשווי ההפרש בין שווי מניות האופציה לבין מחיר המימוש של האופציה.

 

הסכם בעלי המניות קובע גם שדירקטוריון דלק ישראל יכלול לכל היותר 6 דירקטורים. כל עוד הקרן מחזיקה במניות בכורה, היא זכאית למנות 4 דירקטורים, ואילו לדלק פטרוליום תהיה זכות למנות 2 דירקטורים.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה