עמלות ניהול חשבון משקי בית ירדו בכ-17% משנת 2011

דוח של בנק ישראל על מחירי השירותים הבנקאיים מראה כי העלות החודשית עמדה בשנת 2019 על כ-26.9 ש"ח; באחת עשרה השנים האחרונות חלה ירידה של כ-34% בהכנסות הבנקים מעמלות

חדשות ספונסר 02/08/2020 14:07

א+א-

המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מר יאיר אבידן, הגיש בשבוע שעבר לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית. הדוח מבוסס על דיווח ההכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו במהלך שנת 2019.

 

במהלך אחת עשרה השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור ההכנסות של המערכת הבנקאית מעמלות ביחס לנכסים בשיעור מצטבר של כ-34%. הירידה מיוחסת למכלול המצטבר של פעולות הפיקוח והמערכת הבנקאית בתקופה הזו. הירידה ביחס המחושב בשנת 2019 לעומת שנה קודמת מיוחסת להשלכות חשבונאיות ממכירת ישראכרט ולאומי קארד (מקס) מהבנקים בעקבות יישום החוק להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.

 

העלות הממוצעת של ניהול העו"ש והחזקת כרטיסי חיוב לחשבון משק בית ובנקאות פרטית בשנת 2019 הסתכמה בכ- 26.9 ₪ בחודש, ירידה של 0.7% בעלות הממוצעת מסוף 2018. בתשע השנים האחרונות (2011 – 2019) חלה ירידה של כ-17% במצטבר בעלות זו.

 

העלות החודשית הממוצעת של ניהול עו"ש והחזקת כרטיסי אשראי בחשבון מורכבת מעלות ניהול חשבון בנק (עו"ש וקבלת מידע) ומעלות החזקת כרטיסי חיוב. העלות החודשית הממוצעת של ניהול חשבון העו"ש וקבלת מידע הסתכמה בכ-12.4 ₪ בשנת 2019 נמשכת מגמת הירידה בעלות ניהול חשבון. עלות זו ירדה ב-6.1% במהלך 2019. ב-9 השנים האחרונות חלה ירידה בשיעור מצטבר של כ-39%.

 

השירותים הנכללים בעלות זו: פעולות בנקאיות בסיסיות (לדוגמא: הפקדה/משיכת מזומנים, העברות בנקאיות, וכו’) המתבצעות על ידי פקיד או בערוץ ישיר, פעולות בשיקים, הרשאה לחיוב חשבון, הוראת קבע, הפקת דוחות סטנדרטים, קבלת מידע בתקשורת (טלפון, סלולר, דוא"ל), איתור מסמכים. 

 

העלות החודשית להחזקה ושימוש בכרטיסי חיוב הסתכמה בכ-14.5 ₪ בממוצע לחודש לחשבון. עלות זו כוללת בעיקרה את: דמי הכרטיס, וכן עלויות נוספות בגין משיכות מט"ח בחו"ל, עסקאות בחו"ל ועוד.

 

בשנה האחרונה חלה עלייה של כ–4% בעלות ההחזקה והשימוש בכרטיסי חיוב, וב–9 השנים האחרונות חלה עלייה בעלות זו בשיעור מצטבר של כ–21%. העלייה מיוחסת למגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד וכן לעלייה בדמי הכרטיס הנגבים כאשר ממוצע דמי הכרטיס הסתכם בכ-6.5 ₪ לכרטיס לחודש בשנת 2019 לעומת 6.3 ש"ח ב-2018.

 

ממוצע עלות חודשית של דמי כרטיס הנגבים בחשבון, המשוקללת במספר הכרטיסים הממוצע לחשבון, הוא כ–10.7 ₪ (מחושב כסך דמי הכרטיס שגבו חברות כרטיסי האשראי והבנקים ביחס למספר הכרטיסים הממוצע לחשבון עו"ש בש"ח), זאת בהשוואה ל-10.1 ₪ ב-2018. 

 

צעד משמעותי שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט 2019 הוא צירוף יזום של עסקים קטנים ועוסקים מורשים לשירות המסלולים הבסיסי או המורחב, המשתלם ביותר עבורם. הצעד צפוי לתרום להפחתת עמלות בחשבון העו"ש של עסקים קטנים ועוסקים מורשים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה