ריט1 נפגעה מהמשבר בשוק המשרדים ומורידה תחזיות להמשך השנה

ה- NOI ירד בכ-6.7% והסתכם בכ- 80 מיליון ש"ח; ה- FFO הריאלי ירד ברבעון השני בכ-10% והגיע לכ- 57 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 13/08/2020 15:44

א+א- 1

ריט 1, קרן ההשקעות במקרקעין (ריט) פירסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2020 בו נפגעה החברה מהשפעת התפשטות וירוס הקורונה על תחום הנדל"ן המשרדי.

 

ה- NOI ברבעון השני הסתכם בכ- 80 מיליון ש"ח לעומת כ-85 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה- FFO ברבעון השני הסתכם ב-57 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 63 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בנתוני ה-FFO וה-NOI ברבעון השני של 2020 נובעים בעיקר מהקלות בשכר דירה שניתנו לשוכרים במהלך הרבעון, כתוצאה ממשבר מהקורונה.

 

החברה עדכנה את תחזיותיה לשנת 2020, בעקבות ההחמרה במצב התחלואה בחודשים האחרונים, והשפעתה החזויה על פעילות החברה: על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ה-NOI של החברה לשנת 2020 הינו כ-330-340 מיליון ש"ח, לעומת האומדן שפרסמה בחודש מאי 2020, שעמד על כ- 335-350 מיליון ש"ח. אומדן ה-FFO הריאלי המעודכן לשנת 2020 עומד על כ- 235-245 מיליון ש"ח, לעומת האומדן מחודש מאי, שעמד על כ- 240-255 מיליון ש"ח.

 

שיעור תפוסת הנכסים של החברה נותר יציב וגבוה עם כ- 97.3% אחוזי תפוסה. היקף תיק הנכסים המניבים של החברה מסתכם למועד פרסום הדוח לכ-5.5 מיליארד ש"ח. נכסי החברה בסוף הרבעון השני, כוללים 45 נכסים מניבים בשימושי משרדים, מסחר, תעשייה, לוגיסטיקה, בתי חולים סיעודיים וחניונים בשטח כולל של כ- 548 אלף מ"ר. נכסיה המניבים של החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בחברות מוחזקות ביחד עם שותפים המהווים כ-14% מהשווי הכולל).

 

מתחילת 2020 ועד למועד פרסום הדוח, נחתמו כ-70 הסכמי שכירות חדשים בנוסף ל-100 הארכות הסכמים קיימים וביחס לשטח כולל של כ- 77 אלף מ"ר. ההסכמים מייצגים שכר דירה שנתי בהיקף של כ- 48 מיליון שח.

 

בהתאם לתחזית הדיבידנד שפורסמה בתחילת השנה, יחולק דיבידנד בסך של 18 אג’ למניה בגין הרבעון השני של 2020, ובהיקף כולל של כ-32 מיליון ש"ח. הדיבידנד השנתי הצפוי בגין 2020, כ-128 מיליון ש"ח (72 אג’ למניה), משקף תשואת דיבידנד של כ- 5.6% (על פי מחיר הסגירה ליום 11 באוגוסט 2020).

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "בטווח הקצר, השלכות משבר הקורונה פגעו בתוצאות החברה באופן מתון יחסית, בעיקר בתחומי המסחר והחניונים. ראוי לציין כי תיק הנכסים המסחריים שלנו מורכב בעיקר ממרכזי קניות פתוחים - שנפגעו פחות מהמרכזים הסגורים. החברה קיבלה פניות ובקשות להקלות שכר דירה ונענתה לחלקן, לאחר שביצענו בדיקה ובחינה בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל בקשה, בעיקר בדרך של פריסת חיובי שכר דירה.

 

להערכתנו הפגיעה בהכנסות בתחומי המשרדים, התעשייה והלוגיסטיקה ובתי החולים הסעודיים בשנת 2020 לא צפויה להיות מהותית. שיעור הגבייה הוא גבוה בדומה לחודשים שלפני המשבר. להערכתנו המאפיינים שלנו שבאים לידי ביטוי בתמהיל של סוגי הנכסים המניבים, פריסה גיאוגרפית רחבה, איתנות פיננסית, נגישות לשוק ההון ולאשראי בנקאי, רמת נזילות גבוהה ועומס חוב נמוך מסייעים לנו להתמודד היטב עם השפעות המשבר. לא רק זאת, נפתח בפנינו צוהר לבחינה ורכישת נכסים מניבים במחירים אטרקטיביים דבר שעשוי להשפיע על ההכנסות ורווחיות החברה בשנים הבאות".

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    האם התוצאות מצדיקות נפילת המניה ב 45% כפי שקרה ?

    עמי 13/08/2020 19:19