טלדור מדווחת על נטילת ארבע הלוואות מבנקים שונים

ההלוואות נועדו למחזור הלוואות לזמן ארוך, למימון השקעות של החברה, לשיפור מבנה החוב ולפעילות השוטפת

מערכת ספונסר 17/09/2020 17:18

א+א- 1

חברת טלדור מדווחת כי היום התקשרה בהסכמים לנטילת ארבע הלוואות מבנקים שונים:

הלוואה בסך 20 מש"ח לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית משתנה המבוססת על ריבית הפריים העומדות לפירעון ב – 20 תשלומים רבעוניים שווים, החל מיום 17 בדצמבר 2020.

הלוואה בסך 15 מש"ח לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית משתנה המבוססת על ריבית הפריים העומדות לפירעון ב – 60 תשלומים חודשיים שווים, החל מיום 30 באוקטובר 2020.

שתי הלוואות בסך 20 מש"ח כל אחת לתקופה של 5 שנים בריבית שנתית קבועה לא צמודה העומדות לפירעון ב – 60 תשלומים חודשיים שווים, החל מיום 17 באוקטובר 2020.

שיעורי הריבית השנתית של ההלוואות הינם בריבית הקבועה בטווח של 1.8% - 2.8%, או בטווח של פריים פלוס 0.3% עד פריים פלוס 1% בריבית המשתנה נכון למועד דוח זה.

בנוסף לשיפור בתזרים המזומנים של החברה בשנה האחרונה (כפי שבה לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים), החברה
בחרה להתקשר בהלוואות האמורות אשר נועדו למחזור הלוואות לזמן ארוך שנפרעו או עתידות עתידות להיפרע וכן למימון השקעות שבוצעו או עתידות להיות מבוצעות על ידי החברה, לשיפור מבנה החוב ולפעילות השוטפת של החברה.

ההלוואות כפופות לאמות המידה הפיננסיות הנוכחיות הקיימות (בהן עומדת החברה) וכן ליתר התנאים הקיימים בין החברה לבין הבנקים המממנים.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מניה עלובה

    אבו 19/09/2020 17:18