משק אנרגיה: פרויקט כפר בלום קיבל אישור חברת החשמל בדבר עמידת המתקן בתנאים לסנכרון

ככל שהמתקן יעבור בהצלחה את בדיקת הסנכרון, יוכל הפרויקט להתחיל בהפעלה מסחרית

מערכת ספונסר 17/09/2020 16:51

א+א-

משק אנרגיה מודיעה כי בהמשך להשגות שהעלתה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, ביחס לעבודות החיבור של פרויקט כפר בלום לרשת החשמל, קיבלה החברה את אישור חברת החשמל בדבר עמידת המתקן בתנאים לסנכרון על פי אמת מידה 214. בגדר כך, המתקן עבר בהצלחה בדיקה ראשונה על ידי בודק פרטי, וזאת לפני המועד המחייב המירבי כאמור באמות המידה כנוסחן היום.

עוד צוין באישור, כי מבדיקת המסמכים שהומצאו לחברת החשמל, עולה כי החברה המציאה את המסמכים הנדרשים להפעלה מסחרית, כנדרש על פי אמות המידה, וככל שהמתקן יעבור בהצלחה את בדיקת הסנכרון, יוכל הפרויקט להתחיל בהפעלה מסחרית.

יצוין כי להערכת החברה, הפרויקט צפוי להיות מחובר לרשת החשמל בזמן הקרוב וסמוך לאחר פרסום תיקון לאמות המידה ברשומות, אשר לאחריו תוכל החברה להשלים את בדיקת הסנכרון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה