משרד השיכון הטיל קנס של 800 אלף ש”ח על פרי נדל”ן

הבוקר נקבע מתווה לתיקון ליקויים, עליהם הצביע ממונה חוק המכר, בפעילות כלל קבוצות הרכישה אשר ארגנה החברה

חדשות ספונסר 03/08/2020 14:13

א+א-

בתום חקירה אשר נוהלה בחודשים האחרונים במשרדו של ממונה חוק המכר, עלה חשד בדבר היותה של חברת פרי נדל"ן יזמית המוכרת דירות, להבדיל ממארגן קבוצת רכישה, בכל הקשור לפרויקטים הפעילים של החברה. חקירות מסוג זה מנוהלות בהתאם למאפיינים יזמיים אשר באים לידי ביטוי בשליטה מוגברת של מארגן בקבוצת הרכישה.

 

לאור החשדות, נקבע מתווה מיידי לתיקון ליקויים בחברה, במסגרתו הוטל גם עיצום כספי. חתימה על מתווה תיקון ליקויים ומילוי כלל התנאים אשר נקבעו בו על ידי החברה, יאפשרו את סיומו של ההליך המנהלי.

 

מעקב יבוצע אחר יישום המתווה עליו סוכם. כמו כן, בזמן הקרוב יגיע הממונה לכל נציגויות הקבוצות על מנת להציג בפניהן את המתווה.

 

מתווה תיקון הליקויים כלל מספר נושאים ביניהם אנשי מקצוע שהחברה צריכה להעסיק. על החברה לספק לקבוצות הרכישה תקציב כספי לצורך ייעוץ משפטי חיצוני. כמו כן על החברה לספק לקבוצות אפשרות לרישום נאמן אשר אינו מטעמה ואין ביניהם קשרים אישיים או עסקיים.

 

המינוי יעשה בהסכמה עם נציגות הקבוצות. אין מניעה כי המינוי יעשה במקביל לנאמן הקיים כל עוד הסמכויות המוקנות לו מכוח ההסכמים מול קבוצות הרכישה, יהיו משותפות גם לנאמן החדש שימונה.

 

לגבי זכויות נוספות - יש לקבוע נספח להסכמי השיתוף המעביר את כלל הזכויות הנוספות אשר טרם התגבשו בפרויקטים לחברי קבוצות הרכישה.

 

במקום בו ניתן להעביר את הקרקע על שם חברי קבוצות הרכישה יש לעשות כן. כאשר הדבר איננו אפשרי, יש לרשום הערות אזהרה על שם חברי קבוצות הרכישה או לצרף את הנאמן הנבחר על פי מתווה זה, לרישום אצל רשם המקרקעין כנאמן של חברי הקבוצות.

 

עוד נקבע כי בפרויקטים בהם טרם נחתם הסכם מול קבלן מבצע, החברה הקבלנית הקשורה, סולארא בע"מ, לא תתמודד על ביצוע הפרויקטים. בפרויקטים "פרי פלייס" ו-"פרי ביזנס פלייס" ברחובות, שבהם על יחידת קרקע אחת מתקיימים במקביל פרויקט יזמי של החברה ושני פרויקטים של קבוצות רכישה, תבוצע, באמצעות שמאי מוסכם, חלוקה (תשריטים) בין השטחים של הקבוצות לבין הפרויקט היזמי.

 

בפרויקטים בהם טרם נחתם הסכם מימון, ימונה יועץ ייעודי בלתי תלוי למציאת מימון לפרויקט.

כמו כן, המארגנות ימנעו מהצבעות באסיפות הכלליות של הקבוצות בקשר לזכויות בדירות המוחזקות על ידה. כמו כן, המארגנות, או מי מטעמן, לא יכהנו כחברי נציגויות של הקבוצות.

 

המשרד הטיל על החברה גם עיצום כספי בסך של 800,670 ₪.

 

יאיר פינס, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "המתווה שאישרנו הבוקר מהווה צעד נוסף בהגנה על רוכשי דירות. אנו עומדים על החשיבות שפרויקטים המציגים עצמם כקבוצת רכישה יעמדו בכל התנאים לכך".

 

אלעזר במברגר, היועץ המשפטי, משרד הבינוי והשיכון: "לא כל פרויקט אשר מציג את עצמו כקבוצת רכישה, הוא אכן כזה, על פי מהותו. המבחן לעניין זה איננו אופן הצגת הקבוצה, כי אם מערכת היחסים המשפטית שבין כלל הצדדים לפרויקט, כפי שהיא עולה מהמערכת ההסכמית אשר נחתמה. בהתאם לכך, ישנם מקרים בהם מארגן של קבוצת רכישה יחשב כיזם המוכר דירות, כמשמעות מונח זה בחוק המכר, על כל המשתמע מכך. על מארגנים להיות זהירים בכל הקשור לארגון קבוצת רכישה שכן הגבול בין חבר קבוצה לרוכש דירה דק מאד".

 

עמית גריידי, ממונה חוק המכר: "חברת פרי נדל"ן קיבלה על עצמה את המתווה לתיקון הליקויים כפי שהתגלו אגב חקירה אשר נעשתה במשרדי. אנחנו עם האצבע על הדופק בכל הקשור ליישום המתווה. אני פונה לנציגויות הקבוצות ומבקש מהם לקבל אחריות מחאה בפרויקטים, כפי שהמתווה מאפשר להם. מארגן קבוצות רכישה - ככל ואתה חושש כי הפעילות בקבוצה אשר ארגנת הינה בניגוד לחוק, ניתן לפנות אלי מיוזמתך על מנת שביחד נתקן את הפרות החוק והליקויים."

 

משרד הבינוי והשיכון מדגיש כי קבוצת רכישה הינה צורת התארגנות לגיטימית בענף הנדל"ן בישראל אשר מטרתה בנייה עצמית של דירות לחברי הקבוצה, תוך חיסכון בעלות הרווח היזמי אשר נגבה על ידי יזמים העוסקים במכר דירות. השיטה נתפסת, מבחינת רבים, כחלופה לרכש דירה מקבלן, כך שאדם שמטרתו לרכוש דירה, ייתכן ויבחר להצטרף לקבוצת רכישה, בשאיפה להשיג דירה במחיר נמוך יותר מרכישה מיזם. מארגני קבוצות רכישה אינם כפופים לחוק המכר, ובהתאם - אינם נדרשים לספק בטוחות לחברי הקבוצה ו/או לעמוד בשאר החובות הקבועות בחוק המכר.

 

במסגרת בחינה של נאותות התארגנות קבוצת רכישה, נבדקת בין היתר מידת שליטתו של הגורם המארגן בפרויקט אל מול חברי הקבוצה. המטרה היא לקבוע עד כמה השליטה בפרויקט, כפי שהיא עולה ממערך ההסכמים שבבסיס הפרויקט ו/או מהפרקטיקה הנהוגה בו, היא של מארגן הקבוצה, ואינה מצויה, הלכה למעשה, בידי חברי קבוצת הרכישה.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה