שותפות לוויתן חתמה על הסכם לאספקת גז טבעי לתחנת הכוח רמת חובב

מפעילות תחנת הכוח אדלטק ושיכון ובינוי, צפויות לרכוש משותפות לוויתן גז טבעי בהיקף של 1.3 BCM; היקף ההכנסות המצטבר עשוי להסתכם בכ-190 מיליון דולר

חדשות ספונסר 24/09/2020 09:51

א+א-

שותפות לוויתן מנהלת בחודשים האחרונים משאים ומתנים למכירת גז טבעי לצרכנים פוטנציאליים במשק המקומי. הבוקר דיווחה השותפות על חתימת הסכם לאספקת גז טבעי שנחתם אמש בין השותפים לבין תחנת הכוח ברמת חובב. על פי ההסכם תמכור השותפות גז טבעי לצורך הפעלת המתקנים באתר.

 

בתחנת הכוח שותפות קבוצת אדלטק ושיכון ובינוי, שהוכרזו בחודש יוני השנה כזוכה במכרז שערכה חברת החשמל למכירת תחנת הכוח. הקבוצה תשלם 4.26 מיליארד ש"ח עבור רכישת התחנה, שהיא התחנה השנייה שחברת החשמל העמידה למכירה במסגרת הרפורמה במשק החשמל.

 

תקופת ההסכם תחל ביום חתימת הסכם האספקה, כאשר האספקה בפועל צפויה להתחיל בדצמבר השנה ותסתיים כעבור 30 חודשים ממועד החתימה. כניסתו של ההסכם לתוקף מותנית באישור הבנקים המממנים ובהעברת תחנת הכוח ברמת חובב לידי שותפות שיכון ובינוי-אדלטק.

 

מפעילות תחנת הכוח צפויות לרכוש משותפות לוויתן גז טבעי בהיקף של 1.3 BCM (מיליארד מטר מעוקב), והתחייבו לרכוש או לשלם בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם האספקה. מחיר הגז לא יהיה צמוד למדד כלשהו.

 

להערכת השותפות היקף ההכנסות המצטבר ממכירת גז טבעי לתחנת הכוח בחובב, בהתבסס על הערכות לגבי הכמות שתירכש, עשויה להסתכם בכ-190 מיליון דולר. ההכנסות בפועל, מבהירה השותפות, ייגזרו ממכלול גורמים לרבות כמויות הגז שירכשו בפועל, מועד התקיימות התנאים המתלים בהסכם האספקה ומועד ההפעלה המסחרית של כריש ותנין.

 

השותפות בפרויקט לוויתן הן נובל אנרג’י המחזיקה ב-39.66%, דלק קידוחים המחזיקה ב-45.34%, רציו חיפושי נפט שלה 15% בשותפות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה